Noul Cod civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta - Volumul. I. Art. 1-952 (Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile)

Noul Cod civil. Comentarii, doctrina, jurisprudenta - Volumul. I. Art. 1-952 (Despre legea civila. Persoanele. Familia. Bunurile)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Cod
Preț: 136,00 lei
170,00 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Structura cartii
Legislatia incidenta
Sub fiecare articol al codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noul Cod civil. Am redat, de asemenea, si dispozitiile incidente din legea de punere in aplicare si am indicat, prin note de trimitere, conexiunile cu alte articole din cod sau din alte acte normative in legatura cu textul analizat.

Comentarii si doctrina
Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.

Jurisprudenta
Aceasta sectiune cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.


Colectivul de autori ai volumului I
Madalina AFRASINIE
Dana CIGAN
Marius COSMA
Mirela CROITORU
Marius EFTIMIE
Eugenia FLORESCU
Cristina Gabriela FRENTIU
Lucia IRINESCU
Loreley MIREA
Florina MOROZAN
Mihaela PAPUREANU
Ovidiu PODARU
Ioan Popa

Eugen ROSIORU
Andreea Corina TARSIA
Carmen Tamara UNGUREANU
Corina VOICU


IX
CUPRINS
Titlul preliminar. Despre legea civila __________________________________________1
Capitolul I. Dispozitii generale ______________________________________________1
Capitolul II. Aplicarea legii civile ___________________________________________16
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile _______________________________21
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice _______________43
CARTEA I. DESPRE PERSOANE
Titlul I. Dispozitii generale _________________________________________________49
Titlul II. Persoana fi zica ___________________________________________________67
Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fi zice _______________________________67
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta _____________________________________67
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu __________________________________74
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii _________________________85
Capitolul II. Respectul datorat fi intei umane si drepturilor ei inerente _____________93
Sectiunea 1. Dispozitii comune __________________________________________93
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale
persoanei fi zice ______________________________________________________97
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane _______107
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau ______________121
Capitolul III. Identi fi carea persoanei fi zice __________________________________125
Sectiunea 1. Numele _________________________________________________125
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta ___________________________________132
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila ____________________________________141
Titlul III. Ocroti rea persoanei fi zice _________________________________________150
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________150
Capitolul II. Tutela minorului _____________________________________________155
Sectiunea 1. Deschiderea tutelei ________________________________________155
Sectiunea a 2-a. Tutorele ______________________________________________157
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie _____________________________________166
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei ______________________________________170
1. Dispozitii generale ______________________________________________170
2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ____________________171
3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului _____________________173
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei _______________________________182
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei _______________________________________184
Capitolul III. Ocroti rea interzisului judecatoresc ______________________________188
Capitolul IV. Curatela ___________________________________________________202
CUPRINS
X
CUPRINS
Titlul IV. Persoana juridica ________________________________________________208
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________208
Capitolul II. Infi intarea persoanei juridice ___________________________________225
Sectiunea 1. Dispozitii comune _________________________________________225
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice ______________________________228
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice ___________________________235
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice ___________________________238
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice ____________________238
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice ______243
1. Capacitatea de exercitiu __________________________________________243
2. Functionarea persoanei juridice ____________________________________247
3. Dispozitii speciale _______________________________________________263
Capitolul IV. Identi fi carea persoanei juridice_________________________________267
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ________________________________275
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice ___________________________________294
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________294
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice _____________________________294
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale ______________________________________303
Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale ________________________________307
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE
Titlul I. Dispozitii generale ________________________________________________331
Titlul II. Casatoria _______________________________________________________347
Capitolul I. Logodna ____________________________________________________347
Capitolul II. Incheierea casatoriei _________________________________________353
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei __________________353
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei ___________________371
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei ________________________387
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei __________________________________________389
Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei _______________________________389
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relati va a casatoriei _____________________________398
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei _______________________________404
Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor ______________________411
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor ____________________419
Sectiunea 1. Dispozitii comune _________________________________________419
1. Despre regimul matrimonial in general ______________________________419
2. Locuinta familiei ________________________________________________433
3. Cheltuielile casatoriei ____________________________________________443
4. Alegerea regimului matrimonial ____________________________________445
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale _______________________________466
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri _____________________________495
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale ________________________500
Sectiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial ________________________503
1. Modifi carea conventionala ________________________________________503
XI
CUPRINS
2. Modifi carea judiciara ____________________________________________505
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei ________________________________________507
Sectiunea 1. Cazurile de divort _________________________________________507
1. Dispozitii generale ______________________________________________507
2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara _________________________513
3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrati va sau prin
procedura notariala ________________________________________________520
4. Divortul din culpa _______________________________________________530
5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot ____________________________548
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului ______________________________________549
1. Data desfacerii casatoriei _________________________________________549
2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti ______550
3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti ________557
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial _____________________________557
II. Dreptul la despagubiri ___________________________________________560
III. Obligatia de intretinere intre fosti i soti _____________________________562
IV. Prestatia compensatorie ________________________________________565
4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii
lor minori ________________________________________________________569
Titlul III. Rudenia _______________________________________________________598
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________598
Capitolul II. Filiatia _____________________________________________________601
Sectiunea 1. Stabilirea fi liatiei __________________________________________601
1. Dispozitii generale ______________________________________________601
2. Prezumtia de paternitate _________________________________________608
3. Recunoasterea copilului __________________________________________610
4. Actiuni privind fi liatia ____________________________________________619
I. Contestarea fi liatiei _____________________________________________619
II. Actiunea in stabilirea fi liatiei fata de mama __________________________621
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei __________________623
IV. Actiuni privind fi liatia fata de tatal din casatorie ______________________629
V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la fi liatie ________________638
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator _________642
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului ________________________________647
Capitolul III. Adoptia ___________________________________________________651
Sectiunea 1. Dispozitii generale _________________________________________651
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei ____________________________676
1. Persoanele care pot fi adoptate ____________________________________676
2. Persoanele care pot adopta _______________________________________679
3. Consimtamantul la adoptie _______________________________________687
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei _______________________________________695
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei ______________________________________704
Titlul IV. Autoritatea parinteasca ___________________________________________717
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________717
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti ______________________________721
XII
CUPRINS
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti ________________________________742
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti ____________________748
Titlul V. Obligatia de intretinere ___________________________________________755
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________755
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea
in care aceasta se datoreaza _____________________________________________758
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere ______________________________765
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere ___________________770
CARTEA A III
Vezi și alte cărți: Civil, Comercial, Familiei

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.5052 sec