Nomenclatorul CAEN rev. 1 si rev. 2. Editia a III-a. Actualizata la 3 aprilie 2009

Nomenclatorul CAEN rev. 1 si rev. 2. Editia a III-a. Actualizata la 3 aprilie 2009
PRP: 13,00 lei
?
Acesta este Prețul Recomandat de Producător. Prețul de vânzare al produsului este afișat mai jos.
Preț: 11,05 lei
Diferență: 1,95 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

Nomenclatorul CAEN rev. 1 si rev. 2. Editia a III-a. Actualizata la 3 aprilie 2009. Hotararea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din
economia nationala - CAEN Rev. 2

Ordinul INS nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN - REV. 1

Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN
AGRICULTURA, VANATOARE, SILVICULTURA
           Agricultura, vanatoare si servicii anexe
          Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe

PESCUITUL SI PISCICULTURA
          Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

INDUSTRIA EXTRACTIVA
          Extractia si prepararea carbunelui
          Extractia hidrocarburilor si servicii anexe
          Extractia si prepararea minereurilor radioactive
          Extractia si prepararea minereurilor metalifere
          Alte activitati extractive

PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE
          Industria alimentara si a bauturilor
          Fabricarea produselor din tutun
          Fabricarea produselor textile
          Fabricarea articolelor de imbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor
          Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, a harnasamentelor si incaltamintei
          Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din impletitura de pai si alte materiale
          Fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie
          Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
          Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari
          Fabricarea substantelor si a produselor chimice
          Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
          Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
          Industria metalurgica
          Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)
          Industria de masini si echipamente
          Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou
          Industria de masini si aparate electrice
          Industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii
          Industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si fotografice, ceasornicarie
          Industria mijloacelor de transport rutier
          Industria altor mijloace de transport n.c.a
          Productia de mobilier si alte activitati industriale n.c.a
          Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile

ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA
          Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa
          Captarea, tratarea si distributia apei

CONSTRUCTII
          Constructii

COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC
          Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor pentru
          autovehicule
          Comert cu ridicata si servicii de intermediere in comertul cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor)
          Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor personale si gospodaresti

HOTELURI SI RESTAURANTE
          Hoteluri si restaurante

TRANSPORT, DEPOZITARE SI COMUNICATII
          Transporturi terestre; transporturi prin conducte
          Transporturi pe apa
          Transporturi aeriene
          Activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism
          Posta si telecomunicatii

INTERMEDIERI FINANCIARE
          Intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii
          Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
          Activitati auxiliare intermedierilor financiare

TRANZACTII IMOBILIARE, INCHIRIERI SI ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR
          Tranzactii imobiliare
          Inchirierea masinilor si echipamentelor, fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti
          Informatica si activitati conexe
          Cercetare-dezvoltare
          Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
          Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

INVATAMANT
          Invatamant

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
          Sanatate si asistenta sociala

ALTE ACTIVITATI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI PERSONALE
          Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati similare
          Activitati asociative diverse
          Activitati recreative, culturale si sportive
          Alte activitati de servicii personale

ACTIVITATI ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GOSPODARII PARTICULARE
          Activitati ale personalului angajat in gospodarii personale
          Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu
          Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii

ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
          Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

TABEL DE CONVERSIE INTRE CAEN SI CAEN rev. 1 PENTRU CODURILE CARE AU SUFERIT MODIFICARI

Ordinul Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

SECTIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
          Agricultura, vanatoare si servicii anexe
          Silvicultura si exploatare forestiera
          Pescuitul si acvacultura
 
SECTIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVA
          Extractia carbunelui superior si inferior
          Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
          Extractia minereurilor metalifere
          Alte activitati extractive
          Activitati de servicii anexe extractiei
  
SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE
          Industria alimentara
          Fabricarea bauturilor
          Fabricarea produselor din tutun
          Fabricarea produselor textile
          Fabricarea articolelor de imbracaminte
          Tabacirea si finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea
          blanurilor
          Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale
          vegetale impletite
          Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
          Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
          Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
          Fabricarea substantelor si a produselor chimice
          Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
          Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
          Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
          Industria metalurgica
          Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
          Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
          Fabricarea echipamentelor electrice
          Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
          Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
          Fabricarea altor mijloace de transport
          Fabricarea de mobila
          Alte activitati industriale n.c.a
          Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

SECTIUNEA D - PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT
          Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

SECTIUNEA E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA  DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE
          Captarea, tratarea si distributia apei
          Colectarea si epurarea apelor uzate
          Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
          Activitati si servicii de decontaminare

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII
          Constructii de cladiri
          Lucrari de geniu civil
          Lucrari speciale de constructii

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA       AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
          Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor
          Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
          Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

SECTIUNEA H - TRANSPORT SI DEPOZITARE
          Transporturi terestre si transporturi prin conducte
          Transporturi pe apa
          Transporturi aeriene
          Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
          Activitati de posta si de curier

SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE
          Hoteluri si alte facilitati de cazare
          Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie

SECTIUNEA J - INFORMATII SI COMUNICATII
          Activitati de editare
          Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala
          Activitati de difuzare si transmitere de programe
          Telecomunicatii
          Activitati de servicii in tehnologia informatiei
          Activitati de servicii informatice

SECTIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI
          Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
          Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
          Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

SECTIUNEA L - TRANZACTII IMOBILIARE
          Tranzactii imobiliare

SECTIUNEA M - ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE
          Activitati juridice si de contabilitate
          Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in  management
          Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
          Cercetare-dezvoltare
          Publicitate si activitati de studiere a pietei
          Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
          Activitati veterinare

SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
          Activitati de inchiriere si leasing
          Activitati de servicii privind forta de munca
          Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
          Activitati de investigatii si protectie
          Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
          Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

SECTIUNEA O - ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
          Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public


SECTIUNEA P - INVATAMANT
           Invatamant

SECTIUNEA Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
          Activitati referitoare la sanatatea umana
          Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu  cazare
          Activitati de asistenta sociala, fara cazare

SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE
          Activitati de creatie si interpretare artistica
          Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
          Activitati de jocuri de noroc si pariuri
          Activitati sportive, recreative si distractive

SECTIUNEA S - ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
          Activitati asociative diverse
          Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
          Alte activitati de servicii

SECTIUNEA T - ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE  ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE
DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
          Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
          Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu
          Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.0731 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.