Manual de INFORMATICA pentru clasa a X-a. Profilul real-intensiv. Tehnici de programare (Pascal si C++)

Manual de INFORMATICA pentru clasa a X-a. Profilul real-intensiv. Tehnici de programare (Pascal si C++)
-10%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Informatica
Preț: 26,10 lei
29,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Continutul este aprobat MEN prin ordinul nr. 4606/83 din 18. 07. 2005 si MEdC prin nr. 4446 din 19. 06. 2006. Materialul contine conform noii programe scolare urmatoarele capitole: "Alocarea dinamica a memoriei" "Structuri de date alocate dinamic" "Metoda Divide et Impera" Materia este tratata utilizand ambele limbaje de programare simultan - Pascal si C++. Clasa a X-a Filiera teoretica, profil real, Specializarile: Matematica-Informatica, Intensiv Informatica Filiera vocationala, profil militar, Specializarile: Matematica-Informatica, Intensiv Informatica Contine la final Anexa 1 - Memento (limbajele Pascal si C++). Cuprins Capitolul 1. Subprograme …………… 7 1. 1. Notiunea de subprogram …. 7 1. 2. Subprograme in Pascal... 9 1. 2. 1. Un exemplu de utilizare a functiilor... 9 1. 2. 2. Un exemplu de utilizare a procedurilor... 11 1. 2. 3. Structura unui subprogram... 12 1. 2. 3. 1. Structura subprogramelor de tip functie... 12 1. 2. 3. 2. Structura subprogramelor de tip procedura... 13 1. 2. 4. Definirea si declararea unui subprogram... 14 1. 2. 5. Apelul subprogramelor... 17 1. 2. 5. 1. Apelul functiilor... 17 1. 2. 5. 2. Apelul procedurilor... 18 1. 2. 5. 3. Transmiterea parametrilor la apel... 18 1. 2. 5. 4. Cum memoreaza subprogramele parametrii trimisi?... 20 1. 2. 5. 5. Transmiterea parametrilor prin valoare... 21 1. 2. 5. 6. Transmiterea parametrilor prin referinta... 22 1. 2. 6. Variabile locale si globale... 23 1. 2. 7. Greseli frecvente... 25 1. 2. 8. Unitati de program... 26 1. 3. Subprograme in C++... 29 1. 3. 1. Exemple de utilizare a functiilor... 29 1. 3. 2. Structura unei functii... 31 1. 3. 3. Declararea variabilelor... 33 1. 3. 4. Transmiterea parametrilor... 36 1. 3. 5. Definirea si declararea unui subprogram... 40 1. 4. Aplicatii care folosesc subprograme... 42 Probleme propuse……………….. 49 Raspunsuri...….. 59 Capitolul 2. Siruri de caractere ……… 60 2. 1. Generalitati. 60 2. 2. Siruri de caractere in Pascal61 2. 2. 1. Notiuni introductive... 61 2. 2. 2. Concatenarea sirurilor... 64 2. 2. 3. Compararea sirurilor... 65 2. 2. 4. Lungimea sirurilor de caractere... 66 4 Cuprins 2. 2. 5. Subsiruri... 67 2. 2. 6. Conversii de la siruri la valori numerice si invers... 71 2. 2. 7. Citirea si scrierea datelor de tip String din si in fisiere text... 75 2. 3. Siruri de caractere in C++…. 76 2. 3. 1. Generalitati………... 76 2. 3. 2. Citirea si scrierea sirurilor de caractere... 76 2. 3. 3. Tipul char*……………... 79 2. 3. 4. Lungimea unui sir de caractere... 80 2. 3. 5. Copierea si concatenarea sirurilor de caractere... 81 2. 3. 6. Cautarea unui caracter intr-un sir... 82 2. 3. 7. Compararea sirurilor... 84 2. 3. 8. Subsiruri... 86 2. 3. 9. Alte functii utile in prelucrarea sirurilor... 88 2. 3. 10. Conversia sirurilor in valori numerice si invers... 91 2. 3. 11. Citirea si scrierea sirurilor de caractere din si in fisiere text... 95 2. 3. 11. 1. Operatia de citire... 95 2. 3. 11. 2. Operatia de scriere... 96 2. 3. 12. O modalitate de conversie de la sir la alt tip... 96 Probleme propuse………………97 Capitolul 3. Structuri de date neomogene ………… 99 3. 1. Notiuni introductive……….. 99 3. 2. Structuri neomogene in Pascal…………….. 99 3. 2. 1. Tipul Record...…... 99 3. 2. 2. Accesul simplificat la campuri... 101 3. 2. 3. Inregistrari imbricate... 102 3. 2. 4. Vectori de inregistrari... 102 3. 2. 5. Inregistrare cu variante... 103 3. 3. Structuri neomogene in C++….……………. 105 3. 3. 1. Tipul struct...…... 105 3. 3. 2. Inregistrari imbricate... 107 3. 3. 3. Inregistrari cu structura variabila... 108 Probleme propuse………………110 Capitolul 4. Structuri de date ……… 111 4. 1. Conceptul de structura de date…………….. 111 4. 2. Structura de tip lista liniara.. 113 4. 2. 1. Prezentarea structurii... 113 4. 2. 2. Liste alocate secvential... 114 4. 2. 3. Liste alocate inlantuit... 115 4. 2. 4. Implementarea alocarii inlantuite prin utilizarea vectorilor... 116 4. 3. Structura de tip stiva…..….. 120 4. 4. Structura de tip coada……….…………..….. 125 Probleme propuse………………125 Raspunsuri...…127 Manual de informatica pentru clasa a X-a 5 Capitolul 5. Alocarea dinamica a memoriei………… 128 5. 1. Generalitati 5. 2. Variabile de tip pointer…………... 129 5. 2. 1. Variabile de tip pointer in Pascal... 129 5. 2. 2. Variabile de tip pointer in C++... 132 5. 3. Alocarea dinamica a memoriei…………….. 135 5. 3. 1. Alocarea dinamica in Pascal... 135 5. 3. 2. Alocarea dinamica in C++... 138 Probleme propuse…………….. 142 Raspunsuri …. 143 Capitolul 6. Structuri de date alocate dinamic …… 144 6. 1. Liste liniare ……………….. 144 6. 2. Liste liniare alocate simplu inlantuit………. 145 6. 2. 1. Prezentare generala………………. 145 6. 2. 2. Crearea si afisarea listelor…………145 6. 2. 3. Operatii asupra unei liste liniare….. 149 6. 2. 4. Aplicatii ale listelor liniare…………. 155 6. 2. 4. 1. Sortarea prin insertie... 155 6. 2. 4. 2. Sortarea topologica... 157 6. 2. 4. 3. Operatii cu polinoame... 162 6. 3. Liste liniare alocate dublu inlantuit…………171 6. 3. 1. Crearea unei liste liniare alocata dublu inlantuit….. 171 6. 3. 2. Adaugarea unei inregistrari la dreapta…..…………172 6. 3. 3. Adaugarea unei inregistrari la stanga…..…………….………………. 172 6. 3. 4. Adaugarea unei inregistrari in interiorul listei……... 172 6. 3. 5. Stergerea unei inregistrari din interiorul listei……... 173 6. 3. 6. Stergerea unei inregistrari la stanga/dreapta listei……….…………. 174 6. 3. 7. Listarea de la stanga la dreapta listei………..……... 174 6. 3. 8. Listarea de la dreapta la stanga listei ……..………. 174 6. 4. Liste circulare …………….. 177 6. 5. Stiva implementata ca lista liniara simplu inlantuita………... 177 6. 6. Coada implementata ca lista liniara simplu inlantuita………178 Probleme propuse………………180 Raspunsuri la testele grila…….. 185 Capitolul 7. Introducere in recursivitate …………… 186 7. 1. Prezentare generala ……… 7. 2. Modul ia….… 7. 2. 1. Realizarea autoapelului iiat…. 188 7. 4. Cum gandim un algoritm recursiv?……...…. 192 7. 5. Aplicatii recursive……...……………..………193 7. 5. 1. Aplicatii la care se transcrie o formula recursiva... 193 7. 5. 2. Aplicatii la care nu dispunem de o formula de recurenta... 198 Probleme propuse………………204 Indicatii / Rezolvari…………….. 211 6 Cuprins Capitolul 8. Metoda Divide et Impera ……………… 217 8. 1. Prezentare generala………217 8. 2. Aplicatii…. 217 8. 2. 1. Valoarea maxima dintr-un vector…217 8. 2. 2. Sortarea prin interclasare………………..………….. 219 8. 2. 3. Sortarea rapida…. 221 8. 2. 4. Turnurile din Hanoi224 8. 2. 5. Problema taieturilor……………….. 225 8. 3. Fractali….. 228 8. 3. 1. Elemente de grafica………………. 228 8. 3. 1. 1. Generalitati (varianta Pascal)... 228 8. 3. 1. 2. Generalitati (varianta C++)... 230 8. 3. 1. 3. Setarea culorilor si procesul de desenare... 231 8. 3. 2. Curba lui Koch pentru un triunghi echilateral..……. 233 8. 3. 3. Curba lui Koch pentru un patrat..…236 8. 3. 4. Arborele…………. 238 Probleme propuse…………….. 240 Raspunsuri……241 Capitolul 9. Complexitatea algoritmilor …………… 243 9. 1. Exprimarea complexitǎtii …243 9. 2. Ce trebuie sǎ mai stim? …248 Probleme propuse …………….. 248 Rǎspunsuri …... 250 Anexa 1. Memento … 251 A. 1. Limbajul Pascal ………………. 251 A. 1. 1. Tipuri standard ………………. 251 A. 1. 2. Constante …. 252 A. 1. 3. Operatori ….. 252 A. 1. 3. 1. Prioritatea operatorilor... 252 A. 1. 3. 2. Operatori aritmetici... 253 A. 1. 3. 3. Operatori relationali... 254 A. 1. 3. 4. Operatori logici... 254 A. 1. 4. Instructiuni ….……………….. 255 A. 1. 5. Cateva functii utile ………….. 258 A. 2. Limbajul C++. 260 A. 2. 1. Tipuri standard ………………. 260 A. 2. 2. Constante …. 260 A. 2. 3. Operatori ….. 262 A. 2. 3. 1. Prioritatea operatorilor... 262 A. 2. 3. 2. Operatori aritmetici... 262 A. 2. 3. 3. Operatori relationali... 263 A. 2. 3. 4. Operatori de egalitate... 263 A. 2. 3. 5. Operatori de incrementare si decrementare... 264 A. 2. 3. 6. Operatori logici... 264 A. 2. 3. 7. Operatori logici pe biti... 264 A. 2. 3. 8. Operatori de atribuire... 265 A. 2. 3. 9. Operatorul “,”... 266 A. 2. 3. 10. Operatorul conditional... 266 A. 2. 3. 11. Operatorul “sizeof”... 267 A. 2. 3. 12. Operatorul de conversie explicitǎ... 267 A. 2. 4. Instructuni …. 267 A. 2. 5. Caeva functi utile ……………269 Format: 16, 5 x 23, 5 Anul aparitiei: 2012 Autor: Tudor Sorin Nr. pagini: 272

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.2759 sec