Gabriel Boroi si Mirela Stancu - Drept procesual civil. Editia a 2-a

Gabriel Boroi si Mirela Stancu - Drept procesual civil. Editia a 2-a
-10%
Preț: 173,40 lei
192,67 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2015
Categoria: Procedura

DESCRIERE

Cartea Drept procesual civil cuprinde o analiza de ansamblu a institutiilor procesuale civile, conform noului Cod de procedura civila, reglementare cu implicatii majore asupra activitatii intregului sistem judiciar. Proiectata initial de Profesorul Gabriel Boroi ca un manual sintetic, pentru uzul studentilor, in prezent lucrarea depaseste cu mult intinderea si nivelul de tratare a materiei specifice cursurilor universitare, datorita interpretarilor si solutiilor pe care autorii s-au vazut nevoiti sa le ofere numeroaselor probleme generate de intrarea in vigoare a noului Cod.

Pregatirea unei a doua editii a lucrarii Drept procesual civil, la mai putin de un an dupa prima, este justificata, in primul rand, de republicarea in Monitorul Oficial a Codului de procedura civila (cu renumerotarea articolelor), ca urmare a modificarilor intervenite prin Legea nr. 138/2014, retiparirea, in aceste conditii, a editiei I nemaifiind posibila. Autorii nu s-au limitat insa la renumerotarea articolelor dupa codificarea oficiala, ci au revizuit si adaugit serios intregul manuscris. Au integrat deciziile de neconstitutionalitate si pe cele date in recursurile in interesul legii, cu incidenta in procedura civila; au adaugat solutii recente din jurisprudenta instantelor pronuntate pe noul Cod, incercand sa ofere, pe cat posibil, si raspunsuri argumentate la noile intrebari si probleme rezultate din modul de interpretare si aplicare in practica a dispozitiilor procesuale civile.

Nu in ultimul rand, partea dedicata executarii silite a fost completata cu analiza dispozitiilor privind urmarirea silita asupra bunurilor debitorului si executarea silita directa.


CUPRINS
PARTEA 1. PARTEA GENERALA l
Capitolul 1. NOtiuni introductive privind procesul civil 3
Sectiunea 1. Notiunea, fazele si etapele procesului civil 3
1. Notiunea de"proces civil" 3
2. Fazele si etapele procesului civil 3
Sectiunea a 2-a. Normele de drept proces ual civil 5
1. Notiunea si clasificarea normelor de drept procesual civil 5
2. Aplicarea normelor de drept procesual civil 8
2. 1. Aplicarea In timp a normelor de drept procesual civil 8
2. 2. Aplicarea In spatiu a normelor de drept procesual civil 9
Sectiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale procesului civil 10
1. Dreptul la un proces echitabil, In termen optim si previzibil 10
2. Principiul disponibilitatii 12
3. Contradictorialitatea 17
4. Rolul activ al judecatorului 20
5. legalitatea 25
6. Egalitatea 26
7. Dreptul la aparare 27
8. Oralitatea dezbaterilor 27
9. Publicitatea 28
10. Principiul continuitatii 30
11. Principiul nemijlocirii 30
12. Principiul bunei-credinte 31
13. limba desfasurarii procesului 31
Capitolul II. Actiunea civiIa 33
Sectiunea 1. Notiune si conditii de exercitare 33
1. Notiunea de"actiune civila" 33
2. Enumerarea conditiilor de exercitare a actiunii civile 34
2. 1. Formularea unei pretentii 34
2. 2. Interesul 36
2. 3. Capacitatea procesuala 37
2. 4. Calitatea procesuala 41
Sectiunea a 2-a. Clasificarea cererilor In justitie 47
1. Precizari prealabile 47
XII
Drept procesual civil
2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale si cereri
aditionale 48
3. Cereri In realizare, cereri In constatare si cereri In constituire 51 4. Cereri nepatrimoniale si cereri patrimoniale (personale, reale
si mixte} 55
Capitolul III. Participantii la procesul civil 59
Sectiunea 1. Instanta 59
1. Compunerea si constituirea instantei 59
1. 1. Compunerea instantei 59
1. 2. Constituirea instantei 63 1. 3. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea
instantei 63
1. 3. 1. Incompatibilitatea 64
1. 3. 2. Mijloacele procedurale de invocare a incompatibilitatii 72
1. 3. 3. Incompatibilitatea altor participanti la procesul civil 80
1. 3. 4. Alte incidente procedurale referitoare la alcatuirea
instantei 80
Sectiunea a 2-a. Partile 81
1. Notiunea de"parte In proces" 81
2. Drepturile si Indatoririle partilor. Abuzul de drept procedural 82
2. 1. Enumerarea drepturilor procedurale ale partilor 82
2. 2. Indatoririle procesuale ale partilor 83
2. 3. Abuzul de drept procedural 84
3. Coparticiparea procesuala 87
3. 1. Notiunea si clasificarea coparticiparii procesuale 87
3. 2. Efectele coparticiparii procesuale 90
4. Participarea terti lor la judecata 93
4. 1. Consideratii introductive privind participarea terti lor la judecata_ 93 4. 2. Interventia voluntara 96
4. 2. 1. Notiune. Felurile interventiei voluntare 96
4. 2. 2. Interventia voluntara principala 97
4. 2. 3. Interventia voluntara accesorie 111
4. 3. Chemarea In judecata a altei persoane 118
4. 4. Chemarea In garantie 131
4. 5. Aratarea titularului dreptului 140
4. 6. Introducerea fortata In cauza, din oficiu, a altor persoane 143
5. Reprezentarea conventionala a partilor In procesul civil 147
5. 1. Consideratii introductive 147
5. 2. Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice 148
5. 3. Particularitati privind reprezentarea persoanei fizice prin
avocat 150
Cuprins
XIII
5. 4. Reprezentarea conventionala a persoanei juridice
In procesul civil 152
5. 5. Sanctiunea In cazul nejustificarii calitatii de reprezentant
conventional 153
Sectiunea a 3-a. Participarea Ministerului Public In procesul civil 154
1. Consideratii introductive 154
2. Formele participarii procurorului la procesul civil 155
2. 1. Pornirea procesului civil 155
2. 2. Participarea la judecata procesului civil 156
2. 3. Exercitarea cailor de atac 157
2. 4. Punerea In executare a unor titluri executorii 159
Capitolul IV. Competenta 160
Sectiunea 1. Consideratii generale 160
1. Reglementare 160
2. Notiunea si clasificarea competentei 160
2. 1. Notiunea de"competenta" 160
2. 2. Clasificarea competentei 162
2. 2. 1. Competenta generala si competenta jurisdictionala 162
2. 2. 2. Competenta absoluta si competenta relativa 163
Sectiunea a 2-a. Competenta generala a instantelor judecatoresti 164
1. Principiul stabilirii competentei generale a instantelor
judecatoresti 164
2. Competenta In materia controlului de constitutionalitate 166
3. Competenta In materie electoraIa l71
3. 1. Alegerile autoritatilor administratiei publice locale 171
3. 2. Alegerile parlamentare 174
3. 3. Alegerile prezidentiale 177
3. 4. Alegerile pentru Parlamentul European 179
3. 5. Competenta In materia referendumului 180
4. Competenta In materia contenciosului administrativ 181
4. 1. Competenta instantelor judecatoresti ordinare de contencios
administrativ 182
4. 2. Competenta instantelor judecatoresti speciale de contencios
administrativ 184
4. 3. Competenta instantelor judecatoresti de a controla solutiile
unor jurisdictii speciale administrative 185
5. Competenta In anumite materii 188
5. 1. Competenta In materia litigiilor de munca 188
5. 2. Competenta In materia rezolvarii unor neintelegeri referitoare la
exercitarea drepturilor si Indatoririlor parintesti 190
XIV
Drept procesual civil
5. 3. Competenta In materia actelor de stare civila si a Inregistrarilor
de stare civila 191
5. 4. Competenta In materia schimbarii, rectificarii si modificarii
numelui 192
5. 5. Competenta In materia protectiei concurentei 193
5. 6. Delimitarea competentei instantelor judecatoresti de cea
a notarului public 195
5. 6. 1. Procedura succesoraIa 195
5. 6. 2. Alte proceduri notariale reglementate de Legea
nr. 36/1995 197
Sectiunea a 3-a. Competenta materiala a instantelor judecatoresti 198
1. Notiuni introductive 198
2. Competenta materiala a judecatoriei 198
3. Competenta materiala a tribunalului 209
4. Competenta materiala a curtii de apel 215
5. Competenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 218 6. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii
introductive de instanta 221
Sectiunea a a-a. Competenta teritoriala 228
1. Precizari introductive 228
2. Competenta teritoriala de drept comun 228
3. Competenta teritoriala alternativa (facultativa) 231
4. Competenta teritoriala exclusiva (exceptionala) 241
Sectiunea a S-a. Incidente procedurale privitoare la instanta sesizata 252
1. Intinderea competentei instantei sesizate 252
1. 1. Competenta instantei sesizate de reclamant In privinta exceptiilor
si apararilor invocate In cursul procesului 252
1. 2. Competenta instantei sesizate prin cererea principala In privinta
incidentelor de procedura 254
1. 3. Prorogarea competentei 255
1. 3. 1. Prorogarea legala 255
1. 3. 2. Prorogarea judecatoreasca 259
1. 3. 3. Prorogarea conventionala (voluntara) 260
2. Stramutarea pricini lor 261
3. Mijloacele procedurale de invocare a necompetentei 264
3. 1. Enumerarea mijloacelor procedurale prin care se poate invoca
necompetenta 265
3. 2. Exceptia de necompetenta 266
4. Conflictele de competenta 270
Cuprins
xv
Capitolul V. Actele de procedura si termenele procedurale 274
Sectiunea 1. Actele de procedura 274
1. Notiuni introductive 274
2. Clasificarea actelor de procedura 275
3. Conditiile generale pentru Indeplinirea actelor de procedura 275
4. Enumerarea sanctiunilor pentru nerespectarea conditiilor legale
referitoare la actele de procedura 276
5. Conditiile generale privind cererile In justitie 277
Sectiunea a 2-a. Citarea si comunicarea actelor de procedura 281
1. Reguli generale 281
2. Cuprinsul citatiei 284
3. Persoanele care urmeaza a fi citate si locul citarii 286
4. Organele competente si modalitatile de comunicare 290
5. Inmanarea citatiei si a altor acte de procedura 293
6. Verificarea procedurii de comunicare a actelor de procedura 300
7. Invocarea si Inlaturarea neregularitatilor privind citarea 301
Sectiunea a 3-a. Nulitatea actelor de procedura civila 302
1. Notiune 302
2. Clasificarea nulitatilor actelor de procedura 302
3. Cazurile de nulitate 304
3. 1. Cazurile de nulitate conditionata 305
3. 2. Cazurile de nulitate neconditionata 307
4. Invocarea nulitatii actelor de procedura 311
5. Efectele nulitatii actelor de procedura 313
Sectiunea a a-a. Termenele procedurale 315
1. Notiune si clasificare 315
2. Durata termenelor procedurale 318
3. Intreruperea termenului procedural 320
4. Sanctiunile pentru nerespectarea termenelor procedurale. Decaderea.
Repunerea In termen 321
4. 1. Notiunea si importanta decaderii 321
4. 2. Conditiile decaderii 322
4. 3. Invocarea si pronuntarea decaderii 323
4. 4. Efectele decaderii 324
4. 5. Repunerea In termen 325
PARTEA A II-A. JUDECATA 327
Capitolul 1. Judecata In fata primei instante 329
Sectiunea 1. Etapa scrisa 330
1. Consideratii prealabile 330
XVI
Drept procesual civil
2. Cererea de chemare In judecata 331
2. 1. Notiune 331
2. 2. Cuprinsul cererii de chemare In judecata 332
2. 3. Sanctiunile aplicabile In cazul lipsei mentiunilor cererii
de chemare In judecata 338
2. 4. Conditiile extrinseci cererii de chemare In judecata 340
2. 4. 1. Proceduri prealabile sesizarii instantei 340
2. 4. 2. Timbrarea cererii de chemare In judecata (si a altor
cereri) 343
2. 5. Introducerea cererii de chemare In judecata si constituirea
dosarului. Procedura regularizarii cererii de chemare In judecata - 345 2. 6. Fixarea primului termen de judecata si masurile pentru
pregatirea judecatii 357
2. 7. Efectele introducerii cererii de chemare In judecata 359
3. Intampinarea 361
4. Cererea reconventionala 364
5. Masurile asiguratorii 371
5. 1. Precizari prealabile 371
5. 2. Sechestrul asigurator 372
5. 2. 1. Notiune si conditii de Infiintare 372
5. 2. 2. Procedura de Infiintare 373
5. 2. 3. Valorificarea bunurilor sechestrate asigurator. Ridicarea
si desfiintarea de drept a sechestrului asigurator 376
5. 2. 4. Sechestrul asigurator al navelor civile 377
5. 2. 4. 1. Conditii de Infiintare 377
5. 2. 4. 2. Procedura de Infiintare. Valorificarea navelor
sechestrate si ridicarea sechestrului 378
5. 3. Poprirea asiguratorie 379
5. 4. Sechestrul judiciar 380
5. 4. 1. Notiune si conditii de Infiintare 380
5. 4. 2. Procedura de Infiintare 381
Sectiunea a 2-a. Etapele cercetarii procesului si a dezbaterii In fond a
procesului 383
1. Consideratii generale 383
2. Sedinta de judecata 384
2. 1. Pregatirea sedintei de judecata 384
2. 2. Conducerea si politia sedintei de judecata 386
2. 3. Activitatea In timpul sedintei de judecata 387
2. 4. Primul termen de judecata 392
2. 5. Incheierile de sedinta 394
3. Etapa cercetarii procesului 399
3. 1. Consideratii generale 399
Cuprins
XVII
3. 2. Exceptiile procesuale 403
3. 2. 1. Definitia, natura juridica si caracteristicile exceptiilor
procesuale 403
3. 2. 2. Clasificarea exceptiilor procesuale 405
3. 2. 2. 1. Exceptii de procedura si exceptii de fond 405
3. 2. 2. 2. Exceptii dilatorii si exceptii peremptorii 406
3. 2. 2. 3. Exceptii absolute si exceptii relative. Invocarea
exceptiilor procesuale 407
3. 2. 3. Consideratii referitoare la inadmisibilitati 410
3. 2. 4. Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale 411
3. 3. Probele 415
3. 3. 1. Consideratii generale privind probele In procesul civil 415
3. 3. 1. 1. Sediul materiei. Notiunea si importanta probelor
In procesul civil 415
3. 3. 1. 2. Subiectul, obiectul si sarcina probei 416
3. 3. 2. Reguli comune referitoare la admisibilitatea, administrarea
si aprecierea probelor 421
3. 3. 2. 1. Admisibilitatea probelor 421
3. 3. 2. 2. Administrarea probelor 422
3. 3. 2. 3. Aprecierea probelor 427
3. 3. 3. Conventiile asupra probelor 427
3. 3. 4. Asigurarea probelor 429
3. 3. 5. Proba prin Inscrisuri 433
3. 3. 5. 1. Definitia si clasificarea Inscrisurilor 433
3. 3. 5. 2. Inscrisurile autentice 435
A. Notiune. Conditii 435
B. Forta probanta a Inscrisului autentic 436
C. Nulitatea si con versiun ea Inscrisului autentic 437
3. 3. 5. 3. Inscrisurile sub semnatura privata 438
A. Notiune 438
B. Formalitatea multiplului exemplar 439
C. Formalitatea"bun si aprobat" 441
D. Forta probanta a Inscrisului sub semnatura privata 443
E. Data Inscrisului sub semnatura privata 444
3. 3. 5. 4. Alte Inscrisuri 447
3. 3. 5. 5. Registrele profesionistilor 448
3. 3. 5. 6. Inscrisurile pe suport informatic 450
3. 3. 5. 7. Inscrisurile In forma electronica 451
3. 3. 5. 8. Administrarea probei prin Inscrisuri 452
A. Depunerea Inscrisurilor 452
B. Procedura verificarii Inscrisurilor 455
XVIII
Drept procesual civil
C. Procedura falsului 458
3. 3. 6. Proba cu martori (prin declaratiile martorilor) 462
3. 3. 6. 1. Precizari introductive 462
3. 3. 6. 2. Admisibilitatea probei cu martori (prin declaratiile
martorilor) 463
A. Admisibilitatea probarii cu martori (prin declaratii
de martori) a faptelor juridice stricto sensu 463
B. Admisibilitatea probarii cu martori (prin declaratii
de martori) a actelor juridice 464
3. 3. 6. 3. Administrarea probei cu martori 471
A. Propunerea martorilor 471
B. Persoanele care pot fi ascultate ca martori 473
C. Prezentarea si ascultarea martorilor 474
3. 3. 6. 4. Aprecierea declaratiilor martorilor 476
3. 3. 7. Proba prin raportul de expertiza 477
3. 3. 7. 1. Precizari introductive 477
3. 3. 7. 2. Admisibilitatea expertizei 478
3. 3. 7. 3. Administrarea expertizei 479
3. 3. 7. 4. Forta probanta a raportului de expertiza 486
3. 3. 8. Mijloacele materiale de proba 487
3. 3. 8. 1. Consideratii introductive 487
3. 3. 8. 2. Administrarea probei cu mijloace materiale de proba _ 488 3. 3. 8. 3. Restituirea mijloacelor materiale de proba 489
3. 3. 9. Cercetarea la fata locului 490
3. 3. 10. Marturisirea 492
3. 3. 10. 1. Definirea, natura juridica si felurile marturisirii 492
3. 3. 10. 2. Caracterele si admisibilitatea marturisirii 493
3. 3. 10. 3. Administrarea marturisirii. Interogatoriul 495
A. Propunerea si Incuviintarea sau ordonarea
interogatoriului 495
B. Obiectul interogatoriului 495
C. Persoanele care pot raspunde la interogatoriu 496
D. Luarea interogatoriului 497
E. Efectele chemarii la interogatoriu 498
3. 3. 10. 4. Problema indivizibilitatii marturisirii judiciare 499
3. 3. 10. 5. Irevocabilitatea marturisirii. Forta probanta a
marturisirii 500
3. 3. 11. Prezumtiile 502
3. 3. 11. 1. Notiune. Clasificare 502
3. 3. 11. 2. Prezumtiile legale 502
3. 3. 11. 3. Prezumtiile judiciare (simple) 505
Cuprins
XIX
4. Incidente procedurale care pot aparea In cursul judecatii 506
4. 1. Suspendarea judecatii 506
4. 1. 1. Notiunea si felurile suspendarii 506
4. 1. 2. Suspendarea voluntara 506
4. 1. 3. Suspendarea de drept 509
4. 1. 4. Suspendarea facultativa 512
4. 1. 5. Procedura si efectele suspendarii 517
4. 2. Perimarea 522
4. 2. 1. Notiune si natura juridica 522
4. 2. 2. Domeniul de aplicare si conditiile perimarii 523
4. 2. 2. 1. Investirea instantei cu o cerere care a declansat
o judecata In prima instanta sau Intr-o cale de atac - 524
4. 2. 2. 2. Ramanerea pricinii In nelucrare timp de 6 luni 525
4. 2. 2. 3. Lasarea pricinii In nelucrare sa se datoreze culpei
partii 528
4. 2. 3. Procedura de constatare a peri marii 529
4. 2. 4. Efectele peri marii 532
4. 2. 5. Perimarea instantei 534
5. Actele procesuale de dispozitie ale partilor 534
5. 1. Consideratii generale 534
5. 2. Desistarea 535
5. 2. 1. Renuntarea la judecata 535
5. 2. 2. Renuntarea la dreptul subiectiv pretins 540
5. 3. Achiesarea 541
5. 3. 1. Achiesarea paratului la pretentiile reclamantului 541
5. 3. 2. Achiesarea la hotararea pronuntata 543
5. 4. Tranzactia judiciara 544
6. Etapa dezbaterii In fond a procesului 548
Sectiunea a 3-a. Etapa deliberarii si pronuntarii hotararii judecatoresti 551
Sectiunea a 4-a. Hotararea judecatoreasca 556
1. Notiunea si clasificarea hotararilor judecatoresti 556
2. Continutul hotararii judecatoresti 559
3. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii judecatoresti 566
4. Termenul de gratie 568
5. Cheltuielile de judecata 570
6. Efectele hotararii judecatoresti 574
6. 1. Enumerarea efectelor hotararii judecatoresti 574
6. 2. Autoritatea de lucru judecat 576
6. 3. Puterea executorie a hotararii judecatoresti. Executarea
provizorie 582
xx
Drept procesual civil
7. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii judecatoresti 585
7. 1. Indreptarea hotararii 585
7. 2. Lamurirea hotararii si Inlaturarea dispozitiilor contradictorii 587
7. 3. Completarea hotararii 588
Capitolul II. Judecata In caile de atac 590
Sectiunea 1. Consideratii generale privind caile de atac 590
1. Importanta cailor de atac 590
2. Clasificarea cailor de atac 591
2. 1. Cai de atac ordinare si cai de atac extraordinare 591
2. 2. Cai de atac de reformare si cai de atac de retractare 593
2. 3. Cai de atac devolutive si cai de atac nedevolutive 593
2. 4. Cai de atac suspensive de executare silita si cai de atac
nesuspensive de executare silita 594
3. Reguli generale pentru folosirea cailor de atac 594
3. 1. Existenta unei hotarari judecatoresti pe care legea o declara
susceptibila de a fi atacata. Obiectul cailor de atac 594
3. 2. Manifestarea de vointa a unei parti, In sensul de a exercita
o cale de atac. Subiectele cailor de atac 597
3. 3. Legalitatea caii de atac 598
3. 4. Ordinea exercitarii cailor de atac 601
3. 5. Unicitatea caii de atac 603
Sectiunea a 2-a. Apelul 605
1. Consideratii generale. Sediul materiei 605
2. Formele apelului 605
2. 1. Apelul incident 606
2. 2. Apelul provocat 608
3. Obiectul apelului 609
4. Subiectele apelului 612
5. Sesizarea instantei de apel 617
5. 1. Instanta competenta 617
5. 2. Termenul de apel 617
5. 3. Cererea de apel si efectele ei 621
5. 3. 1. Cuprinsul si timbrarea cererii de apel 621
5. 3. 2. Efectele cererii de apel 625
6. Depunerea cererii de apel si procedura prealabila la instanta a carei
hotarare se ataca. Regularizarea cererii de apel 633
7. Pregatirea judecatii apelului 635
7. 1. Regulile prevazute de Codul de procedura civila 635
7. 2. Pregatirea dosarului de apel In procesele pornite Incepand cu
data de 15 februarie 2013 si pana la data de 31 decembrie 2015 - 636
Cuprins
XXI
8. Judecarea apelului 637
8. 1. Compunerea si constituirea instantei de apel 637
8. 2. Principalele momente In desfasurarea judecarii apelului 638
8. 3. Probele In apel 639
8. 4. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel 641
Sectiunea a 3-a. Recursul 646
1. Consideratii generale 646
2. Obiectul recursului 647
3. Formele recursului 651
4. Subiectele recursului 651
5. Motivele de casare 653
5. 1. Instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale 654
5. 2. Hotararea a fost pronuntata de un alt judecator decat cel care
a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecata decat cel stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei
ori a carui compunere a fost schimbata, cu Incalcarea legii 655
5. 3. Hotararea a fost data cu Incalcarea competentei de ordine
publica a altei instante, invocata In conditiile legii 656
5. 4. Instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti 658
5. 5. Instanta, prin hotararea data, a Incalcat regulile de procedura
a caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii 659
5. 6. Hotararea nu cuprinde motivele pe care se Intemeiaza sau
cuprinde motive contradictorii ori numai motive straine de natura
Qurei O
5. 7. A fost Incalcata autoritatea de lucru judecat 661
5. 8. Hotararea a fost data cu Incalcarea sau aplicarea gresita a
normelor de drept material 661
6. Sesizarea instantei de recurs 662
6. 1. Instanta competenta 662
6. 2. Termenul de exercitare si termenul de motivare a recursului - 663
6. 2. 1. Termenul de exercitare 663
6. 2. 2. Termenul de motivare 665
6. 3. Cererea de recurs si efectele ei 666
7. Depunerea cererii de recurs si procedura prealabila la instanta
a carei hotarare se ataca. Regularizarea cererii de recurs 671
8. Pregatirea judecatii recursului 673
8. 1. Pregatirea judecatii recursului la instanta de recurs, alta decat
Inalta Curte de Casatie si Justitie 673
8. 2. Pregatirea dosarului de recurs In procesele pornite Incepand cu
data de 15 februarie 2013 si pana la data de 31 decembrie 2015 674
XXII
Drept procesual civil
9. Judecarea recursului 676
9. 1. Compunerea si constituirea instantei de recurs 676
9. 2. Procedura de filtrare a recursurilor 676
9. 3. Principalele momente In desfasurarea judecarii recursului 679
9. 4. Probele (inscrisurile noi) In recurs 681
9. 5. Incidente care pot sa apara In cursul judecarii recursului 683
9. 6. Solutiile pe care le pronunta instanta de recurs 683
9. 7. Hotararea instantei de recurs 689
10. Judecata In fond dupa casare 691
Sectiunea a a-a. Contestatia In anulare 695
1. Definitie. Sediul materiei. Felurile contestati ei In anulare 695
2. Contestatia In anulare de drept comun (obisnuita) 696
2. 1. Motivele contestatiei 696
2. 2. Admisibilitatea contestatiei 697
3. Contestatia In anulare speciala 701
3. 1. Admisibilitatea contestatiei 701
3. 2. Motivele contestatiei 701
4. Subiectele contestatiei In anulare 709
5. Sesizarea instantei 711
5. 1. Instanta competenta 711
5. 2. Termenul de exercitare si termenul de motivare a contestatiei
In anulare 711
5. 2. 1. Termenul de exercitare 711
5. 2. 2. Termenul de motivare 712
5. 3. Cererea de contestatie In anulare 713
6. Procedura de judecata 713
Sectiunea a S-a. Revizuirea 716
1. Caracterizare. Sediul materiei 716
2. Obiectul revizuirii 716
3. Motivele de revizuire 720
3. 1. Daca instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au
cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat
mai mult decat s-a cerut 720
3. 2. Daca obiectul pricinii nu se afla In fiinta 723
3. 3. Daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata, a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea s-a dat In temeiul unui Inscris declarat fals In cursul ori In urma judecatii, cand aceste Imprejurari au influentat solutia
pronuntata In cauza 724
3. 4. Daca un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, daca aceste
Imprejurari au influentat solutia pronuntata In cauza 726
Cuprins
XXIII
3. 5. Daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit Inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi Infatisate dintr-o
Imprejurare mai presus de vointa partilor 727
3. 6. Daca s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotararea unei instante
pe care s-a Intemeiat hotararea a carei revizuire se cere 730
3. 7. Daca statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii si
cei pusi sub interdictie judecatoreasca ori cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei Insarcinati sa
Ii apere 730
3. 8. Daca exista hotarari definitive potrivnice, date de instante de acelasi grad sau de grade diferite, care Incalca autoritatea de lucru judecat a
primei hotarari 731
3. 9. Daca partea a fost Impiedicata sa se Infatiseze la judecata si sa Instiinteze instanta despre aceasta, dintr-o Imprejurare mai presus de
vointa sa 733
3. 10. Daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat
o Incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti, iar consecintele grave ale acestei Incalcari
continua sa se produca 734
3. 11. Daca, dupa ce hotararea a devenit definitiva, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate In acea cauza, declarand
neconstitutionala prevederea care a facut obiectul acelei exceptii 734
4. Sesizarea instantei 735
4. 1. Partile. Instanta competenta si sesizarea ei 735
4. 2. Termenul de exercitare si termenul de motivare a revizuirii 738
5. Judecata revizuirii 739
Capitolul III. Mijloace procedurale privind asigurarea unei practici
judiciare unitare 746
Sectiunea 1. Consideratii generale 746
Sectiunea 2-a. Recursul In interesul legii 746
Sectiunea a 3-a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie In vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept 750
1. Notiune. Sediul materiei. Natura juridica 750
2. Conditii de admisibilitate 751
3. Procedura de judecata 752
3. 1. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie 752
3. 2. Alcatuirea completului de judecata 753
3. 3. Raportul asupra sesizarii 753
3. 4. Sedinta de judecata 754
3. 5. Continutul si efectele hotararii prealabile 754
XXIV
Drept procesual civil
Capitolul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului 755
Sectiunea 1. Consideratii generale 755
Sectiunea a 2-a. Subiectele contestatiei privind tergiversarea procesului - 758 Sectiunea a 3-a. Sesizarea instantei 758
1. Instanta competenta 758
2. Cuprinsul si forma cererii 759
3. Motivele contestatiei privind tergiversarea procesului 759
Sectiunea a a-a. Procedura de solutionare a contestatiei privind
tergiversarea procesutui; 762
Sectiunea a 5-a. Plangerea Impotriva Incheierii de respingere
a contestatiei privind tergiversarea procesului 763
Sectiunea a 6-a. Sanctionarea contestatorului de rea-credinta 764
Capitolul V. Procedura necontencioasa judiciara 765
Sectiunea 1. Consideratii generale 765
Sectiunea a 2-a. Procedura de solutionare a cererii 765
1. Sesizarea instantei 765
1. 1. Instanta competenta 765
1. 2. Cererea necontencioasa 766
2. Procedura de judecata 767
Sectiunea a 3-a. Aplicatii ale procedurii necontencioase judiciare 769
1. Proceduri necontencioase judiciare prevazute de Codul de
procedura civiIa 769
2. Proceduri necontencioase judiciare reglementate de acte
normative speciale 771
3. Proceduri necontencioase date In competenta altor organe 771
Capitolul VI. Proceduri speciale 773
Sectiunea 1. Procedura divortului 773
1. Consideratii introductive 773
2. Procedura judiciara a divortului 773
2. 1. Instanta competenta 773
2. 2. Sesizarea instantei 775
2. 2. 1. Legitimarea procesuala 775
2. 2. 2. Cererea de divort 778
2. 2. 3. Cererea reconventionala 778
2. 3. Particularitati privind faza judecatii 779
2. 3. 1. Depunerea cererii. Fixarea primului termen de judecata.
Citarea 779
2. 3. 2. Obligativitatea prezentei personale a partilor 779
2. 3. 3. Prezenta obligatorie a reciamantului 780
2. 3. 4. Masuri provizorii pe timpul judecarii divortului 781
2. 3. 5. Sedinta de judecata 781
Cuprins XXV
2. 3. 6. Regimul probelor 782
2. 3. 7. Judecarea unor cereri accesorii 782
2. 3. 8. Particularitati privind actele procesuale de dispozitie
In procesul de divort 784
2. 3. 9. Hotararea de divort 784
3. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 787
4. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin
procedura notariala 789
4. 1. Conditii 789
4. 2. Procedura de solutionare 790
Sectiunea a 2-a. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca 791
1. Notiune. Sediul materiei 791
2. Conditiile de fond ale punerii sub interdictie 791
3. Procedura punerii sub interdictie 792
3. 1. Legitimarea procesuala activa 792
3. 2. Instanta competenta 792
3. 3. Cererea de chemare In judecata 792
3. 4. Masurile prealabile judecatii. Internarea provizorie 793
3. 5. Judecata 793
4. Efectele punerii sub interdictie 794
5. Ridicarea interdictiei 795
Sectiunea a 3-a. Procedura de declarare a mortii 796
1. Consideratii introductive. Sediul materiei 796
2. Conditiile declararii judecatoresti a mortii 797
2. 1. Cazul general 797
2. 2. Cazuri speciale 797
3. Sesizarea instantei 798
3. 1. Instanta competenta 798
3. 2. Legitimarea procesuala activa 799
3. 3. Cererea de declarare a mortii unei persoane 799
4. Procedura de judecata 799
4. 1. Masuri prealabile judecatii 799
4. 2. Judecata 800
5. Hotararea de declarare a mortii 800
5. 1. Cuprinsul hotararii. Data mortii. Rectificarea datei mortii 800
5. 2. Comunicarea hotararii 802
5. 3. Anularea hotararii de declarare a mortii 802
Sectiunea a a-a. Partajul judiciar 804
1. Consideratii generale 804
2. Partile In partaj 807
3. Instanta competenta 808
XXVI Drept procesual civil
3. 1. Competenta materiala 808
3. 2. Competenta teritoriala 808
4. Cererea de partaj 809
5. Procedura partajului 812
5. 1. Partajul prin buna Invoiala In cadrul procesului 812
5. 2. Suspendarea pronuntarii partajului 813
5. 3. Procedura partajului judiciar 813
5. 3. 1. Admiterea In principiu 814
5. 3. 2. Partajul propriu-zis 815
6. Hotararea de partaj 820
Sectiunea a S-a. Ordonanta presedintiala 822
1. Consideratii generale 822
2. Conditiile (speciale) de admisibilitate 823
2. 1. Precizari prealabile 823
2. 2. Urgenta 823
2. 3. Caracterul provizoriu (vremelnic) 824
2. 4. Neprejudecarea fondului 825
3. Sesizarea instantei 827
3. 1. Instanta competenta 827
3. 2. Cererea de ordonanta presedintiala 828
4. Procedura de judecata 828
5. Sfera de aplicare a ordonantei presedintiale 832
5. 1. Precizari introductive 832
5. 2. In materie de minori si de familie 833
5. 3. In materia raporturilor de vecinatate si de proprietate 834
5. 4. In materia raporturilor locative 836
5. 5. In materia executarii silite 837
5. 6. In alte cazuri, prevazute de Codul civil 838
5. 7. In materia organizarii si functionarii fundatiilor 840
Sectiunea a 6-a. ACtiunile (cererile) posesorii 840
1. Consideratii generale 840
2. Conditii de exercitare 842
2. 1. Consideratii prealabile 842
2. 2. Actiunea posesorie generala (actiunea In complangere) 842
2. 3. Actiunea posesorie speciala (actiunea In reintegrare) 844
3. Calitatea procesuala activa 844
4. Competenta si procedura de judecata 845
5. Luarea masurilor pentru conservarea bunului asupra caruia
se exercita posesia 847
Sectiunea a 7-a. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii 847
1. Sediul materiei. Justificare. Conditii de validitate 847
2. Procedura ofertei de plata prin executor judecatoresc 849
Cuprins XXVII
3. Procedura ofertei de plata In fata instantei 852
4. Efectele ofertei de plata 853
Sectiunea a s-a. Procedura ordonantei de plata 853
1. Consideratii introductive 853
2. Conditii (speciale) de admisibilitate 856
3. Sesizarea instantei 858
4. Particularitati referitoare la procedura de judecata 861
5. Cererea In anulare 865
6. Titlul executoriu. Contestatia la executare 867
Sectiunea a 9-a. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa 867
1. Consideratii introductive 867
2. Conditii (speciale) de admisibilitate 869
3. Sesizarea instantei 870
4. Particularitati referitoare la procedura de judecata 872
Sectiunea a 10-a. Procedura evacuarii din imobilele folosite sau ocupate
fara drept 875
1. Notiune. Sediul materiei. Conditii de exercitare 875
2. Sesizarea instantei 880
3. Particularitati referitoare la procedura de judecata 881
4. Suspendarea executarii. Contestatia la executare 883
5. Masuri speciale privind folosinta unui imobil 884
Sectiunea a ll-a. Inscrierea drepturilor dobandite In temeiul uzucapiunii - 886
1. Consideratii introductive 886
2. Domeniul de aplicare 887
3. Sesizarea instantei 888
3. 1. Instanta competenta 888
3. 2. Cererea de uzucapiune 888
4. Procedura de judecata 889
Sectiunea a 12-a. Refacerea Inscrisurilor si hotararilor disparute 891
1. Domeniul de aplicare 891
2. Competenta si procedura refacerii 892
Sectiunea a 13-a. Cautiunea judiciara 893
1. Consideratii generale 893
2. Felurile cautiunii judiciare 894
3. Constituirea cautiunii judiciare 894
4. Efectele constituirii cautiunii judiciare 896
5. Cuantumul cautiunii judiciare 897
6. Procedura de stabilire a cautiunii judiciare 898
7. Restituirea cautiunii judiciare 899
XXVIII Drept procesual civil
PARTEA A III-A. EXECUTAREA SILITA 901
Capitolul 1. Consideratii generale 903
Sectiunea 1. Definitia si caracteristicile executarii silite 903
1. Definitia executarii silite 903
2. Caracteristicile executarii silite 905
Sectiunea a 2-a. Natura juridica a executarii silite 907
Sectiunea a 3-a. Modalitatile executarii silite 907
Capitolul II. Participantii la executarea silita 909
Sectiunea 1. Consideratii generale 909
Sectiunea a 2-a. Partile In faza executarii silite 910
1. Conditiile pentru a fi parte In faza de executare silita 910
1. 1. Interesul 911
1. 2. Calitatea procesuala 912
1. 3. Capacitatea procesuala 919
2. Coparticiparea procesuala In faza de executare silita 920
2. 1. Consideratii generale 920
2. 2. Interventia altor creditori In cadrul urmaririi silite 921
2. 3. Concursul de executari silite 928
3. Drepturile si obligatiile partilor In faza de executare silita 930
3. 1. Drepturile partilor 930
3. 2. Principiul disponibilitatii In faza executarii silite 931
3. 3. Obligatiile partilor 933
4. Drepturile si obligatiile tertilor In legatura cu executarea silita 939
5. Executorul judecatoresc 943
6. Instanta de executare 950
7. Ministerul Public 951
Capitolul III. Creanta pusa In executare 952
Sectiunea 1. Creantele care potfi puse In executare 952
Sectiunea a 2-a. Caracterele creantei puse In executare 952
Capitolul IV. Titlurile executorii 958
Sectiunea 1. Notiuni generale 958
1. Notiunea de"titlu executoriu" 958
2. Investirea cu formula executorie 959
3. Eliberarea titlului executoriu 963
Sectiunea a 2-a. Categoriile de titluri executorii 963
1. Hotararile judecatoresti si cele emise de alte organe cu activitate
jurisdictionala 964
1. 1. Hotararile judecatoresti 964
1. 2. Hotararile arbitrale 966
1. 3. Hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale 967
Cuprins
XXIX
1. 4. Hotararile straine 967
1. 4. 1. Hotararile straine pronuntate Intr-un alt stat membru
al Uniunii Europene 967
1. 4. 2. Hotararile straine pronuntate In state terte 978
1. 4. 3. Hotararile arbitrale straine 982
2. Titlurile executorii care nu sunt emise de organe cu activitate
jurisdictionaIa 984
2. 1. Inscrisurile autentice 984
2. 2. Titlurile de credit 985
2. 3. Actele de sanctionare In materia contraventiilor 985
2. 4. Titlurile executorii privind creantele fiscale 985
2. 5. Contractele de asistenta juridica 986
2. 6. Titluri executorii prevazute de Codul civil 986
2. 7. Alte titluri executorii 986
Capitolul V. Incuviintarea executarii silite si Instiintarea prealabila
a debitorului 989
Sectiunea 1. Incuviintarea executarii silite 989
Sectiunea a 2-a. Instiintarea prealabila a debitorului 992
Capitolul VI. Incidente care Impiedica, sting sau amana executarea silita - 996
Sectiunea 1. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita 996
1. Consideratii generale. Sediul materiei 996
2. Termenul de prescriptie 998
3. Inceputul prescriptiei 999
4. Implinirea termenului de prescriptie l000
5. Suspendarea si Intreruperea cursului prescriptiei
5. 1. Suspendarea cursului prescriptiei 1001
5. 2. Intreruperea prescriptiei 1003
6. Repunerea In termenul de prescriptie 1004
Sectiunea a 2-a. Suspendarea executarii silite 1006
1. Notiuni generale 1006
2. Suspendarea acordata de creditor 1007
3. Suspendarea acordata de instanta de judecata pe baza cailor
de atac contra hotararilor judecatoresti l008
3. 1. Suspendarea executarii In cazul exercitarii apelului 1008
3. 2. Suspendarea executarii In cazul exercitarii recursului 1008
3. 3. Suspendarea executarii In cazul exercitarii contestatiei In
anulare si a revizuirii 1010
3. 4. Suspendarea acordata de instanta In cazul exercitarii
contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea
silita 1010
--- 1001
xxx
Drept procesual civil
Sectiunea a 3-a. Perimarea executarii silite 1015
1. Notiuni generale 1015
2. Procedura perimarii 1017
3. Efectele peri marii 1018
4. Cazurile In care nu se aplica perimarea 1018
Sectiunea a a-o. Alte incidente de temporizare a executarii silite 1019
1. Precizari introductive 1019
2. Existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit 1020
3. Beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune 1022
3. 1. Beneficiul de discutiune al dobanditorului unuia dintre
imobilele ipotecate de debitor pentru aceeasi datorie 1022
3. 2. Beneficiul de discutiune In cazul urmaririi imobilului unui
minor sau al unui interzis 1023
3. 3. Beneficiul de discutiune si de diviziune ale fideiusorului 1023
Capitolul VII. Obiectul executarii silite 1025
Sectiunea 1. Notiunea de obiect al executarii silite 1025
Sectiunea a 2-a. Intinderea urmaririi silite 1025
Sectiunea a 3-a. Conventiile privind obiectul urmaririi silite Incheiate
Intre creditor si debitor 1027
Sectiunea a a-o. Ordinea de urmarire a bunurilor debitorului 1027
Sectiunea a S-a. Delimitarea bunurilor neurmaribile din patrimoniul
debitorului 1029
1. Bunuri exceptate de la urmarirea silita ca inalienabile 1030
2. Bunurile neurmaribile datorita scopului pentru care sunt folosite _ 1032
Capitolul VIII. Contestatia la executare 1037
Sectiunea 1. Notiune. Sediul materiei. Natura juridica 1037
Sectiunea a 2-a. Obiectul contestatiei la executare 1039
Sectiunea a 3-a. Subiectele contestatiei la executare 1050
Sectiunea a 4-a. Competenta de solutionare a contestatiei la executare - 1052
Sectiunea a 5-a. Termenul de exercitare a contestatiei la executare 1053
Sectiunea a 6-a. Procedura de judecata a contestatiei la executare 1057
Capitolul IX. Intoarcerea executarii silite 1064
Capitolul X. Urmarirea silita mobiliara 1067
Sectiunea 1. Precizari prealabile 1067
Sectiunea a 2-a. Identificarea si sechestrarea bunurilor mobile 1068
Sectiunea a 3-a. Valorificarea bunurilor mobile urmarite silit 1079
1. Consideratii preliminare 1079
2. Vanzarea la licitatie publica 1080
Cuprins
XXXI
Capitolul XI. Poprirea 1091
Sectiunea 1. Precizari introductive 1091
Sectiunea a 2-a. Subiectele popririi 1091
Sectiunea a 3-a. Obiectul popririi 1094
Sectiunea a a-o. Procedura popririi 1096
1. Infiintarea popririi 1097
2. Executarea popririi 1101
3. Validarea popririi 1103
4. Contestatia la poprire 1108
5. Desfiintarea popririi 1109
Capitolul XII. Urmarirea fructelor si a veniturilor imobilelor 1111
Sectiunea 1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor
prinse de radacini 1111
Sectiunea a 2-a. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor 1117
Capitolul XIII. Urmarirea silita imobiliara 1127
Sectiunea 1. Notiune. Sediul materiei 1127
Sectiunea a 2-a. Obiectul urmaririi silite imobiliare 1127
Sectiunea a 3-a. Inceperea urmaririi silite imobiliare 1131
Sectiunea a a-o. Instiintarea debitorului 1132
Sectiunea a 5-a. Publicitatea urmaririi silite imobiliare 1135
Sectiunea a 6-a. Efectele urmaririi silite imobiliare 1137
Sectiunea a 7-a. Vanzarea la licitatie publica 1140
1. Precizari prealabile 1140
2. Formalitatile premergatoare vanzarii la licitatie 1141
2. 1. Procesul-verbal de situatie 1141
2. 2. Declansarea procedurii de vanzare si stabilirea pretului
devanzare 1143
2. 3. Fixarea termenului de vanzare 1146
2. 4. Publicitatea vanzarii. Comunicarea publicatiilor de vanzare 1147
3. Vanzarea la licitatie 1153
Sectiunea a 8-a. Actul de adjudecare 1165
1. Notiune. Natura juridica 1165
2. Cuprinsul actului de adjudecare 1165
3. Efectele adjudecarii 1166
Capitolul XIV. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate
din urmarirea silita 1174
Sectiunea 1. Consideratii introductive 1174
Sectiunea a 2-a. Eliberarea sumelor obtinute din urmarirea silita 1175
Sectiunea a 3-a. Distribuirea sumelor realizate din urmarirea silita 1176
1. Ordinea de preferinta In cazul pluralitatii de creditori 1176
XXXII Drept procesual civil
2. Depunerea titlurilor de creanta. Proiectul de distribuire 1181
3. Plata sumei rezultate din urmarirea silita 1186
Sectiunea a a-o. Predarea titlurilor de creanta. Inchiderea procedurii 1190
Capitolul XV. Executarea silita directa 1191
Sectiunea 1. Consideratii generale 1191
Sectiunea a 2-a. Predarea silita a bunurilor mobile 1195
Sectiunea a 3-a. Predarea silita a bunurilor imobile 1197
1. Consideratii prealabile 1197
2. Inceperea executarii silite. Instiintarea debitorului 1199
3. Predarea catre creditor a bunului supus executarii 1200
Sectiunea a a-o. Executarea silita a altor obligatii de a face sau
a obligatiilor de a nu face 1204
Sectiunea a S-a. Executarea hotararilor judecatoresti referitoare
la minori 1210


Autori: Gabriel Boroi, Mirela Stancu
Data aparitiei: 13 August 2015
Format: Carte cartonata
Nr. pagini: 1248

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.120 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.