Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte drepturi. Editia a X-a - 17 august 2011

Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte drepturi. Editia a X-a - 17 august 2011
-15%
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti diverse
Preț: 17,00 lei
20,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Lista minimala a agentilor, procedeelor si conditiilor de munca susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire in art. 5
Lista minimala a agentilor, procedeelor si conditiilor de munca, la care se face referire in art.14

Hotararea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Informare privind protectia maternitatii la locul de munca - model

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Dispozitii generale
Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului
Concediul fara plata pentru cresterea copilului
Stimulentul de insertie
Alocatia de stat pentru copii
Stabilirea si plata indemnizatiilor lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a alocatiei de stat pentru copii
Dispozitii finale
Cerere pentru acordarea de crestere a copilului/stimulentului de insertie si alocatie de stat pentru copii
Declaratie a celuilalt parinte
Adeverinta
Borderou privind solicitarile de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie si alocatiei de stat pentru copii
 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
 
Hotararea Guvernului nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare
Dispozitii generale
Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
Concediul fara plata pentru cresterea copilului
Stimulentul lunar
Alocatia de stat pentru copii
Stabilirea si plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, stimulentului si alocatiei de stat pentru copii
Dispozitii tranzitorii si finale
Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei de stat pentru copii
Decizia privind aprobarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Decizia privind respingerea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Decizia privind suspendarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Decizia privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Decizia privind reluarea acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului/a stimulentului lunar si a alocatiei de stat pentru copii
Decizia privind modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului
Adeverinta

Ordinul MMFPS nr. 68/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006
Cerere pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului           
Adeverinta

Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu  varste cuprinse intre 0-12 luni

Ordinul comun al MS/MAI nr. 267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern
Fisa copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni, care beneficiaza de acordarea laptelui praf in conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2001
         
Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Hotararea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii
Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii in cazul tinerilor care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional
Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
Lista pentru serviciile publice, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare
Lista pentru serviciile private, care cuprinde copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare
Situatia centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare
Situatie centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare
Tabel centralizator privind cererile inregistrate pentru alocatia de stat pentru copii
Decizie privind aprobarea acordarii alocatiei de stat pentru copii
Lista cuprinzand copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, pentru care s-au stabilit dreptul la alocatia de stat pentru copii si cuantumul acesteia

Legea nr. 210/1999 concediului paternal

Hotararea Guvernului nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
      
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Alocatia pentru sustinerea familiei
Stabilirea si plata drepturilor de alocatie
Dispozitii tranzitorii si finale

Hotararea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
Ancheta sociala pentru acoradrea unor drepturi de asistenta sociala
Borderou documente stabilire plati drepturi noi
Borderou dispozitii modificare cuantum/incetare drept

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Capitolul I - fara nume
Dispozitii generale
Nivelul venitului minim garantat
Stabilirea cuantumului ajutorului social
Stabilirea si plata ajutorului social
Obligatiile beneficiarilor de ajutor social
Dispozitii tranzitorii si finale

Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Dispozitii generale
Ajutorul social
Primirea si solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social
Stabilirea cuantumului si plata ajutorului social
Obligatiile titularilor si ale beneficiarilor de ajutor social
Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea si incetarea platii ajutorului social
Alte ajutoare
Asigurarea sociala de sanatate si asigurarea obligatorie a locuintei
Dispozitii tranzitorii si finale
Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
Ancheta sociala  pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
Fisa de calcul al ajutorului social si al numarului de ore de actiuni sau  lucrari de interes local
Lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii
Lista bunurilor care nu sunt considerate e stricta necesitate pentru nevoile familiale
Criterii privind limitele minime si maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii
Borderou - documente stabilire plati drepturi noi
Situatie centralizatoare - plati VMG aferente lunii
Decizie privind aprobarea acordarii dreptului social
Situatie lunara privind persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, precum si activitatile realizate de acestea
Certificat medical de constatare a capacitatii de munca
Tabel nominal cu persoanele in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidenta Agentiei Judetene pentru ocuparea fortei de munca pentru care s-au eliberat adeverinte in conditiile L. nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Tabel nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social in conditiile L. nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Care au plecat cu contract de munca in strainatate, aflate in evidenta Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti- Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
Borderou - dispozitii schimbare titular/modificare cuantum/suspendare drept/incetare drept
Decizie privind modificarea cuantumului ajutorului social
Decizie privind modificarea titularului ajutorului social
Decizie privind suspendarea platii ajutorului social
Decizie privind suspendarea platii ajutorului social ca urmare a dispozitiei primarului de suspendare a dreptului la ajutorul social
Decizie privind reluarea platii ajutoului social
Decizie privind incetarea platii ajutoului social
Ancheta sociala pentru acordarea unui ajutor de urgenta
Raport statistic privind aplicarea prevederilor L. nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Borderou - plati VMG aferente lunii decembrie 2010 si restante din anul 2010

Ordinul MMFPS nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiuni-lor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creste-rea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011
INSTRUCTIUNI DE APLICARE a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011
A. Conditii de eligibilitate
B. Perioade de activitate profesionala realizate in alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Elvetia
C. Veniturile care se iau in calcul la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului
INSTRUCTIUNI DE APLICARE  a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011
A. Componenta familiei si stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie
B. Frecventarea cursurilor scolare
C. Situatii speciale
INSTRUCTIUNI DE APLICARE a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011
A. Modul de evaluare a veniturilor si a bunurilor
B. Stabilirea componentei familiei
C. Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea si incetarea platii
D. Plata asigurarilor sociale de sanatate


Anul aparitiei:2011

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.4036 sec