Infractiunile de evaziune fiscala

Infractiunile de evaziune fiscala
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: General
Preț: 35,92 lei
44,90 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Detalii: Infractiunile de evaziune fiscala.

Clarificarile de ordin conceptual, pe de o parte, observatiile critice pertinente si propunerile de lege ferenda, formulate in plan practic, pe de alta parte, reprezinta cu certitudine o contributie valoroasa, atat din punct de vedere teoretic, cat si din punct de vedere aplicativ, la dezvoltarea temei cercetate.


Prefata ......................................................................................XIII
Introducere .............................................................................XVII
Capitolul I. Notiunea si formele evaziunii fiscale ...................... 1
Sectiunea 1. Notiunea de evaziune fiscala ................................ 1
1. Consideratii generale privind fenomenul evaziunii
fiscale ............................................................................. 1
2. Definitia evaziunii fiscale .............................................. 4
Sectiunea a 2-a. Formele evaziunii fiscale ...............................11
1. Evaziunea fiscala la nivel national ...............................11
1.1. Delimitari conceptuale .......................................... 12
1.2. Evaziunea fiscala licita .......................................... 14
1.3. Evaziunea fiscala ilicita ........................................ 19
2. Evaziunea fiscala la nivel international ....................... 21
Capitolul II. Factorii care genereaza fenomenul evaziunii
fiscale ...................................................................................... 25
Sectiunea 1. Factorii psiho-sociali .......................................... 25
Sectiunea a 2-a. Factorii economici ........................................ 27
Sectiunea a 3-a. Factori de ordin legislativ si administrativ .. 28
Capitolul III. Evolutia reglementarilor adoptate in vederea
combaterii evaziunii fiscale .................................................. 30
Sectiunea 1. Reglementari privind combaterea evaziunii
fiscale in Romania ............................................................. 30
1. Scurt istoric al evolu�iei legislatiei in domeniul
com baterii evaziunii fiscale in Romania ...................... 30
2. Legislatia referitoare la combaterea evaziunii fiscale
in Romania dupa 1989 ................................................. 35
Sectiunea a 2-a. Evaziunea fiscala nationala in context
comunitar ........................................................................... 39
Cuprins
VI Infractiunile de evaziune fi scala
Capitolul IV. Infractiunile de evaziune fiscala ......................... 43
Sectiunea 1. Prezentare generala a Legii nr. 241 din 15 iulie
2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale ... 43
Sectiunea a 2-a. Cateva observatii generale pe marginea
modalitatii de reglementare a infractiunilor de evaziune
fiscala in Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru
prevenirea si combaterea evaziunii fiscale ........................ 44
Sectiunea a 3-a. Analiza infractiunilor de evaziune fiscala .... 46
1. Caracterizare generala ................................................. 47
2. Ascunderea sursei impozabile sau taxabile ................. 50
2.1. Norma de incriminare ........................................... 50
2.2. Obiectul juridic special ......................................... 51
2.3. Obiectul material ................................................... 51
2.4. Subiectii infractiunii .............................................. 53
2.5. Latura obiectiva..................................................... 56
2.6. Latura subiectiva ................................................... 75
2.7. Formele infractiunii ............................................... 76
2.8. Sanctiuni ............................................................... 76
2.9. Raportul dintre infractiunea prevazuta de art. 9
alin. (1) lit. a) si alte infractiuni prevazute
de Codul penal sau de alte legi speciale ................. 76
3. Omisiunea evidentierii operatiunilor comerciale ........ 79
3.1. Norma de incriminare ........................................... 79
3.2. Obiect juridic special ............................................ 80
3.3. Obiect material ...................................................... 80
3.4. Subiectii infractiunii .............................................. 81
3.5. Latura obiectiva..................................................... 86
3.6. Latura subiectiva ................................................... 94
3.7. Formele infractiunii ............................................... 94
3.8. Sanctiuni ............................................................... 95
3.9. Raportul dintre infractiunea prevazuta de art. 9
alin. (1) lit. b) si alte infractiuni prevazute de
Codul penal sau de alte legi speciale ...................... 95
4. Evidentierea unor operatiuni fictive .......................... 100
4.1. Norma de incriminare ......................................... 100
4.2. Obiect juridic special .......................................... 101
4.3. Obiect material .................................................... 101
Cuprins VII
4.4. Subiectii infractiunii ............................................ 102
4.5. Latura obiectiva................................................... 103
4.6. Latura subiectiva ..................................................111
4.7. Formele infractiunii ..............................................112
4.8. Sanctiuni ..............................................................112
4.9. Raportul dintre infractiunea prevazuta de art. 9
alin. (1) lit. c) si alte infractiuni prevazute de
Codul penal sau de alte legi speciale .....................113
5. Alterarea, distrugerea sau ascunderea
de acte con tabile ..........................................................113
5.1. Norma de incriminare ..........................................113
5.2. Obiectul juridic special ........................................114
5.3. Obiectul material ..................................................115
5.4. Subiectii infractiunii .............................................116
5.5. Latura obiectiva....................................................117
5.6. Latura subiectiva ................................................. 131
5.7. Formele infractiunii ............................................. 132
5.8. Sanctiuni ............................................................. 133
5.9. Raportul dintre infractiunea prevazuta de art. 9
alin. (1) lit. d) si alte infractiuni prevazute de
Codul penal sau de alte legi speciale. ................... 133
6. Executarea de evidente contabile duble .................... 138
6.1. Norma de incriminare ......................................... 138
6.2. Obiect juridic special .......................................... 139
6.3. Obiect material .................................................... 139
6.4. Subiectii infractiunii ............................................ 140
6.5. Latura obiectiva................................................... 143
6.6. Latura subiectiva ................................................. 149
6.7. Formele infractiunii ............................................. 149
6.8. Sanctiuni ............................................................. 150
6.9. Raportul dintre infractiunea prevazuta de art. 9
alin. (1) lit. e) si alte infractiuni prevazute de
Codul penal sau de alte legi speciale .................... 150
7. Sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare ...151
7.1. Norma de incriminare ......................................... 152
7.2. Obiect juridic special .......................................... 152
7.3. Obiect material .................................................... 153
VIII Infractiunile de evaziune fi scala
7.4. Subiectii infractiunii ............................................ 154
7.5. Latura obiectiva................................................... 155
7.6. Latura subiectiva ................................................. 164
7.7. Formele infractiunii ............................................. 164
7.8. Sanctiuni ............................................................. 165
7.9. Raportul dintre infractiunea prevazuta de art. 9
alin. (1) lit. f) si alte infractiuni prevazute de
Codul penal sau de alte legi speciale .................... 165
8. Substituirea, degradarea sau instrainarea
bunurilor legal sechestrate ......................................... 168
8.1. Norma de incriminare ......................................... 168
8.2. Obiectul juridic special ....................................... 169
8.3. Obiectul material ................................................. 169
8.4. Subiectii infractiunii ............................................ 170
8.5. Situatia premisa ................................................... 171
8.6. Latura obiectiva................................................... 172
8.7. Latura subiectiva ................................................. 176
8.8. Formele infractiunii ............................................. 177
8.9. Sanctiuni ............................................................. 177
8.10. Raportul dintre infractiunea prevazuta de art. 9
alin. (1) lit. g) si alte infractiuni prevazute de
Codul penal sau de alte legi speciale. ................... 177
.9. Variante .................................................................... 178
Capitolul V. Infractiunile conexe infractiunilor
de evaziune fiscala ............................................................... 180
Sectiunea 1. Caracteristici comune infractiunilor reglementate
in art. 3-8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si
combaterea evaziunii fiscale ........................................... 180
Sectiunea a 2-a. Refuzul de a reface documentele de
evidenta contabila distruse .............................................. 182
1. Norma de incriminare ................................................ 182
2. Obiect juridic special ................................................. 183
3. Obiectul material ....................................................... 183
4. Subiectii infractiunii .................................................. 184
5. Latura obiectiva ......................................................... 186
6. Latura subiectiva ....................................................... 191
Cuprins IX
7. Formele infractiunii ................................................... 192
8. Sanctiuni .................................................................... 192
Sectiunea a 3-a. Refuzul de a prezenta documentele legale
si bunurile din patrimoniu ............................................... 192
1. Norma de incriminare ................................................ 193
2. Obiect juridic special ................................................. 193
3. Obiectul material ....................................................... 194
4. Subiectii infractiunii .................................................. 194
5. Latura obiectiva ......................................................... 196
6. Latura subiectiva ....................................................... 201
7. Formele infractiunii ................................................... 201
8. Sanctiuni .................................................................... 201
Sectiunea a 4-a. Impiedicarea efectuarii verificarilor
financiare , fiscale sau vamale .......................................... 202
1. Norma de incriminare ................................................ 202
2. Obiect juridic special ................................................. 202
3. Obiectul material ....................................................... 203
4. Subiectii infractiunii .................................................. 203
5. Latura obiectiva ......................................................... 204
6. Latura subiectiva ....................................................... 209
7. Formele infractiunii ................................................... 209
8. Sanctiuni .................................................................... 209
Sectiunea a 5-a. Retinerea si nevarsarea cu intentie
a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa ........... 209
1. Norma de incriminare ................................................ 210
2. Obiect juridic special ..................................................211
3. Obiectul material ........................................................211
4. Subiectii infractiunii ...................................................211
5. Latura obiectiva ......................................................... 212
6. Latura subiectiva ....................................................... 217
7. Formele infractiunii ................................................... 218
8. Sanctiuni .................................................................... 218
Sectiunea a 6-a. Tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie
a timbrelor , banderolelor sau formularelor tipizate ......... 218
1. Detinerea sau punerea in circulatie, fara drept,
a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate .... 218
1.1. Norma de incriminare ......................................... 219
X Infractiunile de evaziune fi scala
1.2. Obiect juridic special .......................................... 220
1.3. Obiectul material ................................................. 221
1.4. Subiectii infractiunii ............................................ 221
1.5. Latura obiectiva................................................... 221
1.6. Latura subiectiva ................................................. 225
1.7. Formele infractiunii ............................................. 225
1.8. Sanctiuni ............................................................. 226
2. Tiparirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta,
de timbre, banderole sau formulare tipizate,
fal sificate .................................................................... 226
2.1. Norma de incriminare ......................................... 226
2.2. Obiect juridic special .......................................... 227
2.3. Obiectul material ................................................. 228
2.4. Subiectii infractiunii ............................................ 229
2.5. Latura obiectiva................................................... 229
2.6. Latura subiectiva ................................................. 232
2.7. Formele infractiunii ............................................. 232
2.8. Sanctiuni ............................................................. 233
Sectiunea a 7-a. Rambursari, restituiri sau compensari
nelegale ............................................................................ 233
1. Obtinerea de rambursari, restituiri sau compensari
nelegale ...................................................................... 233
1.1. Norma de incriminare ......................................... 234
1.2. Obiect juridic special .......................................... 235
1.3. Obiectul material ................................................. 235
1.4. Subiectii infractiunii ............................................ 236
1.5. Latura obiectiva................................................... 237
1.6. Latura subiectiva ................................................. 242
1.7. Formele infractiunii ............................................. 242
1.8. Sanctiuni ............................................................. 243
2. Asocierea in vederea obtinerii de rambursari,
res tituiri sau compensari nelegale .............................. 243
2.1. Norma de incriminare ......................................... 244
2.2. Obiectul juridic special ....................................... 245
2.3. Obiectul material ................................................. 245
2.4. Subiectii infractiunii ............................................ 245
2.5. Latura obiectiva................................................... 246
Cuprins XI
2.6. Latura subiectiva ................................................. 250
2.7. Formele infractiunii ............................................. 251
2.8. Sanctiuni ............................................................. 251
Capitolul VI. Cauze de nepedepsire si cauze de reducere
a pedepselor ......................................................................... 252
Sectiunea 1. Consideratii introductive .................................. 253
1. Cateva comentarii privind denumirea de„Cauze
de nepedepsire si cauze de reducere a pedepselor”
a Capi tolului III al Legii nr. 241/2005 ....................... 253
2. O distinctie necesara intre cauza de nepedepsire
reglementata de art. 10 alin. (1) teza a III-a din lege
si alte institutii de drept penal cu care se aseamana ... 256
3. Aspecte comune cauzelor de nepedepsire si cauzelor
de reducere a pedepselor reglementate de art. 10
din lege ....................................................................... 260
Sectiunea a 2-a. Condisii pentru aplicarea cauzelor de
nepedepsire si cauzelor de reducere a pedepselor ........... 266
1. Cerinta savarsirii unei infractiuni de evaziune
fiscala ......................................................................... 267
2. Cerinta prevazuta de art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 241/2005 ............................................................... 272
3. Cerinta acoperirii integrale a prejudiciului ................ 273
3.1. Cum se calculeaza cuantumul prejudiciului ........ 273
3.2. Pana cand poate fi acoperit prejudiciul ............... 275
3.3. Situatia concursului de infractiuni de evaziune
fiscala .................................................................... 277
Sectiunea a 3-a. Efectele cauzelor de nepedepsire si ale
cauzelor de reducere a pedepselor ................................... 279
1. Reducerea la jumatate a limitelor speciale de
pedeapsa prevazute de lege ........................................ 279
2. Inlocuirea pedepsei inchisorii cu amenda .................. 281
2.1. Caracterul facultativ al aplicarii dispozisiilor
art. 10 alin. (1) teza a II-a ..................................... 281
2.2. Limitele pedepsei amenzii care inlocuie�te
pedeapsa inchisorii................................................ 283
2.3. Inaplicabilitatea dispozisiilor art. 631 din
Codul penal ........................................................... 285
XII Infractiunile de evaziune fi scala
3. Aplicarea unei sanctiuni administrative ..................... 286
3.1. Intelesul notiunii de sanctiune administrativa ..... 286
3.2. Mecanismul de aplicare a sanctiunii cu caracter
administrativ prevazuta de art. 10 alin. (1)
teza a III-a din lege ............................................... 289
3.3. Efectul secundar al cauzei reglementate de
art. 10 alin. (1) teza a III-a .................................... 298
3.4. Incidenta dispozisiilor art. 13
Cod procedura penala ........................................... 299
Sectiunea a 4-a. Alte aspecte reglementate de Capitolul III
din Legea nr. 241/2005 .................................................... 301
1. Luarea masurilor asiguratorii .................................... 301
2. Incapacitati ................................................................ 304
Capitolul VII. Elemente de drept comparat privind
infractiunile de evaziune fiscala......................................... 306
Sectiunea 1. Uniunea Europeana si Elvetia .......................... 306
1. Franta ........................................................................ 306
2. Germania .................................................................. 310
3. Luxemburg ................................................................311
4. Italia ........................................................................... 312
5. Olanda ...................................................................... 316
6. Elvetia ........................................................................ 316
Sectiunea a 2-a. Republica Moldova si state
de pe alte continente ........................................................ 318
1. Republica Moldova ................................................... 318
2. Statele Unite ale Americii .......................................... 320
3. Japonia ....................................................................... 321
4. Tunisia ...................................................................... 322
Concluzii. Propuneri de masuri pentru eficientizarea luptei
impotriva fenomenului evaziunii fiscale ........................... 323
Bibliografie ............................................................................... 333Data aparitiei: 06 Ian 2012
Nr pagini : 360

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 1.2656 sec