Drept constitutional si institutii politice. Curs sinteza

Drept constitutional si institutii politice. Curs sinteza
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Constitutional
Preț: 36,00 lei
45,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Prezentul curs sinteza de Drept constitutional si institutii politice este destinat studentilor facultatilor cu profil juridic aflati in primul an de studiu, carora le pune la dispozitie elementele teoretice si aplicative, metodele de cercetare ale teoriei generale a Constitutiei si a institutiilor politice, precum si notiunile necesare studierii si cunoasterii principiilor si mecanismelor de exercitare a puterii.

In prima parte a cursului sunt tratate teme legate de conceptul de drept, originea, formarea, continutul si modul de functionare a institutiilor politice, notiunea de stat si procesul de formare a statului modern, sunt examinate si explicate principiile clasice ale dreptului constitutional, metodele de organizare a structurilor de guvernare si raporturile intre acestea. Un loc important ocupa problematica institutionalizarii si garantarii constitutionale a drepturilor omului.

In partea a doua sunt analizate structurile de guvernare consfintite in Constitutia Romaniei adoptata in 1991 si revizuita in 2003 si principiile de organizare si functionare a sistemului politic romanesc.

Cartea este destinata atat studentilor din invatamantul de zi, cat si de la invatamantul la distanta, dar poate fi utila si celor care doresc sa aprofundeze diferite aspecte si proceduri constitutionale in vederea pregatirii examenelor sau prezentarii la diferite concursuri pentru ocuparea unor posturi in administratia parlamentara sau in structuri ale administratiei publice centrale.Cuprins
Introducere ________________________________________________ 1
Obiectivele cursului _____________________________________________ 2
Competente conferite ___________________________________________ 3
Resurse si mijloace de lucru ______________________________________ 4
Structura si continutul tematic al cursului ____________________________ 5
Obligatiile studentilor de la invatamantul de zi ________________________ 6
Recomandari pentru studentii de la invatamantul la distanta _____________ 6
Criterii de evaluare la examen ____________________________________ 6
Bibliografie obligatorie ___________________________________________ 7
Partea I
1. Notiuni generale despre drept _____________________________ 11
1. Introducere _________________________________________________ 11
2. Obiectivele principale si competentele temei _______________________ 11
3. Continutul temei _____________________________________________ 12
3.1. Originea si factorii de configurare a dreptului _____________________ 12
3.2. Definitia si rolul social al dreptului _____________________________ 16
3.3. Distinctia intre dreptul natural si dreptul pozitiv ___________________ 18
3.4. Distinctia intre dreptul public si dreptul privat _____________________ 19
3.5. Distinctia intre dreptul obiectiv si dreptul subiectiv _________________ 20
3.6. Dreptul constitutional ca ramura a dreptului public ________________ 20
4. Ghid si teste pentru autoverificare _______________________________ 22
5. Referinte bibliografice _________________________________________ 24
2. Originea si trasaturile generale ale institutiilor politice _________ 25
1. Introducere _________________________________________________ 25
2. Obiectivele principale si competentele temei _______________________ 25
3. Continutul temei _____________________________________________ 26
3.1. Conceptul de institutie politica ________________________________ 26
3.2. Conditiile de aparitie a institutiilor politice ________________________ 28
VI Drept constitutional si institutii politice
3.3. Trasaturile institutiilor politice ________________________________ 31
3.4. Cerinte si functii ale institutiilor politice _________________________ 33
3.5. Statul ca institutie politica ___________________________________ 34
4. Ghid si teste pentru autoverificare _______________________________ 35
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 37
3. Conceptul de stat si procesul formarii statelor europene _______ 38
1. Introducere _________________________________________________ 38
2. Obiectivele principale si competentele temei _______________________ 38
3. Continutul temei _____________________________________________ 39
3.1. Etimologia termenului de stat ________________________________ 39
3.2. Definitia statului ___________________________________________ 40
3.3. Procesul de formare a statelor moderne ________________________ 40
3.4. Reaparitia statelor in spatiul european _________________________ 42
3.5. Fundamentele teoretice ale conceptului modern de stat ____________ 43
3.6. Analiza politologica a statului ________________________________ 45
3.7. Analiza sociologica a statului ________________________________ 46
3.8. Analiza juridica a statului ____________________________________ 47
3.9. Rolul statului in epoca contemporana __________________________ 47
4. Ghid si teste pentru autoverificare _______________________________ 48
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 50
4. Elementele constitutive ale statului _________________________ 51
1. Introducere _________________________________________________ 51
2. Obiectivele principale si competentele temei _______________________ 51
3. Continutul temei _____________________________________________ 52
3.1. Elementele constitutive ale statului ____________________________ 52
3.2. Teritoriul ________________________________________________ 52
3.3. Populatia ________________________________________________ 54
3.4. Puterea politica suverana ___________________________________ 57
3.5. Capacitatea de a obtine recunoasterea internationala _____________ 59
4. Ghid si teste pentru autoverificare _______________________________ 59
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 60
5. Forma statului ___________________________________________ 61
1. Introducere _________________________________________________ 61
Cuprins VII
2. Obiectivele principale si competentele temei _______________________ 61
3. Continutul temei _____________________________________________ 62
3.1. Conceptul formei de stat ____________________________________ 62
3.2. Structura de stat ___________________________________________ 62
3.2.1. Conceptul structurii de stat _______________________________ 62
3.2.2. Caracteristicile statului unitar. Desconcentrarea si
descentralizarea ____________________________________________ 63
3.2.3. Caracteristicile statului federal. Organizarea competentelor
in statul federal _____________________________________________ 70
3.3. Forma de guvernamant _____________________________________ 72
3.3.1. Monarhia _____________________________________________ 72
3.3.2. Republica_____________________________________________ 72
4. Ghid si teste pentru autoverificare _______________________________ 72
5. Referinte bibliografice _________________________________________ 74
6. Rolul si functiile statului __________________________________ 75
1. Introducere _________________________________________________ 75
2. Obiectivele si competentele temei _______________________________ 75
3. Continutul temei _____________________________________________ 76
3.1. Conceptul de interese generale _______________________________ 76
3.2. Criterii de delimitare a functiilor statului _________________________ 77
3.3. Clasificarea functiilor statului _________________________________ 77
3.4. Cresterea si intarirea rolului statului in lumea contemporana ________ 81
4. Referinte bibliografice _________________________________________ 82
7. Notiuni generale despre constitutie _________________________ 83
1. Obiectivele principale si competentele temei _______________________ 83
2. Continutul temei _____________________________________________ 83
2.1. Notiunea de regim constitutional ______________________________ 83
2.2. Notiunea de constitutie ______________________________________ 85
2.3. Originea si caracteristicile constitutiei cutumiare __________________ 88
2.4. Originea si caracteristicile constitutiei scrise _____________________ 90
2.5. Conceptul si caracteristicile puterii constituante ___________________ 93
3. Ghid si teste pentru autoverificare _______________________________ 95
4. Referinte bibliografice _________________________________________ 96
VIII Drept constitutional si institutii politice
8. Adoptarea si revizuirea constitutiei _________________________ 97
1. Introducere _________________________________________________ 97
2. Obiectivele principale si competentele temei _______________________ 97
3. Continutul temei _____________________________________________ 98
3.1. Situatiile in care se adopta o constitutie noua ____________________ 98
3.2. Organismul competent sa adopte constitutia ____________________ 99
3.3. Clasificarea constitutiilor dupa modul lor de adoptare _____________ 100
3.4. Revizuirea constitutiei _____________________________________ 100
3.5. Constitutii rigide si constitutii suple ___________________________ 101
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 102
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 104
9. Continutul constitutiei ___________________________________ 105
1. Introducere ________________________________________________ 105
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 105
3. Continutul temei ____________________________________________ 105
3.1. Caracterul si obiectul de reglementare al normelor constitutionale ___ 105
3.2. Declaratiile de drepturi_____________________________________ 107
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 109
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 110
10. Controlul constitutionalitatii legilor _______________________ 111
1. Introducere ________________________________________________ 111
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 111
3. Continutul temei ____________________________________________ 112
3.1. Suprematia constitutiei ____________________________________ 112
3.2. Notiunea de control al constitutionalitatii legilor _________________ 113
3.3. Controlul politic al constitutionalitatii legilor _____________________ 113
3.4. Controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor _______________ 114
3.5. Modelul european de jurisdictie constitutionala __________________ 117
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 118
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 120
11. Drepturile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor ________ 121
1. Introducere ________________________________________________ 121
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 121
Cuprins IX
3. Continutul temei ____________________________________________ 122
3.1. Fundamentele politice si juridice ale drepturilor si libertatilor publice __ 122
3.2. Notiunea de drepturi si libertati publice ________________________ 123
3.3. Clasificarea drepturilor si libertatilor publice _____________________ 123
3.4. Notiunea de indatoriri fundamentale ale cetatenilor _______________ 124
3.5. Forme ale garantarii constitutionale a drepturilor si libertatilor publice _ 124
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 126
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 127
12. Modalitatile de organizare si functionare a structurilor
de guvernare _________________________________________ 128
1. Introducere ________________________________________________ 128
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 128
3. Continutul temei ____________________________________________ 129
3.1. Conceptul de desemnare si modalitati constitutionale
de desemnare ___________________________________________ 129
3.2. Procedee de desemnare a structurilor de guvernare ______________ 130
3.2.1. Succesiunea ereditara __________________________________ 130
3.2.2. Cooptarea sau asocierea _______________________________ 131
3.2.3. Alegerea ____________________________________________ 131
3.3. Diferite modele de institutii guvernante ________________________ 133
3.3.1. Structura organului executiv _____________________________ 134
3.3.2. Structura parlamentului _________________________________ 135
3.3.3. Statutul membrilor parlamentului __________________________ 136
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 138
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 140
13. Principiul separatiei puterilor si principalele mecanisme
de interferenta a structurilor de guvernare _________________ 141
1. Introducere ________________________________________________ 141
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 141
3. Continutul temei ____________________________________________ 142
3.1. Originea si evolutia principiului separatiei puterilor _______________ 142
3.2. Notiunea de mecanisme de interferenta a structurilor de guvernare __ 149
3.3. Modalitati de interventie a puterii executive asupra parlamentului ____ 150
3.4. Modalitati de interventie a parlamentului asupra puterii executive ____ 154
X Drept constitutional si institutii politice
3.5. Categorii tipologice de structuri de guvernare ___________________ 157
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 161
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 164
14. Principiul suveranitatii poporului si accesul la putere.
Sistemul electoral _____________________________________ 165
1. Introducere ________________________________________________ 165
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 165
3. Continutul temei ____________________________________________ 166
3.1. Delimitari conceptuale _____________________________________ 166
3.2. Raportul intre puterea politica si puterea de stat _________________ 170
3.3. Esenta democratiei– participarea poporului la conducere _________ 173
3.4. Drepturile electorale ______________________________________ 175
3.5. Principii aplicate in procedura alegerilor _______________________ 177
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 178
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 180
Partea a II-a
1. Principiile reflectate in Constitutia Romaniei din 1991.
Caracterele si atributele statului roman ___________________ 183
1. Introducere ________________________________________________ 183
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 183
3. Continutul temei ____________________________________________ 184
3.1. Contextul national si international al adoptarii Constitutiei
Romaniei din 1991 _______________________________________ 184
3.2. Conceptul de principiu constitutional __________________________ 186
3.3. Caracterele statului roman _________________________________ 188
3.3.1. Stat national _________________________________________ 189
3.3.2. Stat unitar ___________________________________________ 189
3.3.3. Stat indivizibil ________________________________________ 190
3.3.4. Stat suveran si independent _____________________________ 190
3.4. Atributele si valorile supreme ale statului roman _________________ 191
3.4.1. Stat de drept _________________________________________ 192
3.4.2. Stat democratic ______________________________________ 193
3.4.3. Stat social ___________________________________________ 194
Cuprins XI
3.4.4. Omul-cetatean (zoon politikon) ___________________________ 195
3.4.5. Pluralismul politic– garantie a democratiei constitutionale ______ 195
3.4.6. Puterea suverana a poporului ____________________________ 196
3.5. Forma de guvernamant a Romaniei ___________________________ 197
3.6. Caracterele teritoriului _____________________________________ 197
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 198
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 199
2. Revizuirea Constitutiei Romaniei __________________________ 200
1. Introducere ________________________________________________ 200
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 200
3. Continutul temei ____________________________________________ 200
3.1. Rigiditatea Constitutiei _____________________________________ 200
3.2. Procedura de revizuire a Constitutiei __________________________ 201
3.3. Limitele revizuirii __________________________________________ 202
4. Referinte bibliografice ________________________________________ 202
3. Raporturile stat-cetatean. Cetatenia romana ________________ 203
1. Introducere ________________________________________________ 203
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 203
3. Continutul temei ____________________________________________ 204
3.1. Unitatea poporului roman ___________________________________ 204
3.2. Egalitatea intre cetateni si criteriile nediscriminarii ________________ 206
3.3. Dreptul la identitate _______________________________________ 206
3.4. Conceptul de cetatenie ____________________________________ 207
3.5. Natura juridica a cetateniei __________________________________ 209
3.6. Principii generale ale cetateniei romane _______________________ 209
3.7. Reglementarea legala a raporturilor de cetatenie ________________ 210
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 212
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 214
4. Statutul constitutional al cetatenilor romani _________________ 215
1. Introducere ________________________________________________ 215
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 215
3. Continutul temei ____________________________________________ 216
3.1. Traditii constitutionale ale institutiei drepturilor si libertatilor
cetatenesti ______________________________________________ 216
XII Drept constitutional si institutii politice
3.2. Restrangerea exercitiului drepturilor si libertatilor cetatenesti _______ 218
3.3. Principii comune ale drepturilor si indatoririlor fundamentale _______ 218
3.4. Clasificarea drepturilor si libertatilor cetatenesti _________________ 219
3.5. Avocatul Poporului _______________________________________ 220
4. Ghid si teste pentru verificare __________________________________ 222
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 223
5. Traditia parlamentara romaneasca. Principiile sistemului
electoral _____________________________________________ 224
1. Introducere ________________________________________________ 224
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 224
3. Continutul temei ____________________________________________ 225
3.1. Radacinile si trasaturile parlamentarismului romanesc ____________ 225
3.2. Conditiile istorice si contextul international al institutionalizarii
regimului parlamentar romanesc ____________________________ 226
3.3. Optiunea pentru bicameralism ______________________________ 227
3.4. Principii generale ale sistemului electoral ______________________ 228
3.5. Reprezentarea minoritatilor nationale in Parlament ______________ 229
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 230
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 231
6. Organizarea interna a Parlamentului _______________________ 232
1. Introducere ________________________________________________ 232
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 232
3. Continutul temei ____________________________________________ 233
3.1. Autonomia organizatorica si functionala a Camerelor legislative ____ 233
3.2. Validarea mandatelor de deputat si senator ____________________ 233
3.3. Configuratia politica a Camerei Deputatilor si Senatului ___________ 234
3.4. Constituirea si atributiile grupurilor parlamentare ________________ 235
3.5. Alegerea birourilor permanente ______________________________ 237
3.6. Infiintarea si organizarea comisiilor parlamentare ________________ 238
3.7. Clasificarea si rolul comisiilor parlamentare ____________________ 239
3.7.1. Comisiile permanente __________________________________ 239
3.7.2. Comisiile speciale _____________________________________ 240
3.7.3. Comisiile de ancheta __________________________________ 240
Cuprins XIII
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 241
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 244
7. Functionarea Parlamentului ______________________________ 245
1. Introducere ________________________________________________ 245
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 245
3. Continutul temei ____________________________________________ 246
3.1. Conceptul de legislatura a Parlamentului _______________________ 246
3.2. Durata mandatului Camerei Deputatilor si Senatului ______________ 246
3.3. Conceptul de sesiune parlamentara. Categorii de sesiuni __________ 247
3.4. Sedintele Camerei Deputatilor si Senatului. Ordinea de zi
si programul de lucru _____________________________________ 249
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 251
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 253
8. Functia legislativa a Parlamentului ________________________ 254
1. Introducere ________________________________________________ 254
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 254
3. Continutul temei ____________________________________________ 255
3.1. Consideratii generale privind functiile Parlamentului Romaniei ______ 255
3.2. Functia legislativa _________________________________________ 255
3.3. Etapele procedurii legislative ________________________________ 257
3.4. Procedura de vot _________________________________________ 262
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 264
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 265
9. Functia de informare a Parlamentului ______________________ 266
1. Introducere ________________________________________________ 266
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 266
3. Continutul temei ____________________________________________ 267
3.1. Continutul functiei de informare ______________________________ 267
3.2. Modalitatile de infaptuire a functiei de informare _________________ 267
3.3. Obligativitatea solicitarii informarii din partea Guvernului ___________ 268
4. Referinte bibliografice ________________________________________ 268
10. Functia de control parlamentar __________________________ 269
1. Introducere ________________________________________________ 269
XIV Drept constitutional si institutii politice
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 269
3. Continutul temei ____________________________________________ 270
3.1. Consideratii generale privind controlul parlamentar ______________ 270
3.2. Formele de control parlamentar _____________________________ 272
3.2.1. Controlul exercitat prin aprobarea de catre Parlament
a unor acte ale executivului __________________________________ 272
3.2.2. Acordarea si retragerea increderii Guvernului _______________ 274
3.2.3. Intrebarile si interpelarile _______________________________ 275
3.2.4. Motiunile simple ______________________________________ 276
3.2.5. Anchetele parlamentare ________________________________ 277
3.2.6. Angajarea raspunderii Guvernului din proprie initiativa ________ 278
3.2.7. Suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei ___________ 279
3.2.8. Punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei _____________ 280
3.2.9. Solicitarea urmaririi penale a membrilor Guvernului ___________ 280
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 281
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 283
11. Actele Parlamentului ___________________________________ 284
1. Introducere ________________________________________________ 284
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 284
3. Continutul temei ____________________________________________ 285
3.1. Consideratii generale privind actele adoptate de Parlamentul
Romaniei. Categorii de acte ________________________________ 285
3.2. Conceptul de lege. Categoriile de legi _________________________ 286
3.3. Conceptul de hotarare. Categorii de hotarari ___________________ 289
3.4. Conceptul de motiune. Categorii de motiuni ____________________ 289
3.5. Actele politice adoptate de Parlament _________________________ 291
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 291
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 293
12. Statutul membrilor Parlamentului _________________________ 294
1. Introducere ________________________________________________ 294
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 294
3. Continutul temei ____________________________________________ 295
3.1. Natura juridica a mandatului parlamentar ______________________ 295
3.2. Caracterele generale ale mandatului parlamentar _______________ 296
Cuprins XV
3.3. Durata mandatului parlamentar ______________________________ 298
3.4. Protectia constitutionala si regulamentara a mandatului
deputatilor si senatorilor ___________________________________ 299
3.4.1. Incompatibilitatile parlamentare ___________________________ 299
3.4.2. Imunitatea parlamentara ________________________________ 303
3.4.3. Indemnizatia _________________________________________ 306
3.5. Raspunderea disciplinara a deputatilor si senatorilor ______________ 306
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 307
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 309
13. Presedintele Romaniei _________________________________ 310
1. Introducere ________________________________________________ 310
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 310
3. Continutul temei ____________________________________________ 311
3.1. Locul si rolul Presedintelui Romaniei in echilibrarea puterilor
statului _________________________________________________ 311
3.2. Functiile constitutionale ale Presedintelui Romaniei ______________ 312
3.3. Alegerea Presedintelui Romaniei _____________________________ 315
3.4. Durata mandatului ________________________________________ 316
3.5. Regimul juridic al incompatibilitatii Presedintelui Romaniei _________ 317
3.6. Regimul imunitatii prezidentiale ______________________________ 318
3.7. Atributiile Presedintelui Romaniei _____________________________ 318
3.7.1. Atributii prevazute in Constitutie pentru exercitarea carora
Presedintele„coopereaza” cu alte autoritati publice ________________ 318
3.7.2. Atributii prevazute in Constitutie pentru exercitarea carora
Presedintele nu solicita„concursul” unor autoritati publice ___________ 319
3.8. Raspunderea politica si juridica a Presedintelui Romaniei __________ 320
3.9. Actele Presedintelui Romaniei _______________________________ 323
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 323
5. Referinte bibliografice ________________________________________ 326
14. Organizarea, functionarea si competenta Curtii
Constitutionale _______________________________________ 327
1. Introducere ________________________________________________ 327
2. Obiectivele principale si competentele temei ______________________ 327
XVI Drept constitutional si institutii politice
3. Continutul temei ____________________________________________ 328
3.1. Locul si rolul Curtii Constitutionale in asigurarea suprematiei
Constitutiei _____________________________________________ 328
3.2. Organizarea Curtii Constitutionale ___________________________ 330
3.3. Statutul judecatorilor Curtii Constitutionale _____________________ 330
3.4. Competenta Curtii Constitutionale ____________________________ 331
3.4.1. Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare ______ 332
3.4.2. Controlul constitutionalitatii tratatelor si a altor acorduri
internationale _____________________________________________ 333
3.4.3. Controlul constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ______ 334
3.4.4. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ______________ 334
3.4.5. Solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala
dintre autoritatile publice ____________________________________ 335
3.4.6. Respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui
Romaniei ________________________________________________ 337
3.4.7. Judecarea contestatiilor care au ca obiect
constitutionalitatea unui partid politic ___________________________ 337
3.4.8. Emiterea avizului pentru suspendarea din functie
a Presedintelui Romaniei ____________________________________ 337
3.4.9. Constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul
in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei _________________ 338
3.4.10. Competenta Curtii Constitutionale privind revizuirea
Constitutiei _______________________________________________ 338
3.5. Actele Curtii Constitutionale ________________________________ 338
4. Ghid si teste pentru autoverificare ______________________________ 339
5. Referinte bibliografice _______________________________________ 342Data aparititei:    4 Decembrie 2012
Nr. pagini: 360

Vezi și alte cărți: Drept

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.6831 sec