Gabriel Boroi si Mirela Stancu, Drept procesual civil - Editie cu coperti cartonate

Gabriel Boroi si Mirela Stancu, Drept procesual civil - Editie cu coperti cartonate
-20%
Editura:
Anul publicării: 2015
Categoria: General
Preț: 144,00 lei
180,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Cartea Drept procesual civil cuprinde o analiza de ansamblu a institutiilor procesuale civile, realizata atat din perspectiva teoreticianului, cat si a practicianului, in contextul intrarii in vigoare la data de 15 februarie 2013 a noului Cod de procedura civila, reglementare cu implicatii majore asupra activitatii intregului sistem judiciar.

Structurat in trei parti (Partea generala, Judecata si Executarea silita. Partea generala), cursul Drept procesual civil trateaza probleme de interpretare si corelare a noilor dispozitii legale si ofera solutii celor care le aplica, valorificand doctrina si practica judiciara relevante in domeniu.

Limbajul clar si accesibil, abordarea sistematica, integrata, complexa si completa a materiei fac din Drept procesual civil atat un instrument de cercetare pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, absolventii care se pregatesc pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice, cat si un indrumar de referinta pentru practicieni si teoreticieni in corecta aplicare a dreptului procesual civil.„(…) formele sunt o necesitate permanenta a vietii sociale, iar reglementarea lor constituie o parte esentiala a oricarei legislatii. Ele sunt scoala ordinei si a disciplinei, zice Ihering. O buna procedura, intr-o tara, e un element de forta si de vitalitate, zice Tissier. Si oricine poate recunoaste, ca acolo unde justitia civila functioneaza bine, e intotdeauna mai putina represiune penala.”

Convinsi de adevarul acestor cuvinte, cu care Profesorul Eugen Herovanu deschidea, in anul 1914, prefata Tratatului teoretic si practic de procedura civila, am inceput si noi in vara anului 2013 elaborarea lucrarii de fata, la cateva luni dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila.

Desigur, chiar daca a implicat un efort pentru care s-a dovedit a fi necesar un interval de timp de peste un an si jumatate pentru elaborarea ei, lucrarea este perfectibila, insa ne exprimam speranta ca am reusit sa oferim destinatarilor acesteia un curs care, asa cum spunea acelasi profesor Eugen Herovanu, sa se ridice la inaltimea nazuintei din care s-a nascut.

Autorii


CUPRINS
PARTEA 1. PARTEA GENERAlA l
Capitolul 1. NOtiuni introductive privind procesul civil 3
Sectiunea 1. Notiunea, fazele si etapele procesului civil 3
1. Notiunea de"proces civil" 3
2. Fazele si etapele procesului civil 3
Sectiunea a 2-a. Normele de drept proces ual civil 5
1. Notiunea si clasificarea normelor de drept procesual civil 5
2. Aplicarea normelor de drept procesual civil 8
2.1. Aplicarea In timp a normelor de drept procesual civil 8
2.2. Aplicarea In spatiu a normelor de drept procesual civil 9
Sectiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale procesului civil 9
1. Dreptul la un proces echitabil, In termen optim si previzibil 10
2. Principiul disponibilitatii 12
3. Contradictorialitatea 17
4. Rolul activ al judecatorului 19
5. legalitatea 25
6. Egalitatea 25
7. Dreptul la aparare 26
8. Oralitatea dezbaterilor 27
9. Publicitatea 28
10. Principiul continuitatii 29
11. Principiul nemijlocirii 30
12. Principiul bunei-credinte 31
13. limba desfasurarii procesului 31
Capitolul II. Actiunea civiIa 33
Sectiunea 1. Notiune si conditii de exercitare 33
1. Notiunea de"actiune civila" 33
2. Enumerarea conditiilor de exercitare a actiunii civile 34
2.1. Formularea unei pretentii 34
2.2. Interesul 36
2.3. Capacitatea procesuala 37
XII
Drept procesual civil
2.4. Calitatea procesuala 40
Sectiunea a 2-a. Clasificarea cererilor In justitie 47
1. Precizari prealabile 47
2. Cereri principale, cereri accesorii, cereri incidentale si cereri
aditionale 48
3. Cereri In realizare, cereri In constatare si cereri In constituire 50 4. Cereri nepatrimoniale si cereri patrimoniale (personale, reale
si mixte} 54
Capitolul III. Participantii la procesul civil 57
Sectiunea 1. Instanta 57
1. Compunerea si constituirea instantei 57
1.1. Compunerea instantei 57
1.2. Constituirea instantei 61 1.3. Incidentele procedurale privind compunerea sau
constituirea instantei 61
1.3.1. Incompatibilitatea 62
1.3.2. Mijloacele procedurale de invocare a incompatibilitatii 70
1.3.3. Incompatibilitatea altor participanti la procesul civil 77
1.3.4. Alte incidente procedurale referitoare la alcatuirea instantei _ 77
Sectiunea a 2-a. Partile 78
1. Notiunea de"parte In proces" 78
2. Drepturile si Indatoririle partilor. Abuzul de drept procedural 80
2.1. Enumerarea drepturilor procedurale ale partilor 80
2.2. Indatoririle procesuale ale partilor 80
2.3. Abuzul de drept procedural 81
3. Coparticiparea procesuala 85
3.1. Notiunea si clasificarea coparticiparii procesuale 85
3.2. Efectele coparticiparii procesuale 87
4. Participarea tertilor la judecata 90
4.1. Consideratii introductive privind participarea terti lor la judecata_ 90
4.2. Interventia voluntara 93
4.2.1. Notiune. Felurile interventiei voluntare 93
4.2.2. Interventia voluntara principala 95
4.2.3. Interventia voluntara accesorie 109
4.3. Chemarea In judecata a altei persoane 116
4.4. Chemarea In garantie 128
4.5. Aratarea titularului dreptului 137
4.6. Introducerea fortata In cauza, din oficiu, a altor persoane 140
Cuprins
XIII
5. Reprezentarea conventionala a partilor In procesul civil 144
5.1. Consideratii introductive 144
5.2. Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice 145
5.3. Particularitati privind reprezentarea persoanei fizice prin
avocat 147
5.4. Reprezentarea conventionala a persoanei juridice In
procesul civil 148
5.5. Sanctiunea In cazul nejustificarii calitatii de reprezentant
conventional 149
Sectiunea a 3-a. Participarea Ministerului Public In procesul civil 150
1. Consideratii introductive 150
2. Formele participarii procurorului la procesul civil 151
2.1. Pornirea procesului civil 151
2.2. Participarea la judecata procesului civil 152
2.3. Exercitarea cailor de atac 153
2.4. Punerea In executare a unor titluri executorii 155
Capitolul IV. Competenta 156
Sectiunea 1. Consideratii generale 156
1. Reglementare 156
2. Notiunea si clasificarea competentei 156
2.1. Notiunea de"competenta" 156
2.2. Clasificarea competentei 158
2.2.1. Competenta generala si competenta jurisdictionala 158
2.2.2. Competenta absoluta si competenta relativa 159
Sectiunea a 2-a. Competenta generala a instantelor judecatoresti 160
1. Principiul stabilirii competentei generale a instantelor
judecatoresti 160
2. Competenta In materia controlului de constitutionalitate 162
3. Competenta In materie electorala 167
3.1. Alegerile autoritatilor administratiei publice locale 167
3.2. Alegerile parlamentare 170
3.3. Alegerile prezidentiale 172
3.4. Alegerile pentru Parlamentul European 174
3.5. Competenta In materia referendumului 176
4. Competenta In materia contenciosului administrativ 177
4.1. Competenta instantelor judecatoresti ordinare de contencios
administrativ 177
XIV
Drept procesual civil
4.2. Competenta instantelor judecatoresti speciale de contencios
administrativ 179
4.3. Competenta instantelor judecatoresti de a controla solutiile
unor jurisdictii speciale administrative 180
5. Competenta In anumite materii 183
5.1. Competenta In materia litigiilor de munca 183
5.2. Competenta In materia rezolvarii unor neintelegeri referitoare
la exercitarea drepturilor si Indatoririlor parintesti 185
5.3. Competenta In materia actelor de stare civila si a Inregistrarilor
de stare civila 185
5.4. Competenta In materia schimbarii, rectificarii si modificarii
numelui 187
5.5. Competenta In materia protectiei concurentei 188
5.6. Delimitarea competentei instantelor judecatoresti de cea a
notarului public 190
5.6.1. Procedura succesorala 190
5.6.2. Alte proceduri notariale reglementate de Legea
nr.36/1995 192
Sectiunea a 3-a. Competenta materiala a instantelor judecatoresti 192
1. Notiuni introductive 192
2. Competenta materiala a judecatoriei 193
3. Competenta materiala a tribunalului 203
4. Competenta materiala a curtii de apel 210
5. Competenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 212
6. Determinarea competentei dupa valoarea obiectului cererii
introductive de instanta 215
Sectiunea a a-a. Competenta teritoriala 222
1. Precizari introductive 222
2. Competenta teritoriala de drept comun 222
3. Competenta teritoriala alternativa (facultativa) 225
4. Competenta teritoriala exclusiva (exceptionala) 234
Sectiunea a S-a. Incidente procedurale privitoare la instanta sesizata 245
1. Intinderea competentei instantei sesizate 245
1.1. Competenta instantei sesizate de reclamant In privinta
exceptiilor si apararilor invocate In cursul procesului 245
1.2. Competenta instantei sesizate prin cererea principala In
privinta incidentelor de procedura 247
Cuprins
xv
1.3. Prorogarea competentei 247
1.3.1. Prorogarea legala 248
1.3.2. Prorogarea judecatoreasca 252
1.3.3. Prorogarea conventionala (voluntara) 253
2. Stramutarea pricinilor 254
3. Mijloacele procedurale de invocare a necompetentei 257
3.1. Enumerarea mijloacelor procedurale prin care se poate
invoca necompetenta 257
3.2. Exceptia de necompetenta 258
4. Conflictele de competenta 263
Capitolul V. Actele de procedura si termenele procedurale 266
Sectiunea 1. Actele de procedura 266
1. Notiuni introductive 266
2. Clasificarea actelor de procedura 267
3. Conditiile generale pentru Indeplinirea actelor de procedura 267
4. Enumerarea sanctiunilor pentru nerespectarea conditiilor legale
referitoare la actele de procedura 268
5. Conditiile generale privind cererile In justitie 269
Sectiunea a 2-a. Citarea si comunicarea actelor de procedura 273
1. Reguli generale 273
2. Cuprinsul citatiei 276
3. Persoanele care urmeaza a fi citate si locul citarii 278
4. Organele competente si modalitatile de comunicare 282
5. Inmanarea citatiei si a altor acte de procedura 284
6. Verificarea procedurii de comunicare a actelor de procedura 291
7. Invocarea si Inlaturarea neregularitatilor privind citarea 292
Sectiunea a 3-a. Nulitatea actelor de procedura civila 293
1. Notiune 293
2. Clasificarea nulitatilor actelor de procedura 293
3. Cazurile de nulitate 296
3.1. Cazurile de nulitate conditionata 296
3.2. Cazurile de nulitate neconditionata 298
4. Invocarea nulitatii actelor de procedura 302
5. Efectele nulitatii actelor de procedura 305
Sectiunea a a-a. Termenele procedurale 306
1. Notiune si clasificare 306
2. Durata termenelor procedurale 308
3. Intreruperea termenului procedural 311
XVI
Drept procesual civil
4. Sanctiunile pentru nerespectarea termenelor procedurale. Decaderea.
RepunereaIntermen 312
4.1. Notiunea si importanta decaderii 312
4.2. Conditiile decaderii 313
4.3. Invocarea si pronuntarea decaderii 314
4.4. Efectele decaderii 315
4.5. Repunerea In termen 316
PARTEA A II-A. JUDECATA 319
Capitolul 1. Judecata In fata primei instante 321
Secti unea 1. Etapa scrisa 322
 1. Consi deratii prea la bil e 322
2. Cererea de chemare In judecata 323
2.1. Notiune 323
2.2. Cuprinsul cererii de chemare In judecata 324
2.3. Sanctiunile aplicabile In cazul lipsei mentiunilor cererii de
chem a re In judecata 330
2.4. Conditiile extrinseci cererii de chemare In judecata 332
2.4.1. Proceduri prealabile sesizarii instantei 332
2.4.2. Timbrarea cererii de chemare In judecata (si a altor
cereri l 335
2.5. Introducerea cererii de chemare In judecata si constituirea
dosarului. Procedura regularizarii cererii de chemare In judecata __ 337
2.6. Fixarea primului termen de judecata si masurile pentru
pregati rea judecati i 347
2.7. Efectele introducerii cererii de chemare In judecata 348
3. I nta m pina rea 351
4. Cererea reconventiona Ia 354
5. Masurile asiguratorii 360
5.1. Preciza ri prea I a bi I e 360
5.2. Sechestru I asigu rator 361
5.2.1. Notiune si conditii de Infiintare 361
5.2.2. Procedura de Infiintare 362
5.2.3. Valorificarea bunurilor sechestrate asigurator.
Ridicarea si desfiintarea de drept a sechestrului asigurator 365
5.2.4. Sechestrul asigurator al navelor civile 366
5.2.4.1. Conditii de Infiintare 366
5.2.4.2. Procedura de Infiintare 367
Cuprins
XVII
5.3. Poprirea asiguratorie 368
5.4. Sechestrul judiciar 369
5.4.1. Notiune si conditii de Infiintare 369
5.4.2. Procedura de Infiintare 370
Sectiunea a 2-a. Etapele cercetarii procesului si a dezbaterii In fond a
procesului 372
1. Consideratii generale 372
2. Sedinta de judecata 373
2.1. Pregatirea sedintei de judecata 373
2.2. Conducerea si politia sedintei de judecata 375
2.3. Activitatea In timpul sedintei de judecata 376
2.4. Primul termen de judecata 381
2.5. Incheierile de sedinta 383
3. Etapa cercetarii procesului 388
3.1. Consideratii generale 388
3.2. Exceptiile procesuale 392
3.2.1. Definitia, natura juridica si caracteristicile exceptiilor
procesuale 392
3.2.2. Clasificarea exceptiilor procesuale 394
3.2.2.1. Exceptii de procedura si exceptii de fond
3.2.2.2. Exceptii dilatorii si exceptii peremptorii 395
3.2.2.3. Exceptii absolute si exceptii relative. Invocarea
exceptiilor procesuale 396
_____ 394
3.2.3. Consideratii referitoare la inadmisibilitati 399
3.2.4. Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale 400
3.3. Probele 403
3.3.1. Consideratii generale privind probele In procesul civil 403
3.3.1.1. Sediul materiei. Notiunea si importanta probelor
In procesul civil 403
3.3.1.2. Subiectul, obiectul si sarcina probei 404
3.3.2. Reguli comune referitoare la admisibilitatea, administrarea
si aprecierea probelor 410
3.3.2.1. Admisibilitatea probelor 410
3.3.2.2. Administrarea probelor 410
3.3.2.3. Aprecierea probelor 415
3.3.3. Conventiile asupra probelor 416
3.3.4. Asigurarea probelor 417
XVIII Drept procesual civil
3.3.5. Proba prin Inscrisuri 421
3.3.5.1. Definitia si clasificarea Inscrisurilor 421
3.3.5.2. Inscrisurile autentice 423
A. Notiune. Conditii 423
B. Forta probanta a Inscrisului autentic 424
C. Nulitatea si conversiunea Inscrisului autentic 426
3.3.5.3. Inscrisurile sub semnatura privata 426
A. Notiune 426
B. Formalitatea multiplului exemplar 427
C. Formalitatea"bun si aprobat" 430
D. Forta probanta a Inscris ului sub semnatura privata 431
E. Data Inscris ului sub semnatura privata 432
3.3.5.4. Alte Inscrisuri 436
3.3.5.5. Registrele profesionistilor 437
3.3.5.6. Inscrisurile pe suport informatic 438
3.3.5.7. Inscrisurile In forma electronica 439
3.3.5.8. Administrarea probei prin Inscrisuri 440
A. Depunerea Inscrisurilor 440
B. Procedura verificarii Inscrisurilor 443
C. Procedura falsului 447
3.3.6. Proba cu martori (prin declaratiile martorilor) 450
3.3.6.1. Precizari introductive 450
3.3.6.2. Admisibilitatea probei cu martori (prin declaratiile
martorilor} 451
A. Admisibilitatea probarii cu martori (prin declaratii
de martori) a faptelor juridice stricto sensu 451
B. Admisibilitatea probarii cu martori (prin declaratii
de martori) a actelor juridice 452
3.3.6.3. Administrarea probei cu martori 459
A. Propunerea martorilor 459
B. Persoanele care pot fi ascultate ca martori 461
C. Prezentarea si ascultarea martorilor 462
3.3.6.4. Aprecierea declaratiilor martorilor 464
3.3.7. Proba prin raportul de expertiza 465
3.3.7.1. Precizari introductive 465
3.3.7.2. Admisibilitatea expertizei 466
3.3.7.3. Administrarea expertizei 467
3.3.7.4. Forta probanta a raportului de expertiza 474
Cuprins
XIX
3.3.8. Mijloacele materiale de proba 475
3.3.8.1. Consideratii introductive 475
3.3.8.2. Administrarea probei cu mijloace materiale de proba _477
3.3.8.3. Restituirea mijloacelor materiale de proba 477
3.3.9. Cercetarea la fata locului 478
3.3.10. Marturisirea 480
3.3.10.1. Definirea, natura juridica si felurile marturisirii 480
3.3.10.2. Caracterele si admisibilitatea marturisirii 481
3.3.10.3. Administrarea marturisirii. Interogatoriul 483
A. Propunerea si Incuviintarea sau ordonarea
interogatoriului 483
B. Obiectul interogatoriului 484
C. Persoanele care pot raspunde la interogatoriu 484
D. Luarea interogatoriului 485
E. Efectele chemarii la interogatoriu 486
3.3.10.4. Problema indivizibilitatii marturisirii judiciare 487
3.3.10.5. Irevocabilitatea marturisirii. Forta probanta a
marturisirii 489
3.3.11. Prezumtiile 490
3.3.11.1. Notiune. Clasificare 490
3.3.11.2. Prezumtiile legale 491
3.3.11.3. Prezumtiile judiciare (simple) 493
4. Incidente procedurale care pot aparea In cursul judecatii 494
4.1. Suspendarea judecatii 494
4.1.1. Notiunea si felurile suspendarii 494
4.1.2. Suspendarea voluntara 494
4.1.3. Suspendarea de drept 497
4.1.4. Suspendarea facultativa 500
4.1.5. Procedura si efectele suspendarii 505
4.2. Perimarea 510
4.2.1. Notiune si natura juridica 510
4.2.2. Domeniul de aplicare si conditiile perimarii 511
4.2.2.1. Investirea instantei cu o cerere care a declansat
o judecata In prima instanta sau Intr-o cale de atac __ 511
4.2.2.2. Ramanerea pricinii In nelucrare timp de 6 luni 513
4.2.2.3. Lasarea pricinii In nelucrare sa se datoreze culpei
partii 515
4.2.3. Procedura de constatare a peri marii 516
XX Drept procesual civil
4.2.4. Efectele perimarii 519
4.2.5. Perimarea instantei 521
5. Actele procesuale de dispozitie ale partilor 521
5.1. Consideratii generale 521
5.2. Desistarea 522
5.2.1. Renuntarea la judecata 522
5.2.2. Renuntarea la dreptul subiectiv pretins 526
5.3. Achiesarea 527
5.3.1. Achiesarea paratului la pretentiile reclamantului 527
5.3.2. Achiesarea la hotararea pronuntata 530
5.4. Tranzactia judiciara 531
6. Etapa dezbaterii In fond a procesului 535
Sectiunea a 3-a. Etapa deliberarii si pronuntarii hotararii judecatoresti __ 537
Sectiunea a a-a. Hotararea judecatoreasca 542
1. Notiunea si clasificarea hotararilor judecatoresti 542
2. Continutul hotararii judecatoresti 545
3. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii judecatoresti 552
4. Termenul de gratie 555
5. Cheltuielile de judecata 556
6. Efectele hotararii judecatoresti 560
6.1. Enumerarea efectelor hotararii judecatoresti 560
6.2. Autoritatea de lucru judecat 561
6.3. Puterea executorie a hotararii judecatoresti. Executarea
provizorie 568
7. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii judecatoresti 570
7.1. Indreptarea hotararii 570
7.2. Lamurirea hotararii si Inlaturarea dispozitiilor contradictorii 572
7.3. Completarea hotararii 574
Capitolul II. Judecata In caile de atac 576
Sectiunea 1. Consideratii generale privind caile de atac 576
1. Importanta cailor de atac 576
2. Clasificarea cailor de atac 577
2.1. Cai de atac ordinare si cai de atac extraordinare 577
2.2. Cai de atac de reformare si cai de atac de retracta re 579
2.3. Cai de atac devolutive si cai de atac nedevolutive 579
2.4. Cai de atac suspensive de executare silita si cai de atac
nesuspensive de executare silita 580
Cuprins XXI
3. Reguli generale pentru folosirea cailor de atac 580
3.1. Existenta unei hotarari judecatoresti pe care legea o declara
susceptibila de a fi atacata. Obiectul cailor de atac 580
3.2. Manifestarea de vointa a unei parti, In sensul de a exercita o
cale de atac. Subiectele cailor de atac 583
3.3. Legalitatea caii de atac 584
3.4. Ordinea exercitarii cailor de atac 587
3.5. Unicitatea caii de atac 589
Sectiunea a 2-a. Apelul 590
1. Consideratii generale. Sediul materiei 590
2. Formele apelului 591
2.1. Apelul incident 592
2.2. Apelul provocat 593
3. Obiectul apelului 595
4. Subiectele apelului 598
5. Sesizarea instantei de apel 602
5.1. Instanta competenta 603
5.2. Termenul de apel 603
5.3. Cererea de apel si efectele ei 607
5.3.1. Cuprinsul si timbrarea cererii de apel 607
5.3.2. Efectele cererii de apel 611
6. Depunerea cererii de apel si procedura prealabila la instanta a
carei hotarare se ataca. Regularizarea cererii de apel 618
7. Pregatirea judecatii apelului 620
7.1. Regulile prevazute de Codul de procedura civila 620
7.2. Pregatirea dosarului de apel In procesele pornite Incepand
cu data de 15 februarie 2013 si pana la data de 31 decembrie 2015 _620
8. Judecarea apelului 622
8.1. Compunerea si constituirea instantei de apel 622
8.2. Principalele momente In desfasurarea judecarii apelului 623
8.3. Probele In apel 624
8.4. Solutiile pe care le pronunta instanta de apel 626
Sectiunea a 3-a. Recursul 629
1. Consideratii generale 629
2. Obiectul recursului 630
3. Formele recursului 634
4. Subiectele recursului 634
XXII Drept procesual civil
5. Motivele de casare 636
5.1. Instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale 638
5.2. Hotararea a fost pronuntata de alt judecator decat cel care a
luat parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un alt complet de judecata decat cel stabilit aleatoriu pentru solutionarea cauzei ori a
carui compunere a fost schimbata, cu Incalcarea legii 639
5.3. Hotararea a fost data cu Incalcarea competentei de ordine
publica a altei instante, invocata In conditiile legii 640
5.4. Instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti 642
5.5. Instanta, prin hotararea data, a Incalcat regulile de procedura a
caror nerespectare atrage sanctiunea nulitatii 643
5.6. Hotararea nu cuprinde motivele pe care se Intemeiaza sau
cuprinde motive contradictorii ori numai motive straine de natura
cauzei 644
5.7. A fost Incalcata autoritatea de lucru judecat 644
5.8. Hotararea a fost data cu Incalcarea sau aplicarea gresita a
normelor de drept material 645
6. Sesizarea instantei de recurs 646
6.1. Instanta competenta 646
6.2. Termenul de exercitare si termenul de motivare a recursului __ 646
6.2.1. Termenul de exercitare 646
6.2.2. Termenul de motivare 649
6.3. Cererea de recurs si efectele ei 649
7. Depunerea cererii de recurs si procedura prealabila la instanta
a carei hotarare se ataca. Regularizarea cererii de recurs 655
8. Pregatirea judecatii recursului 658
8.1. Pregatirea judecatii recursului la instanta de recurs, alta decat
Inalta Curte de Casatie si Justitie 658
8.2. Pregatirea dosarului de recurs In procesele pornite Incepand
cu data de 15 februarie 2013 si pana la data de 31 decembrie 2015 _ 658
9. Judecarea recursului 660
9.1. Compunerea si constituirea instantei de recurs 660
9.2. Procedura de filtrare a recursurilor 661
9.3. Principalele momente In desfasurarea judecarii recursului 664
9.4. Probele (inscrisurile noi) In recurs 665
9.5. Incidente care pot sa apara In cursul judecarii recursului 667
9.6. Solutiile pe care le pronunta instanta de recurs 668
9.7. Hotararea instantei de recurs 673
Cuprins
XXIII
10. Judecata In fond dupa casare 675
Sectiunea a a-a. Contestatia In anulare 679
1. Definitie. Sediul materiei. Felurile contestatiei In anulare 679
2. Contestatia In anulare de drept comun (obisnuita) 680
2.1. Motivele contestatiei 680
2.2. Admisibilitatea contestatiei 681
3. Contestatia In anulare speciala 685
3.1. Admisibilitatea contestatiei 685
3.2. Motivele contestatiei 686
4. Subiectele contestatiei In anulare 693
5. Sesizarea instantei 694
5.1. Instanta competenta 694
5.2. Termenul de exercitare si termenul de motivare a contestatiei
In anulare 695
5.2.1. Termenul de exercitare 695
5.2.2. Termenul de motivare 696
5.3. Cererea de contestatie In anulare 696
6. Procedura de judecata 698
Sectiunea a S-a. Revizuirea 700
1. Caracterizare. Sediul materiei 700
2. Obiectul revizuirii 701
3. Motivele de revizuire 704
3.1. Daca instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au
cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult
decat s-a cerut 704
3.2. Daca obiectul pricinii nu se afla In fiinta 707
3.3. Daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata,
a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina
sau daca hotararea s-a dat In temeiul unui Inscris declarat fals In cursul ori In urma judecatii, cand aceste Imprejurari au influentat solutia pronuntata In
cauza 708
3.4. Daca un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, daca aceste
Imprejurari au influentat solutia pronuntata In cauza 710
3.5. Daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit Inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi Infatisate dintr-o
Imprejurare mai presus de vointa partilor 711
XXIV
Drept procesual civil
3.6. Daca s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotararea unei instante
pe care s-a Intemeiat hotararea a carei revizuire se cere 714
3.7. Daca statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii si
cei pusi sub interdictie judecatoreasca ori cei pusi sub curatela nu au
fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei Insarcinati
sa Ii apere 714
3.8. Daca exista hotarari definitive potrivnice, date de instante
de acelasi grad sau de grade diferite, care Incalca autoritatea
de lucru judecat a primei hotarari 715
3.9. Daca partea a fost Impiedicata sa se Infatiseze la judecata si sa Instiinteze instanta despre aceasta, dintr-o Imprejurare mai presus de
vointa sa 717
3.10. Daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o
Incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti, iar consecintele grave ale acestei Incalcari
continua sa se produca 718
3.11. Daca, dupa ce hotararea a devenit definitiva, Curtea
Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate In acea cauza, declarand neconstitutionala prevederea care a facut obiectul acelei
exceptii 718
4. Sesizarea instantei 719
4.1. Partile. Instanta competenta si sesizarea ei 719
4.2. Termenul de exercitare si termenul de motivare a revizuirii 722
5. Judecata revizuirii 724
Capitolul III. Mijloace procedurale privind asigurarea unei practici
judiciare unitare 730
Sectiunea 1. Consideratii generale 730
Sectiunea 2-a. Recursul In interesullegii 730
Sectiunea a 3-a. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie In vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept 734
1. Notiune. Sediul materiei. Natura juridica 734
2. Conditii de admisibilitate 735
3. Procedura de judecata 736
3.1. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie 736
3.2. Alcatuirea completului de judecata 737
Cuprins
xxv
3.3. Raportul asupra sesizarii 737
3.4. Sedinta de judecata 738
3.5. Continutul si efectele hotararii prealabile 738
Capitolul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului 739
Sectiunea 1. Consideratii generale 739
Sectiunea a 2-a. Subiectele contestatiei privind tergiversarea
procesului 742
Sectiunea a 3-a. Sesizarea instantei 742
1. Instanta competenta 742
2. Cuprinsul si forma cererii 742
3. Motivele contestatiei privind tergiversarea procesului 743
Sectiunea a a-a. Procedura de solutionare a contestatiei
privind tergiversarea procesului 746
Sectiunea a S-a. Plangerea Impotriva Incheierii de respingere a contestatiei
privind tergiversarea procesului 747
Sectiunea a 6-a. Sanctionarea contestatorului de rea-credinta 748
Capitolul V. Procedura necontencioasa judiciara 749
Sectiunea 1. Consideratii generale 749
Sectiunea a 2-a. Procedura de solutionare a cererii 749
1. Sesizarea instantei 749
1.1. Instanta competenta 749
1.2. Cererea necontencioasa 750
2. Procedura de judecata 751
Sectiunea a 3-a. Aplicatii ale procedurii necontencioase judiciare 753
1. Proceduri necontencioase judiciare prevazute de Codul de
procedura civila 753
2. Proceduri necontencioase judiciare reglementate de acte normative
speciale 754
3. Proceduri necontencioase date In competenta altor organe 755
Capitolul VI. Proceduri speciale 756
Sectiunea 1. Procedura divortului 756
1. Consideratii introductive 756
2. Procedura judiciara a divortului 756
2.1. Instanta competenta 756
2.2. Sesizarea instantei 758
2.2.1. Legitimarea procesuala 758
2.2.2. Cererea de divort 760
XXVI
Drept procesual civil
2.2.3. Cererea reconventionaIa 761
2.3. Particularitati privind faza judecatii 762
2.3.1. Depunerea cererii. Fixarea primului termen de
judecata. Citarea 762
2.3.2. Obligativitatea prezentei personale a partilor 762
2.3.3. Prezenta obligatorie a reclamantului 763
2.3.4. Masuri provizorii pe timpul judecarii divortului 764
2.3.5. Sedinta de judecata 764
2.3.6. Regimul probelor 764
2.3.7. Judecarea unor cereri accesorii 765
2.3.8. Particularitati privind actele procesuale de dispozitie
In procesul de divort 766
2.3.9. Hotararea de divort 767
3. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara 770
4. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau
prin procedura notariala 772
4.1. Conditii 772
4.2. Procedura de solutionare 773
Sectiunea a 2-a. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca 774
1. Notiune. Sediul materiei 774
2. Conditiile de fond ale punerii sub interdictie 774
3. Procedura punerii sub interdictie 774
3.1. Legitimarea procesuala activa 774
3.2. Instanta competenta 775
3.3. Cererea de chemare In judecata 775
3.4. Masurile prealabile judecatii. Internarea provizorie 775
3.5. Judecata 776
4. Efectele punerii sub interdictie 777
5. Ridicarea interdictiei 777
Sectiunea a 3-a. Procedura de declarare a mortii 778
1. Consideratii introductive. Sediul materiei 778
2. Conditiile declararii judecatoresti a mortii 779
2.1. Cazul general 779
2.2. Cazuri speciale 780
3. Sesizarea instantei 780
3.1. Instanta competenta 780
3.2. Legitimarea procesuala activa 781
3.3. Cererea de declarare a mortii unei persoane 781
Cuprins XXVII
4. Procedura de judecata 782
4.1. Masuri prealabile judecatii 782
4.2. Judecata 782
5. Hotararea de declarare a mortii 783
5.1. Cuprinsul hotararii. Data mortii. Rectificarea datei mortii 783
5.2. Comunicarea hotararii 784
5.3. Anularea hotararii de declarare a mortii 785
Sectiunea a a-a. Partaju/ judiciar 787
1. Consideratii generale 787
2. Partile In partaj 789
3. Instanta competenta 790
3.1. Competenta materiala 790
3.2. Competenta teritoriala 791
4. Cererea de partaj 791
5. Procedura partajului 795
5.1. Partajul prin buna Invoiala In cadrul procesului 795
5.2. Suspendarea pronuntarii partajului 795
5.3. Procedura partajului judiciar 796
5.3.1. Admiterea In principiu 796
5.3.2. Partajul propriu-zis 798
6. Hotararea de partaj 803
Sectiunea a S-a. Ordonanta presedintia/a 804
1. Consideratii generale 804
2. Conditiile (speciale) de admisibilitate 805
2.1. Precizari prealabile 805
2.2. Urgenta 805
2.3. Caracterul provizoriu (vremelnic) 806
2.4. Neprejudecarea fondului 808
3. Sesizarea instantei 809
3.1. Instanta competenta 809
3.2. Cererea de ordonanta presedintiala 810
4. Procedura de judecata 810
5. Sfera de aplicare a ordonantei presedintiale 814
5.1. Precizari introductive 814
5.2. In materie de minori si de familie 815
5.3. In materia raporturilor de vecinatate si de proprietate 816
5.4. In materia raporturilor locative 817
5.5. In materia executarii silite 819
XXVIII Drept procesual civil
5.6. In alte cazuri, prevazute de Codul civil 819
5.7. In materia organizarii si functionarii fundatiilor 821
Sectiunea a 6-a. ACtiunile (cererile) posesorii 822
1. Consideratii generale 822
2. Conditii de exercitare 823
2.1. Consideratii prealabile 823
2.2. Actiunea posesorie generala (actiunea In complangere) 824
2.3. Actiunea posesorie speciala (actiunea In reintegrare) 825
3. Calitatea procesuala activa 826
4. Competenta si procedura de judecata 827
5. Luarea masurilor pentru conservarea bunului asupra caruia se
exercita posesia 828
Sectiunea a l-a. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii 829
1. Sediul materiei. Justificare. Conditii de validitate 829
2. Procedura ofertei de plata prin executor judecatoresc 831
3. Procedura ofertei de plata In fata instantei 833
4. Efectele ofertei de plata 834
Sectiunea a s-a. Procedura ordonantei de plata 835
1. Consideratii introductive 835
2. Conditii (speciale) de admisibilitate 837
3. Sesizarea instantei 840
4. Particularitati referitoare la procedura de judecata 842
5. Cererea In anulare 846
6. Titlul executoriu. Contestatia la executare 848
Sectiunea a 9-a. Procedura cu privire la cererile de valoare redusa 848
1. Consideratii introductive 848
2. Conditii (speciale) de admisibilitate 850
3. Sesizarea instantei 851
4. Particularitati referitoare la procedura de judecata 853
Sectiunea a 10-a. Procedura evacuarii din imobilele folosite sau
ocupate fara drept 856
1. Notiune. Sediul materiei. Conditii de exercitare 856
2. Sesizarea instantei 861
3. Particularitati referitoare la procedura de judecata 861
4. Suspendarea executarii. Contestatia la executare 864
5. Masuri speciale privind folosinta unui imobil 865
Sectiunea a ll-a. Inscrierea drepturilor dobandite In temeiul uzucapiunii __ 866
1. Consideratii introductive 866
Cuprins
XXIX
2. Domeniul de aplicare 868
3. Sesizarea instantei 869
3.1. Instanta competenta 869
3.2. Cererea de uzucapiune 869
4. Procedura de judecata 870
Sectiunea a 12-a. Refacerea Inscrisurilor si hotararilor disparute 872
1. Domeniul de aplicare 872
2. Competenta si procedura refacerii 872
Sectiunea a 13-a. Cautiunea judiciara 874
1. Consideratii generale 874
2. Felurile cautiunii judiciare 874
3. Constituirea cautiunii judiciare 875
4. Efectele constituirii cautiunii judiciare 876
5. Cuantumul cautiunii judiciare 877
6. Procedura de stabilire a cautiunii judiciare 878
7. Restituirea cautiunii judiciare 879
PARTEA A III-A. EXECUTAREA SILITA. PARTEA GENERAlA 881
Capitolul 1. Consideratii generale 883
Sectiunea 1. Definitia si caracteristicile executarii silite 883
1. Definitia executarii silite 883
2. Caracteristicile executarii silite 885
Sectiunea a 2-a. Natura juridica a executarii silite 887
Sectiunea a 3-a. Modalitatile executarii silite 887
Capitolul II. Participantii la executarea silita 890
Sectiunea 1. Consideratii generale 890
Sectiunea a 2-a. Partile In faza executarii silite 891
1. Conditiile pentru a fi parte In faza de executare silita 891
1.1. Interesul 892
1.2. Calitatea procesuala 893
1.3. Capacitatea procesuala 900
2. Coparticiparea procesuala In faza de executare silita 900
2.1. Consideratii generale 900
2.2. Interventia altor creditori In cadrul urmaririi silite 902
2.3. Concursul de executari silite 908
2.4. Ordinea de preferinta In cazul pluralitatii de creditori 910
3. Drepturile si obligatiile partilor In faza de executare silita 914
3.1. Drepturile partilor 914
xxx
Drept procesual civil
3.2. Principiul disponibilitatii In faza executarii silite 915
3.3. Obligatiile partilor 917
4. Drepturile si obligatiile tertilor In legatura cu executarea silita 922
5. Executorul judecatoresc 926
6. Instanta de executare 933
7. Ministerul Public 934
Capitolul III. Creanta pusa In executare 935
Sectiunea 1. Creantele care pot fi puse In executare 935
Sectiunea a 2-a. Caracterele creantei puse In executare 935
Capitolul IV. Titlurile executorii 941
Sectiunea 1. Notiuni generale 941
1. Notiunea de"titlu executoriu" 941
2. Investirea cu formula executorie 942
3. Eliberarea titlului executoriu 945
Sectiunea a 2-a. Categoriile de titluri executarii 946
1. Hotararile judecatoresti si cele emise de alte organe cu activitate
jurisdictionala 946
1.1. Hotararile judecatoresti 946
1.2. Hotararile arbitrale 949
1.3. Hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale 949
1.4. Hotararile straine 950
1.4.1. Hotararile straine pronuntate Intr-un alt stat membru
al Uniunii Europene 950
1.4.2. Hotararile straine pronuntate In state terte 960
1.4.3. Hotararile arbitrale straine 965
2. Titlurile executorii care nu sunt emise de organe cu activitate
jurisdictionala 966
2.1. Inscrisurile autentice 966
2.2. Titlurile de credit 967
2.3. Actele de sanctionare In materia contraventiilor 967
2.4. Titlurile executorii privind creantele fiscale 967
2.5. Contractele de asistenta juridica 968
2.6. Titluri executorii prevazute de Codul civil 968
2.7. Alte titluri executorii 969
Capitolul V. Incuviintarea executarii silite si Instiintarea prealabila
a debitorului 971
Sectiunea 1. Incuviintarea executarii silite 971
Sectiunea a 2-a. Instiintarea prealabila a debitorului 974
Cuprins
XXXI
Capitolul VI. Incidente care Impiedica, sting sau amana executarea silita __ 978
Sectiunea 1. Prescriptia dreptului de a obtine executarea silita 978
1. Consideratii generale. Sediul materiei 978
2. Termenul de prescriptie 980
3. Inceputul prescriptiei 981
4. Implinirea termenului de prescriptie 982
5. Suspendarea si Intreruperea cursului prescriptiei
5.1. Suspendarea cursului prescriptiei 983
5.2. Intreruperea prescriptiei 985
6. Repunerea In termenul de prescriptie 986
Sectiunea a 2-a. Suspendarea executarii silite 988
1. Notiuni generale 988
2. Suspendarea acordata de creditor 989
3. Suspendarea acordata de instanta de judecata pe baza cailor
de atac contra hotararilor judecatoresti 989
3.1. Suspendarea executarii In cazul exercitarii apelului 990
3.2. Suspendarea executarii In cazul exercitarii recursului 990
3.3. Suspendarea executarii In cazul exercitarii contestatiei In
anulare si a revizuirii 992
3.4. Suspendarea acordata de instanta In cazul exercitarii
contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita __ 992
 983
Sectiunea a 3-a. Perimarea executarii silite 997
1. Notiuni generale 997
2. Procedura peri marii 998
3. Efectele peri marii 999
4. Cazurile In care nu se aplica perimarea 1000
Sectiunea a a-a. Alte incidente de temporizare a executarii silite 1000
1. Precizari introductive 1000
2. Existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit 1001
3. Beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune 1004
3.1. Beneficiul de discutiune al dobanditorului unuia dintre imobilele
ipotecate de debitor pentru aceeasi datorie 1004
3.2. Beneficiul de discutiune In cazul urmaririi imobilului unui
minor sau al unui interzis 1005
3.3. Beneficiul de discutiune si de diviziune ale fideiusorului 1005
Capitolul VII. Obiectul executarii silite 1007
Sectiunea 1. Notiunea de obiect al executarii silite 1007
Sectiunea a 2-a. Intinderea urmaririi silite 1007
XXXII
Drept procesual civil
Sectiunea a 3-a. Conventiile privind obiectul urmaririi silite Incheiate
Intre creditor si debitor 1009
Sectiunea a a-a. Ordinea de urmarire a bunurilor debitorului 1009
Sectiunea a S-a. Delimitarea bunurilor neurmaribile din patrimoniul
debitorului 1011
1. Bunuri exceptate de la urmarirea silita ca inalienabile 1012
2. Bunurile neurmaribile datorita scopului pentru care
sunt folosite 1014
Capitolul VIII. Contestatia la executare 1019
Sectiunea 1. Notiune. Sediul materiei. Natura juridica 1019
Sectiunea a 2-a. Obiectul contestatiei la executare 1021
Sectiunea a 3-a. Subiectele contestatiei la executare 1032
Sectiunea a a-a. Competenta de solutionare a contestatiei
la executare 1033
Sectiunea a S-a. Termenul de exercitare a contestatiei la executare 1035
Sectiunea a 6-a. Procedura de judecata a contestatiei la executare 1039
Capitolul IX. Intoarcerea executarii silite 1045

Data aparitiei: 30 Ianuarie 2015
Format: Carte cartonata
Nr. pagini: 1080


REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 3.6823 sec