Noul Cod civil editia 2012 si legea de punere in aplicare (Editie de buzunar)

Noul Cod civil editia 2012 si legea de punere in aplicare (Editie de buzunar)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Cod
Preț: 28,00 lei
35,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Editia 2012 a noului Cod civil– formatul de buzunar, aduce cateva noutati, foarte utile pentru practicienii dreptului. Astfel, am redat sub fiecare articol din Cod dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare si am facut note de trimitere la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente.
   De asemenea, pentru ca dumneavoastra sa puteti face mai rapid corelatiile intre textele noului cod si vechile reglementari, acolo unde a fost cazul, am identificat si facut note de trimitere catre toate articolele corespondente din vechiul Cod civil, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil.
   Cartea mai cuprinde si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu, pentru a face mai usoara cautarea prin cele 2.664 de articole ale Codului.
   Editia de fata pastreaza insa si atuurile editiei anterioare: formatul mic, de buzunar, usor de rasfoit, atat la birou, cat si in instanta, precum si interiorul elegant, la doua culori, usor de citit. Stim ca aceasta carte va fi foarte“muncita”, asa ca am tiparit-o in acelasi format rezistent, cusut si lipit, pentru a inlatura riscul desprinderii paginilor.


1 . TABLA DE MATERII
TABLA DE MATERII
NOUL COD CIVIL
Art. Pag.
Titlul preliminar. Despre legea civila 1-24 23
Capitolul I. Dispozitii generale 1-5 23
Capitolul II. Aplicarea legii civile 6-8 25
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii
civile
9-17 27
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor,
a actelor si a faptelor juridice
18-24 29
CARTEA I. DESPRE PERSOANE 25-257 32
Titlul I. Dispozitii generale 25-33 32
Titlul II. Persoana fi zica 34-103 34
Capitolul I. Capacitatea civila a
persoanei fi zice
34-57 34
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta 34-36 34
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu 37-48 34
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a
mortii
49-57 38
Capitolul II. Respectul datorat fi intei
umane si drepturilor ei inerente
58-81 40
Sectiunea 1. Dispozitii comune 58-60 40
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate
si la integritate ale persoanei fi zice
61-69 41
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al
demnitatii persoanei umane
70-77 44
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei
si dupa decesul sau
78-81 47
Capitolul III. Identifi carea persoanei fi zice 82-103 48
Sectiunea 1. Numele 82-85 48
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta 86-97 49
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila 98-103 53
TABLA DE MATERII . 2
Art. Pag.
Titlul III. Ocrotirea persoanei fi zice 104-186 55
Capitolul I. Dispozitii generale 104-109 55
Capitolul II. Tutela minorului 110-163 57
Sectiunea 1. Deschiderea tutelei 110-111 57
Sectiunea a 2-a. Tutorele 112-123 58
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie 124-132 62
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei 133-150 65
  1. Dispozitii generale 133-135 65
  2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana
minorului
136-139 65
  3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile
minorului
140-150 66
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei 151-155 70
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei 156-163 71
Capitolul III. Ocrotirea interzisului
judecatoresc
164-177 74
Capitolul IV. Curatela 178-186 77
Titlul IV. Persoana juridica 187-251 79
Capitolul I. Dispozitii generale 187-193 79
Capitolul II. Infi intarea persoanei juridice 194-204 81
Sectiunea 1. Dispozitii comune 194-195 81
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice 196-199 81
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei
juridice
200-204 83
Capitolul III. Capacitatea civila a
persoanei juridice
205-224 84
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a
persoanei juridice
205-208 84
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si
functionarea persoanei juridice
209-224 86
  1. Capacitatea de exercitiu 209-211 86
  2. Functionarea persoanei juridice 212-220 87
  3. Dispozitii speciale 221-224 91
Capitolul IV. Identifi carea persoanei juridice 225-231 92
3 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Capitolul V. Reorganizarea persoanei
juridice
232-243 93
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice 244-251 97
Sectiunea 1. Dispozitii generale 244 97
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice 245-249 97
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale 250-251 99
Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale 252-257 100
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE 258-534 104
Titlul I. Dispozitii generale 258-265 104
Titlul II. Casatoria 266-404 107
Capitolul I. Logodna 266-270 107
Capitolul II. Incheierea casatoriei 271-289 108
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru
incheierea casatoriei
271-277 108
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru
incheierea casatoriei
278-289 110
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii
casatoriei
290-292 113
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei 293-306 114
Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei 293-296 114
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei 297-303 115
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei 304-306 117
Capitolul V. Drepturile si indatoririle
personale ale sotilor
307-311 118
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile
patrimoniale ale sotilor
312-372 119
Sectiunea 1. Dispozitii comune 312-338 119
  1. Despre regimul matrimonial in general 312-320 119
  2. Locuinta familiei 321-324 122
  3. Cheltuielile casatoriei 325-328 124
  4. Alegerea regimului matrimonial 329-338 124
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale 339-359 127
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri 360-365 134
TABLA DE MATERII . 4
Art. Pag.
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii
conventionale
366-368 136
Sectiunea a 5-a. Modifi carea regimului
matrimonial
369-372 137
  1. Modifi carea conventionala 369 137
  2. Modifi carea judiciara 370-372 137
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei 373-404 139
Sectiunea 1. Cazurile de divort 373-381 139
  1. Dispozitii generale 373 139
  2. Divortul prin acordul sotilor pe cale
judiciara
374 139
  3. Divortul prin acordul sotilor pe cale
administrativa sau prin procedura notariala
375-378 140
  4. Divortul din culpa 379-380 142
  5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot 381 143
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului 382-404 143
  1. Data desfacerii casatoriei 382 143
  2. Efectele divortului cu privire la raporturile
nepatrimoniale dintre soti
383-384 144
  3. Efectele divortului cu privire la raporturile
patrimoniale dintre soti
385-395 145
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial 385-387 145
II. Dreptul la despagubiri 388 146
III. Obligatia de intretinere intre fostii soti 389 146
IV. Prestatia compensatorie 390-395 147
  4. Efectele divortului cu privire la raporturile
dintre parinti si copiii lor minori
396-404 148
Titlul III. Rudenia 405-482 150
Capitolul I. Dispozitii generale 405-407 150
Capitolul II. Filiatia 408-450 151
Sectiunea 1. Stabilirea fi liatiei 408-440 151
  1. Dispozitii generale 408-413 151
  2. Prezumtia de paternitate 414 153
  3. Recunoasterea copilului 415-420 153
5 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
  4. Actiuni privind fi liatia 421-440 155
I. Contestarea fi liatiei 421 155
II. Actiunea in stabilirea fi liatiei fata de mama 422-423 155
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara
casatoriei
424-428 155
IV. Actiuni privind fi liatia fata de tatal din
casatorie
429-434 157
V. Dispozitii comune privind actiunile
referitoare la fi liatie
435-440 160
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata
medical cu tert donator
441-447 161
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului 448-450 163
Capitolul III. Adoptia 451-482 164
Sectiunea 1. Dispozitii generale 451-454 164
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei 455-468 165
  1. Persoanele care pot fi adoptate 455-458 165
  2. Persoanele care pot adopta 459-462 166
  3. Consimtamantul la adoptie 463-468 167
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei 469-474 168
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei 475-482 170
Titlul IV. Autoritatea parinteasca 483-512 172
Capitolul I. Dispozitii generale 483-486 172
Capitolul II. Drepturile si indatoririle
parintesti
487-502 173
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti 503-507 177
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul
drepturilor parintesti
508-512 179
Titlul V. Obligatia de intretinere 513-534 180
Capitolul I. Dispozitii generale 513-515 180
Capitolul II. Persoanele intre care exista
obligatia de intretinere si ordinea in care
aceasta se datoreaza
516-523 180
Capitolul III. Conditiile obligatiei de
intretinere
524-528 183
TABLA DE MATERII . 6
Art. Pag.
Capitolul IV. Stabilirea si executarea
obligatiei de intretinere
529-534 184
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI 535-952 186
Titlul I. Bunurile si drepturile reale in
general
535-554 186
Capitolul I. Despre bunuri in general 535-550 186
Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor 535-546 186
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor 547-550 189
Capitolul II. Drepturile reale in general 551-554 190
Titlul II. Proprietatea privata 555-692 191
Capitolul I. Dispozitii generale 555-566 191
Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea
dreptului de proprietate privata
555-562 191
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de
proprietate privata
563-566 194
Capitolul II. Accesiunea 567-601 196
Sectiunea 1. Dispozitii generale 567-568 196
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara
naturala
569-576 197
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara
artifi ciala
577-597 199
  1. Dispozitii comune 577-579 199
  2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia 580 199
  3. Realizarea unei lucrari autonome cu
caracter durabil asupra imobilului altuia
581-582 200
  4. Realizarea unei lucrari adaugate cu
caracter durabil asupra imobilului altuia
583-585 201
  5. Intelesul unor termeni 586 202
  6. Dispozitii speciale 587-597 203
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara 598-601 205
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului
de proprietate privata
602-630 206
Sectiunea 1. Limite legale 602-625 206
  1. Dispozitii comune 602-603 206
  2. Folosirea apelor 604-610 207
7 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
  3. Picatura stresinii 611 209
  4. Distanta si lucrarile intermediare cerute
pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
612-613 210
  5. Vederea asupra proprietatii vecinului 614-616 211
  6. Dreptul de trecere 617-620 212
  7. Alte limite legale 621-625 213
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale 626-629 215
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare 630 217
Capitolul IV. Proprietatea comuna 631-686 217
Sectiunea 1. Dispozitii generale 631-633 217
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita 634-645 218
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata 646-666 221
  1. Dispozitii comune 646-647 221
  2. Coproprietatea asupra partilor comune din
cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
648-659 221
I. Partile comune 648-652 221
II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 653-658 223
III. Asociatia de proprietari 659 225
  3. Coproprietatea asupra despartiturilor
comune
660-666 225
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in
devalmasie
667-668 228
Sectiunea a 5-a. Partajul 669-686 228
Capitolul V. Proprietatea periodica 687-692 235
Titlul III. Dezmembramintele dreptului de
proprietate privata
693-772 238
Capitolul I. Superfi cia 693-702 238
Capitolul II. Uzufructul 703-748 243
Sectiunea 1. Dispozitii generale 703-708 243
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile
uzufructuarului si ale nudului proprietar
709-745 244
  1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului
proprietar
709-722 244
TABLA DE MATERII . 8
Art. Pag.
  2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului
proprietar
723-736 248
  3. Dispozitii speciale 737-745 251
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului 746-748 253
Capitolul III. Uzul si abitatia 749-754 255
Capitolul IV. Servitutile 755-772 256
Sectiunea 1. Dispozitii generale 755-764 256
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile
proprietarilor
765-769 258
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor 770-772 259
Titlul IV. Fiducia 773-791 260
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia 792-857 266
Capitolul I. Dispozitii generale 792-794 266
Capitolul II. Formele de administrare 795-801 267
Sectiunea 1. Administrarea simpla 795-799 267
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina 800-801 268
Capitolul III. Regimul juridic al administrarii 802-845 268
Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata
de benefi ciar
802-812 268
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si
ale benefi ciarului in raporturile cu tertii
813-817 271
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare 818-824 272
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si
delegarea
825-830 274
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate
sigure
831-836 275
Sectiunea a 6-a. Repartitia profi turilor si a
pierderilor
837-841 277
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala 842-845 279
Capitolul IV. Incetarea administrarii 846-857 279
Sectiunea 1. Cauzele de incetare 846-849 279
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea
bunurilor
850-857 281
Titlul VI. Proprietatea publica 858-875 283
9 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Capitolul I. Dispozitii generale 858-865 283
Capitolul II. Drepturile reale
corespunzatoare proprietatii publice
866-875 286
Sectiunea 1. Dispozitii generale 866 286
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare 867-870 286
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune 871-873 287
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu
gratuit
874-875 288
Titlul VII. Cartea funciara 876-915 288
Capitolul I. Dispozitii generale 876-884 288
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare 885-901 292
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si
raporturi juridice
902-906 303
Capitolul IV. Rectifi carea inscrierilor de
carte funciara
907-915 306
Titlul VIII. Posesia 916-952 312
Capitolul I. Dispozitii generale 916-921 312
Capitolul II. Viciile posesiei 922-927 314
Capitolul III. Efectele posesiei 928-948 315
Sectiunea 1. Dispozitii generale 928-929 315
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara 930-934 315
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii
mobiliare prin posesia de buna-credinta
935-940 318
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea 941-947 319
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin
posesia de buna-credinta
948 321
Capitolul IV. Actiunile posesorii 949-952 322
CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI
LIBERALITATI
953-1163 324
Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in
general
953-962 324
Capitolul I. Dispozitii generale 953-956 324
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului
de a mosteni
957-962 326
Titlul II. Mostenirea legala 963-983 328
TABLA DE MATERII . 10
Art. Pag.
Capitolul I. Dispozitii generale 963-964 328
Capitolul II. Reprezentarea succesorala 965-969 329
Capitolul III. Mostenitorii legali 970-983 331
Sectiunea 1. Sotul supravietuitor 970-974 331
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului 975 333
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si
colateralii privilegiati
976-981 333
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari 982 335
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari 983 335
Titlul III. Liberalitatile 984-1099 336
Capitolul I. Dispozitii comune 984-1010 336
Sectiunea 1. Dispozitii preliminare 984-986 336
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de
liberalitati
987-992 337
Sectiunea a 3-a. Substitutiile fi deicomisare 993-1000 339
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale 1001-1005 340
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si
sarcinilor
1006-1008 341
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale 1009-1010 342
Capitolul II. Donatia 1011-1033 342
Sectiunea 1. Incheierea contractului 1011-1016 342
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei 1017-1019 344
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei 1020-1029 345
  1. Dispozitii comune 1020-1022 345
  2. Revocarea pentru ingratitudine 1023-1026 346
  3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 1027-1029 347
Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti
in vederea casatoriei si donatiile intre soti
1030-1033 348
Capitolul III. Testamentul 1034-1085 348
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1034-1039 348
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului 1040-1050 350
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a
testamentului
1051-1053 353
Sectiunea a 4-a. Legatul 1054-1073 354
11 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
  1. Categorii de legate 1054-1057 354
  2. Efectele legatelor 1058-1067 355
  3. Inefi cacitatea legatelor 1068-1073 358
Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea 1074-1076 360
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara 1077-1085 361
Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea
disponibila si reductiunea liberalitatilor
excesive
1086-1099 364
Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea
disponibila
1086-1090 364
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor
excesive
1091-1099 365
Titlul IV. Transmisiunea si partajul
mostenirii
1100-1163 369
Capitolul I. Transmisiunea mostenirii 1100-1134 369
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1100-1105 369
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii 1106-1119 371
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire 1120-1124 376
Sectiunea a 4-a. Sezina 1125-1129 377
Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate 1130-1131 378
Sectiunea a 6-a. Certifi catul de mostenitor 1132-1134 379
Capitolul II. Mostenirea vacanta 1135-1140 379
Capitolul III. Amintirile de familie 1141-1142 381
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul 1143-1163 382
Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la
partajul succesoral
1143-1145 382
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor 1146-1154 382
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor 1155-1159 386
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent 1160-1163 389
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII 1164-2499 390
Titlul I. Dispozitii generale 1164-1165 390
Titlul II. Izvoarele obligatiilor 1166-1395 390
Capitolul I. Contractul 1166-1323 390
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1166-1170 390
TABLA DE MATERII . 12
Art. Pag.
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 1171-1177 391
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului 1178-1245 393
  1. Dispozitii preliminare 1178-1179 393
  2. Capacitatea partilor 1180-1181 393
  3. Consimtamantul 1182-1224 393
I. Formarea contractului 1182-1203 393
II. Valabilitatea consimtamantului 1204-1205 399
III. Viciile consimtamantului 1206-1224 399
  4. Obiectul contractului 1225-1234 404
  5. Cauza 1235-1239 405
  6. Forma contractului 1240-1245 406
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului 1246-1265 407
  1. Dispozitii generale 1246-1249 407
  2. Cauzele de nulitate 1250-1253 408
  3. Efectele nulitatii 1254-1260 409
  4. Validarea contractului 1261-1265 410
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului 1266-1269 412
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului 1270-1294 413
  1. Efectele intre parti 1270-1279 413
  2. Efectele fata de terti 1280-1294 417
I. Dispozitii generale 1280-1282 417
II. Promisiunea faptei altuia 1283 417
III. Stipulatia pentru altul 1284-1288 418
IV. Simulatia 1289-1294 419
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea 1295-1314 421
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului 1315-1320 424
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului 1321-1323 425
Capitolul II. Actul juridic unilateral 1324-1329 425
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1324-1326 425
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de
obligatii
1327-1329 426
Capitolul III. Faptul juridic licit 1330-1348 427
Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri 1330-1340 427
13 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata 1341-1344 430
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza 1345-1348 431
Capitolul IV. Raspunderea civila 1349-1395 432
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1349-1350 432
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de
raspundere
1351-1356 433
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta
proprie
1357-1371 434
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta
altuia
1372-1374 437
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru
prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
1375-1380 438
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in
cazul raspunderii delictuale
1381-1395 439
Titlul III. Modalitatile obligatiilor 1396-1420 444
Capitolul I. Dispozitii generale 1396-1398 444
Capitolul II. Conditia 1399-1410 444
Capitolul III. Termenul 1411-1420 447
Titlul IV. Obligatiile complexe 1421-1468 449
Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile
indivizibile
1421-1433 449
Capitolul II. Obligatiile solidare 1434-1460 452
Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori 1434-1442 452
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre
debitori
1443-1460 454
  1. Dispozitii generale 1443-1446 454
  2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre
creditor si debitorii solidari
1447-1455 455
I. Efectele principale in raporturile dintre
creditor si debitorii solidari
1447-1453 455
II. Efectele secundare in raporturile dintre
creditor si debitorii solidari
1454-1455 457
  3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre
debitori
1456-1460 457
TABLA DE MATERII . 14
Art. Pag.
Capitolul III. Obligatiile alternative si
facultative
1461-1468 458
Sectiunea 1. Obligatiile alternative 1461-1467 458
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative 1468 460
Titlul V. Executarea obligatiilor 1469-1565 460
Capitolul I. Plata 1469-1515 460
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1469-1471 460
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii 1472-1479 461
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii 1480-1498 463
Sectiunea a 4-a. Dovada platii 1499-1505 467
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii 1506-1509 468
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere
a creditorului
1510-1515 470
Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor 1516-1557 471
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1516-1520 471
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a
debitorului
1521-1526 472
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura 1527-1529 475
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 1530-1548 476
  1. Dispozitii generale 1530 476
  2. Prejudiciul 1531-1546 476
I. Evaluarea prejudiciului 1531-1537 476
II. Clauza penala si arvuna 1538-1546 478
  3. Vinovatia debitorului 1547-1548 480
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si
reducerea prestatiilor
1549-1554 481
Sectiunea a 6-a. Cauze justifi cate de
neexecutare a obligatiilor contractuale
1555-1557 483
Capitolul III. Mijloacele de protectie a
drepturilor creditorului
1558-1565 483
Sectiunea 1. Masurile conservatorii 1558-1559 483
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica 1560-1561 484
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie 1562-1565 485
15 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Titlul VI. Transmisiunea si transformarea
obligatiilor
1566-1614 486
Capitolul I. Cesiunea de creanta 1566-1592 486
Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general 1566-1586 486
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante
constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau
la purtator
1587-1592 492
Capitolul II. Subrogatia 1593-1598 493
Capitolul III. Preluarea datoriei 1599-1608 495
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1559-1604 496
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin
contract incheiat cu debitorul
1605-1608 496
Capitolul IV. Novatia 1609-1614 497
Titlul VII. Stingerea obligatiilor 1615-1634 498
Capitolul I. Dispozitii generale 1615 498
Capitolul II. Compensatia 1616-1623 499
Capitolul III. Confuziunea 1624-1628 501
Capitolul IV. Remiterea de datorie 1629-1633 501
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de
executare
1634 502
Titlul VIII. Restituirea prestatiilor 1635-1649 503
Capitolul I. Dispozitii generale 1635-1638 503
Capitolul II. Modalitatile de restituire 1639-1647 504
Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti 1648-1649 506
Titlul IX. Diferite contracte speciale 1650-2278 507
Capitolul I. Contractul de vanzare 1650-1762 507
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1650-1740 507
  1. Domeniul de aplicare 1650-1651 507
  2. Cine poate cumpara sau vinde 1652-1656 507
  3. Obiectul vanzarii 1657-1667 509
  4. Pactul de optiune privind contractul de
vanzare si promisiunea de vanzare
1668-1670 512
  5. Obligatiile vanzatorului 1671-1718 513
I. Dispozitii generale 1671-1672 513
TABLA DE MATERII . 16
Art. Pag.
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului
vandut
1673-1684 513
III. Predarea bunului 1685-1694 516
IV. Garantia contra evictiunii 1695-1706 519
V. Garantia contra viciilor bunului vandut 1707-1715 522
VI. Garantia pentru buna functionare 1716-1718 525
  6. Obligatiile cumparatorului 1719-1729 526
  7. Dreptul de preemptiune 1730-1740 529
Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile 1741-1746 533
  1. Reguli speciale aplicabile vanzarii
imobilelor
1741-1745 533
  2. Vanzarea terenurilor forestiere 1746 534
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii 1747-1754 535
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare 1755-1762 536
  1. Vanzarea cu plata pretului in rate si
rezerva proprietatii
1755-1757 536
  2. Vanzarea cu optiune de rascumparare 1758-1762 537
Capitolul II. Contractul de schimb 1763-1765 538
Capitolul III. Contractul de furnizare 1766-1771 539
Capitolul IV. Contractul de report 1772-1776 540
Capitolul V. Contractul de locatiune 1777-1850 542
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1777-1823 542
  1. Cuprinsul contractului 1777-1785 542
  2. Obligatiile locatorului 1786-1795 544
  3. Obligatiile locatarului 1796-1804 547
  4. Sublocatiunea si cesiunea contractului
de locatiune
1805-1808 549
  5. Expirarea termenului si tacita relocatiune 1809-1810 550
  6. Instrainarea bunului dat in locatiune 1811-1815 551
  7. Incetarea contractului 1816-1823 552
Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia
inchirierii locuintelor
1824-1835 554
Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia
arendarii
1836-1850 559
17 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Capitolul VI. Contractul de antrepriza 1851-1880 563
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul
de antrepriza
1851-1873 563
  1. Dispozitii generale 1851-1856 563
  2. Obligatiile partilor 1857-1869 565
  3. Incetarea contractului 1870-1873 568
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza
pentru lucrari de constructii
1874-1880 569
Capitolul VII. Contractul de societate 1881-1954 572
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1881-1889 572
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla 1890-1948 575
  1. Incheierea contractului de societate 1890-1893 575
  2. Efectele contractului de societate 1894-1924 575
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei 1894-1912 576
II. Administrarea societatii 1913-1919 582
III. Obligatiile asociatilor fata de terti 1920-1924 584
  3. Pierderea calitatii de asociat 1925-1924 585
  4. Incetarea contractului de societate si
dizolvarea societatii
1930-1940 586
  5. Lichidarea societatii 1941-1948 589
Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie 1949-1954 592
Capitolul VIII. Contractul de transport 1955-2008 593
Sectiunea 1. Dispozitii generale 1955-1960 593
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de
bunuri
1961-2001 595
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de
persoane si bagaje
2002-2008 608
Capitolul IX. Contractul de mandat 2009-2071 610
Sectiunea 1. Dispozitii comune 2009-2012 610
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare 2013-2038 611
  1. Forma si intinderea mandatului 2013-2016 611
  2. Obligatiile mandatarului 2017-2024 612
  3. Obligatiile mandantului 2025-2029 614
  4. Incetarea mandatului 2030-2038 615
TABLA DE MATERII . 18
Art. Pag.
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare 2039-2071 617
  1. Dispozitii generale 2039-2042 617
  2. Contractul de comision 2043-2053 618
  3. Contractul de consignatie 2054-2063 621
  4. Contractul de expeditie 2064-2071 624
Capitolul X. Contractul de agentie 2072-2095 626
Capitolul XI. Contractul de intermediere 2096-2102 635
Capitolul XII. Contractul de depozit 2103-2143 636
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul
de depozit
2103-2123 636
  1. Dispozitii generale 2103-2106 636
  2. Obligatiile depozitarului 2107-2121 637
  3. Obligatiile deponentului 2122-2123 641
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar 2124-2126 642
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier 2127-2137 642
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional 2138-2143 645
Capitolul XIII. Contractul de imprumut 2144-2170 646
Sectiunea 1. Dispozitii generale 2144-2145 646
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta 2146-2157 647
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie 2158-2170 649
  1. Dispozitii comune 2158-2166 649
  2. Imprumutul cu dobanda 2167-2170 651
Capitolul XIV. Contractul de cont curent 2171-2183 652
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte
contracte bancare
2184-2198 655
Sectiunea 1. Contul bancar curent 2184-2190 655
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar 2191-2192 656
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit 2193-2195 657
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori 2196-2198 658
Capitolul XVI. Contractul de asigurare 2199-2241 659
Sectiunea 1. Dispozitii comune 2199-2213 659
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri 2214-2220 664
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si
garantii si asigurarile de pierderi fi nanciare
2221-2222 666
19 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere
civila
2223-2226 666
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane 2227-2238 667
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si
retrocesiunea
2239-2241 670
Capitolul XVII. Contractul de renta viagera 2242-2253 671
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere 2254-2263 674
Capitolul XIX. Jocul si pariul 2264-2266 677
Capitolul XX. Tranzactia 2267-2278 678
Titlul X. Garantiile personale 2279-2322 680
Capitolul I. Dispozitii generale 2279 680
Capitolul II. Fideiusiunea 2280-2320 681
Sectiunea 1. Dispozitii generale 2280-2292 681
Sectiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii 2293-2313 683
  1. Efectele fi deiusiunii intre creditor si
fi deiusor
2293-2304 683
  2. Efectele fi deiusiunii intre debitor si fi deiusor 2305-2312 685
  3. Efectele fi deiusiunii intre mai multi
fi deiusori
2313 687
Sectiunea a 3-a. Incetarea fi deiusiunii 2314-2320 688
Capitolul III. Garantiile autonome 2321-2322 689
Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale 2323-2499 690
Capitolul I. Dispozitii generale 2323-2332 691
Capitolul II. Privilegiile 2333-2342 694
Sectiunea 1. Dispozitii comune 2333-2337 694
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si
privilegiile speciale
2338-2341 695
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele
si concursul dintre privilegii si ipoteci
2342 696
Capitolul III. Ipoteca 2343-2428 697
Sectiunea 1. Dispozitii generale 2343-2376 697
  1. Dispozitii comune 2343-2349 697
  2. Obiectul si intinderea ipotecii 2350-2359 698
  3. Efectele ipotecii fata de terti 2360-2364 701
TABLA DE MATERII . 20
Art. Pag.
  4. Ipotecile conventionale 2365-2376 702
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara 2377-2386 705
  1. Constituirea ipotecii imobiliare 2377-2383 705
  2. Drepturile si obligatiile partilor 2384-2385 707
  3. Ipotecile legale 2386 707
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara 2387-2419 708
  1. Dispozitii generale 2387-2397 708
I. Constituirea ipotecii 2387-2393 708
II. Drepturile si obligatiile partilor 2394-2397 712
  2. Ipotecile asupra creantelor 2398-2408 713
I. Dispozitii comune 2398-2402 713
II. Drepturile si obligatiile partilor 2403-2408 715
  3. Perfectarea ipotecilor mobiliare 2409-2412 716
  4. Inscrierea ipotecilor mobiliare 2413-2419 717
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii
ipotecari
2420-2427 719
Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor 2428 721
Capitolul IV. Executarea ipotecii 2429-2479 721
Sectiunea 1. Dispozitii generale 2429-2434 721
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare 2435-2477 722
  1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile
corporale
2435-2463 722
I. Deposedarea debitorului 2435-2444 722
II. Vanzarea bunului ipotecat 2445-2459 725
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei 2460-2463 732
  2. Executarea ipotecii asupra titlurilor
reprezentative
2464 733
  3. Executarea ipotecii asupra creantelor 2465-2467 733
  4. Preluarea bunului in vederea administrarii 2468-2473 734
  5. Sanctiuni 2474-2477 735
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor
imobiliare
2478-2479 736
Capitolul V. Gajul 2480-2494 736
Sectiunea 1. Constituirea gajului 2480-2486 736
21 . TABLA DE MATERII
Art. Pag.
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile
creditorului gajist
2487-2494 738
Capitolul VI. Dreptul de retentie 2495-2499 740
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA
EXTINCTIVA, DECADEREA SI CALCULUL
TERMENELOR
2500-2556 742
Titlul I. Prescriptia extinctiva 2500-2544 742
Capitolul I. Dispozitii generale 2500-2516 742
Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive 2517-2522 747
Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive 2523-2543 749
Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive 2523-2531 749
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei
extinctive
2532-2536 752
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei
extinctive
2537-2543 754
Capitolul IV. Implinirea prescriptiei 2544 757
Titlul II. Regimul general al termenelor de
decadere
2545-2550 757
Titlul III. Calculul termenelor 2551-2556 759
CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT
INTERNATIONAL PRIVAT
2557-2663 761
Titlul I. Dispozitii generale 2557-2571 761
Titlul II. Confl icte de legi 2572-2663 769
Capitolul I. Persoane 2572-2584 769
Sectiunea 1. Persoana fi zica 2572-2579 769
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica 2580-2584 773
Capitolul II. Familia 2585-2612 774
Sectiunea 1. Casatoria 2585-2602 774
  1. Incheierea casatoriei 2585-2588 774
  2. Efectele casatoriei 2589-2596 776
  3. Desfacerea casatoriei 2597-2602 779
Sectiunea a 2-a. Filiatia 2603-2610 677
  1. Filiatia copilului din casatorie 2603-2604 781
  2. Filiatia copilului din afara casatoriei 2605-2606 782
TABLA DE MATERII . 22
Art. Pag.
  3. Adoptia 2607-2610 782
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca.
Protectia copiilor
2611 783
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere 2612 783
Capitolul III. Bunurile 2613-2632 784
Sectiunea 1. Dispozitii generale 2613-2616 784
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale 2617-2619 785
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport 2620-2621 786
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare 2622-2623 787
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale 2624-2625 787
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate 2626 788
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare 2627-2632 788
Capitolul IV. Mostenirea 2633-2636 790
Capitolul V. Actul juridic 2637-2639 792
Capitolul VI. Obligatiile 2640-2646 794
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si
cecul
2647-2658 796
Sectiunea 1. Dispozitii generale 2647-2650 796
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin 2651-2654 798
Sectiunea a 3-a. Cecul 2655-2658 799
Capitolul VIII. Fiducia 2659-2662 800
Capitolul IX. Prescriptia extinctiva 2663 802
Dispozitii fi nale 2664 802


Data aparitiei: 10.01.2012
Nr. pagini: 896

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 3.0825 sec