Noul cod civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa (Legea de punere in aplicare. Legislatie conexa)

Noul cod civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa (Legea de punere in aplicare. Legislatie conexa)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Cod
Preț: 30,40 lei
38,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Desi anuntata din timp, ba chiar amanata de cateva ori, adoptarea si, mai apoi, intrarea in vigoare a noului Cod civil a luat pe nepregatite lumea juridica, profesionistii dreptului fiind impresionati de dimensiunea apreciabila a noii reglementari si speriati de cantitatea de informatie ce trebuie asimilata din mers.

   In realitate, lucrurile nu stau chiar asa. De fapt, multe dintre institutiile Codului civil nu sunt noi, ci reprezinta o reluare a vechilor institutii, care au fost re-sistematizate de redactorii Codului, pentru a le pune de acord cu doctrina si jurisprudenta ce s-au dezvoltat timp de 150 de ani, si prezentate intr-un limbaj juridic actualizat din punct de vedere terminologic. Intr-o mai mica masura, Codul cuprinde si institutii noi, insa nu se poate spune ca sunt de noutate absoluta, deoarece fie sunt preluate din alte sisteme de drept (Franta, Elvetia, Spania, Italia si, in special, Codul civil din Quebec) sau din reglementari comunitare si alte documente juridice internationale, fie sunt expresia unor practici comerciale si cutume, fie sunt o codificare a jurisprudentei instantelor judecatoresti.

   Pana la publicarea marilor comentarii si tratate pe marginea Codului civil, Editura Hamangiu va ofera acest instrument simplu si practic, care va ajuta sa faceti singuri propria analiza comparativa intre textele noului Cod si reglementarile anterioare. Sub fiecare articol al Codului am identificat si redat in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in Codul civil. Fara a mai fi nevoiti sa caute prin alte zeci de carti, juristii vor putea astfel sa citeasca in paralel noile si vechile dispozitii legale si sa identifice mai usor reglementarile care au fost perpetuate si in noul cod civil si elementele de noutate aduse prin acesta.
 
   In plus, sub fiecare articol din noul Cod, se regasesc si dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si trimiteri la intreaga legislatie conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si toate celelalte acte normative interne sau internationale incidente dispozitiilor noului Cod civil.

1. NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE CUPRINS
Noul Cod civil
Art.
Titlul preliminar. Despre legea civila _______________________________________ 1-24
Capitolul I. Dispozitii generale _____________________________________________ 1-5
Capitolul II. Aplicarea legii civile ____________________________________________ 6-8
Capitolul III. Interpretarea si efectele legii civile ______________________________ 9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice ____________ 18-24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE ________________________________________ 25-257
Titlul I. Dispozitii generale _______________________________________________ 25-33
Titlul II. Persoana fi zica ________________________________________________ 34-103
Capitolul I. Capacitatea civila a persoanei fi zice _____________________________ 34-57
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta _______________________________________ 34-36
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu ____________________________________ 37-48
Sectiunea a 3-a. Declararea judecatoreasca a mortii ___________________________ 49-57
Capitolul II. Respectul datorat fi intei umane si drepturilor ei inerente ___________ 58-81
Sectiunea 1. Dispozitii comune ____________________________________________ 58-60
Sectiunea a 2-a. Drepturile la viata, la sanatate si la integritate ale persoanei fi zice ____ 61-69
Sectiunea a 3-a. Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane ___________ 70-77
Sectiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau ________________ 78-81
Capitolul III. Identifi carea persoanei fi zice _________________________________ 82-103
Sectiunea 1. Numele ____________________________________________________ 82-85
Sectiunea a 2-a. Domiciliul si resedinta ______________________________________ 86-97
Sectiunea a 3-a. Actele de stare civila ______________________________________ 98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fi zice ______________________________________ 104-186
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 104-109
Capitolul II. Tutela minorului ___________________________________________ 110-163
Sectiunea 1. Deschiderea tutelei _________________________________________ 110-111
Sectiunea a 2-a. Tutorele _______________________________________________ 112-123
Sectiunea a 3-a. Consiliul de familie ______________________________________ 124-132
Sectiunea a 4-a. Exercitarea tutelei _______________________________________ 133-150
  1. Dispozitii generale _________________________________________________ 133-135
  2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ________________________ 136-139
  3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului _________________________ 140-150
Sectiunea a 5-a. Controlul exercitarii tutelei _________________________________ 151-155
Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei _________________________________________ 156-163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecatoresc ___________________________ 164-177
Capitolul IV. Curatela _________________________________________________ 178-186
Titlul IV. Persoana juridica ____________________________________________ 187-251
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 187-193
Capitolul II. Infi intarea persoanei juridice ________________________________ 194-204
Sectiunea 1. Dispozitii comune __________________________________________ 194-195
Sectiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice ________________________________ 196-199
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea persoanei juridice _____________________________ 200-204
Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice ________________________ 205-224
Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice _____________________ 205-208
Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice _______ 209-224
  1. Capacitatea de exercitiu _____________________________________________ 209-211
CUPRINS NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE. 2
  2. Functionarea persoanei juridice _______________________________________ 212-220
  3. Dispozitii speciale __________________________________________________ 221-224
Capitolul IV. Identifi carea persoanei juridice ______________________________ 225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ____________________________ 232-243
Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice ________________________________ 244-251
Sectiunea 1. Dispozitii generale ______________________________________________244
Sectiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice ______________________________ 245-249
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale _______________________________________ 250-251
Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale _____________________________ 252-257
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE ______________________________________ 258-534
Titlul I. Dispozitii generale _____________________________________________ 258-265
Titlul II. Casatoria ____________________________________________________ 266-404
Capitolul I. Logodna __________________________________________________ 266-270
Capitolul II. Incheierea casatoriei _______________________________________ 271-289
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei ____________________ 271-277
Sectiunea a 2-a. Formalitatile pentru incheierea casatoriei _____________________ 278-289
Capitolul III. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei _____________________ 290-292
Capitolul IV. Nulitatea casatoriei ________________________________________ 293-306
Sectiunea 1. Nulitatea absoluta a casatoriei ________________________________ 293-296
Sectiunea a 2-a. Nulitatea relativa a casatoriei ______________________________ 297-303
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii casatoriei _________________________________ 304-306
Capitolul V. Drepturile si indatoririle personale ale sotilor __________________ 307-311
Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor ________________ 312-372
Sectiunea 1. Dispozitii comune __________________________________________ 312-338
  1. Despre regimul matrimonial in general _________________________________ 312-320
  2. Locuinta familiei ___________________________________________________ 321-324
  3. Cheltuielile casatoriei _______________________________________________ 325-328
  4. Alegerea regimului matrimonial _______________________________________ 329-338
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii legale ________________________________ 339-359
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri ______________________________ 360-365
Sectiunea a 4-a. Regimul comunitatii conventionale __________________________ 366-368
Sectiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial __________________________ 369-372
  1. Modifi carea conventionala _______________________________________________369
  2. Modifi carea judiciara _______________________________________________ 370-372
Capitolul VII. Desfacerea casatoriei _____________________________________ 373-404
Sectiunea 1. Cazurile de divort __________________________________________ 373-381
  1. Dispozitii generale _____________________________________________________373
  2. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara _________________________________374
  3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala __ 375-378
  4. Divortul din culpa __________________________________________________ 379-380
  5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot ___________________________________381
Sectiunea a 2-a. Efectele divortului _______________________________________ 382-404
  1. Data desfacerii casatoriei ________________________________________________382
  2. Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti ___________ 383-384
  3. Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti _____________ 385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial __________________________________ 385-387
II. Dreptul la despagubiri ___________________________________________________388
III. Obligatia de intretinere intre fostii soti _______________________________________389
IV. Prestatia compensatorie _____________________________________________ 390-395
  4. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori _______ 396-404
Titlul III. Rudenia _____________________________________________________ 405-482
3. NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE CUPRINS
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 405-407
Capitolul II. Filiatia ___________________________________________________ 408-450
Sectiunea 1. Stabilirea fi liatiei ___________________________________________ 408-440
  1. Dispozitii generale _________________________________________________ 408-413
  2. Prezumtia de paternitate ________________________________________________414
  3. Recunoasterea copilului _____________________________________________ 415-420
  4. Actiuni privind fi liatia ________________________________________________ 421-440
I. Contestarea fi liatiei ______________________________________________________421
II. Actiunea in stabilirea fi liatiei fata de mama _______________________________ 422-423
III. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei _______________________ 424-428
IV. Actiuni privind fi liatia fata de tatal din casatorie ___________________________ 429-434
V. Dispozitii comune privind actiunile referitoare la fi liatie ______________________ 435-440
Sectiunea a 2-a. Reproducerea umana asistata medical cu tert donator __________ 441-447
Sectiunea a 3-a. Situatia legala a copilului __________________________________ 448-450
Capitolul III. Adoptia __________________________________________________ 451-482
Sectiunea 1. Dispozitii generale __________________________________________ 451-454
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei ______________________________ 455-468
  1. Persoanele care pot fi adoptate _______________________________________ 455-458
  2. Persoanele care pot adopta __________________________________________ 459-462
  3. Consimtamantul la adoptie ___________________________________________ 463-468
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei ________________________________________ 469-474
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei _______________________________________ 475-482
Titlul IV. Autoritatea parinteasca _______________________________________ 483-512
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 483-486
Capitolul II. Drepturile si indatoririle parintesti ____________________________ 487-502
Capitolul III. Exercitarea autoritatii parintesti _____________________________ 503-507
Capitolul IV. Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti _________________ 508-512
Titlul V. Obligatia de intretinere ________________________________________ 513-534
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 513-515
Capitolul II. Persoanele intre care exista obligatia de
intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza ________________________ 516-523
Capitolul III. Conditiile obligatiei de intretinere ____________________________ 524-528
Capitolul IV. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere ________________ 529-534
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI ______________________________________ 535-952
Titlul I. Bunurile si drepturile reale in general _____________________________ 535-554
Capitolul I. Despre bunuri in general ____________________________________ 535-550
Sectiunea 1. Despre distinctia bunurilor ____________________________________ 535-546
Sectiunea a 2-a. Produsele bunurilor ______________________________________ 547-550
Capitolul II. Drepturile reale in general ___________________________________ 551-554
Titlul II. Proprietatea privata ___________________________________________ 555-692
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 555-566
Sectiunea 1. Continutul, intinderea si stingerea dreptului
de proprietate privata __________________________________________________ 555-562
Sectiunea a 2-a. Apararea dreptului de proprietate privata _____________________ 563-566
Capitolul II. Accesiunea _______________________________________________ 567-601
Sectiunea 1. Dispozitii generale __________________________________________ 567-568
Sectiunea a 2-a. Accesiunea imobiliara naturala _____________________________ 569-576
Sectiunea a 3-a. Accesiunea imobiliara artifi ciala ____________________________ 577-597
  1. Dispozitii comune __________________________________________________ 577-579
  2. Realizarea lucrarii cu materialele altuia _____________________________________580
  3. Realizarea unei lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia ___ 581-582
CUPRINS NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE. 4
  4. Realizarea unei lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia ____ 583-585
  5. Intelesul unor termeni ___________________________________________________586
  6. Dispozitii speciale __________________________________________________ 587-597
Sectiunea a 4-a. Accesiunea mobiliara ____________________________________ 598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata ____________ 602-630
Sectiunea 1. Limite legale ______________________________________________ 602-625
  1. Dispozitii comune __________________________________________________ 602-603
  2. Folosirea apelor ___________________________________________________ 604-610
  3. Picatura stresinii _______________________________________________________611
  4. Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari
si plantatii ___________________________________________________________ 612-613
  5. Vederea asupra proprietatii vecinului ___________________________________ 614-616
  6. Dreptul de trecere __________________________________________________ 617-620
  7. Alte limite legale ___________________________________________________ 621-625
Sectiunea a 2-a. Limite conventionale _____________________________________ 626-629
Sectiunea a 3-a. Limite judiciare _____________________________________________630
Capitolul IV. Proprietatea comuna ______________________________________ 631-686
Sectiunea 1. Dispozitii generale __________________________________________ 631-633
Sectiunea a 2-a. Coproprietatea obisnuita __________________________________ 634-645
Sectiunea a 3-a. Coproprietatea fortata ____________________________________ 646-666
  1. Dispozitii comune __________________________________________________ 646-647
  2. Coproprietatea asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau
apartamente _________________________________________________________ 648-659
I. Partile comune _____________________________________________________ 648-652
II. Drepturile si obligatiile coproprietarilor ___________________________________ 653-658
III. Asociatia de proprietari __________________________________________________659
  3. Coproprietatea asupra despartiturilor comune ____________________________ 660-666
Sectiunea a 4-a. Proprietatea comuna in devalmasie _________________________ 667-668
Sectiunea a 5-a. Partajul _______________________________________________ 669-686
Capitolul V. Proprietatea periodica ______________________________________ 687-692
Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata ________________ 693-772
Capitolul I. Superfi cia _________________________________________________ 693-702
Capitolul II. Uzufructul ________________________________________________ 703-748
Sectiunea 1. Dispozitii generale __________________________________________ 703-708
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile uzufructuarului
si ale nudului proprietar ________________________________________________ 709-745
  1. Drepturile uzufructuarului si ale nudului proprietar _________________________ 709-722
  2. Obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar _________________________ 723-736
  3. Dispozitii speciale __________________________________________________ 737-745
Sectiunea a 3-a. Stingerea uzufructului ____________________________________ 746-748
Capitolul III. Uzul si abitatia ____________________________________________ 749-754
Capitolul IV. Servitutile _______________________________________________ 755-772
Sectiunea 1. Dispozitii generale __________________________________________ 755-764
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile proprietarilor _________________________ 765-769
Sectiunea a 3-a. Stingerea servitutilor _____________________________________ 770-772
Titlul IV. Fiducia _____________________________________________________ 773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia __________________________________ 792-857
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 792-794
Capitolul II. Formele de administrare ____________________________________ 795-801
Sectiunea 1. Administrarea simpla ________________________________________ 795-799
Sectiunea a 2-a. Administrarea deplina ____________________________________ 800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrarii ______________________________ 802-845
5. NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE CUPRINS
Sectiunea 1. Obligatiile administratorului fata de benefi ciar _____________________ 802-812
Sectiunea a 2-a. Obligatiile administratorului si ale benefi ciarului in raporturile
cu tertii _____________________________________________________________ 813-817
Sectiunea a 3-a. Inventar, garantii si asigurare ______________________________ 818-824
Sectiunea a 4-a. Administrarea colectiva si delegarea ________________________ 825-830
Sectiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure ___________________________ 831-836
Sectiunea a 6-a. Repartitia profi turilor si a pierderilor _________________________ 837-841
Sectiunea a 7-a. Darea de seama anuala __________________________________ 842-845
Capitolul IV. Incetarea administrarii _____________________________________ 846-857
Sectiunea 1. Cauzele de incetare ________________________________________ 846-849
Sectiunea a 2-a. Darea de seama si predarea bunurilor _______________________ 850-857
Titlul VI. Proprietatea publica __________________________________________ 858-875
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice ____________ 866-875
Sectiunea 1. Dispozitii generale ______________________________________________866
Sectiunea a 2-a. Dreptul de administrare ___________________________________ 867-870
Sectiunea a 3-a. Dreptul de concesiune ___________________________________ 871-873
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit ___________________________ 874-875
Titlul VII. Cartea funciara ______________________________________________ 876-915
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 876-884
Capitolul II. Inscrierea drepturilor tabulare _______________________________ 885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice ________________ 902-906
Capitolul IV. Rectifi carea inscrierilor de carte funciara _____________________ 907-915
Titlul VIII. Posesia ____________________________________________________ 916-952
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 916-921
Capitolul II. Viciile posesiei ____________________________________________ 922-927
Capitolul III. Efectele posesiei __________________________________________ 928-948
Sectiunea 1. Dispozitii generale __________________________________________ 928-929
Sectiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliara ___________________________________ 930-934
Sectiunea a 3-a. Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta ___ 935-940
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea ___________________________________________ 941-947
Sectiunea a 5-a. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta _________________948
Capitolul IV. Actiunile posesorii ________________________________________ 949-952
CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI __________________ 953-1163
Titlul I. Dispozitii referitoare la mostenire in general _______________________ 953-962
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 953-956
Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni __________________ 957-962
Titlul II. Mostenirea legala _____________________________________________ 963-983
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________________ 963-964
Capitolul II. Reprezentarea succesorala _________________________________ 965-969
Capitolul III. Mostenitorii legali _________________________________________ 970-983
Sectiunea 1. Sotul supravietuitor _________________________________________ 970-974
Sectiunea a 2-a. Descendentii defunctului ______________________________________975
Sectiunea a 3-a. Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati _________________ 976-981
Sectiunea a 4-a. Ascendentii ordinari __________________________________________982
Sectiunea a 5-a. Colateralii ordinari ___________________________________________983
Titlul III. Liberalitatile ________________________________________________ 984-1099
Capitolul I. Dispozitii comune _________________________________________ 984-1010
Sectiunea 1. Dispozitii preliminare ________________________________________ 984-986
Sectiunea a 2-a. Capacitatea in materie de liberalitati _________________________ 987-992
Sectiunea a 3-a. Substitutiile fi deicomisare ________________________________ 993-1000
CUPRINS NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE. 6
Sectiunea a 4-a. Liberalitatile reziduale __________________________________ 1001-1005
Sectiunea a 5-a. Revizuirea conditiilor si sarcinilor _________________________ 1006-1008
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale _____________________________________ 1009-1010
Capitolul II. Donatia ________________________________________________ 1011-1033
Sectiunea 1. Incheierea contractului ____________________________________ 1011-1016
Sectiunea a 2-a. Efectele donatiei ______________________________________ 1017-1019
Sectiunea a 3-a. Revocarea donatiei ____________________________________ 1020-1029
  1. Dispozitii comune ________________________________________________ 1020-1022
  2. Revocarea pentru ingratitudine _____________________________________ 1023-1026
  3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ______________________________ 1027-1029
Sectiunea a 4-a. Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile
intre soti __________________________________________________________ 1030-1033
Capitolul III. Testamentul ____________________________________________ 1034-1085
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1034-1039
Sectiunea a 2-a. Formele testamentului __________________________________ 1040-1050
Sectiunea a 3-a. Revocarea voluntara a testamentului ______________________ 1051-1053
Sectiunea a 4-a. Legatul _____________________________________________ 1054-1073
  1. Categorii de legate _______________________________________________ 1054-1057
  2. Efectele legatelor ________________________________________________ 1058-1067
  3. Inefi cacitatea legatelor ____________________________________________ 1068-1073
Sectiunea a 5-a. Dezmostenirea _______________________________________ 1074-1076
Sectiunea a 6-a. Executiunea testamentara ______________________________ 1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea
liberalitatilor excesive ______________________________________________ 1086-1099
Sectiunea 1. Rezerva succesorala si cotitatea disponibila ____________________ 1086-1090
Sectiunea a 2-a. Reductiunea liberalitatilor excesive ________________________ 1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea si partajul mostenirii ___________________________ 1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea mostenirii _________________________________ 1100-1134
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1100-1105
Sectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii ___________________________________ 1106-1119
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la mostenire ________________________________ 1120-1124
Sectiunea a 4-a. Sezina ______________________________________________ 1125-1129
Sectiunea a 5-a. Petitia de ereditate ____________________________________ 1130-1131
Sectiunea a 6-a. Certifi catul de mostenitor _______________________________ 1132-1134
Capitolul II. Mostenirea vacanta ______________________________________ 1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie _____________________________________ 1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral si raportul ____________________________ 1143-1163
Sectiunea 1. Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral ______________ 1143-1145
Sectiunea a 2-a. Raportul donatiilor _____________________________________ 1146-1154
Sectiunea a 3-a. Plata datoriilor ________________________________________ 1155-1159
Sectiunea a 4-a. Partajul de ascendent __________________________________ 1160-1163
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII __________________________________ 1164-2499
Titlul I. Dispozitii generale ___________________________________________ 1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligatiilor _________________________________________ 1166-1395
Capitolul I. Contractul ______________________________________________ 1166-1323
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1166-1170
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ____________________________ 1171-1177
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului __________________________________ 1178-1245
  1. Dispozitii preliminare _____________________________________________ 1178-1179
  2. Capacitatea partilor ______________________________________________ 1180-1181
  3. Consimtamantul _________________________________________________ 1182-1224
7. NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE CUPRINS
I. Formarea contractului ______________________________________________ 1182-1203
II. Valabilitatea consimtamantului _______________________________________ 1204-1205
III. Viciile consimtamantului ___________________________________________ 1206-1224
  4. Obiectul contractului ______________________________________________ 1225-1234
  5. Cauza _________________________________________________________ 1235-1239
  6. Forma contractului _______________________________________________ 1240-1245
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului ___________________________________ 1246-1265
  1. Dispozitii generale _______________________________________________ 1246-1249
  2. Cauzele de nulitate _______________________________________________ 1250-1253
  3. Efectele nulitatii _________________________________________________ 1254-1260
  4. Validarea contractului _____________________________________________ 1261-1265
Sectiunea a 5-a. Interpretarea contractului _______________________________ 1266-1269
Sectiunea a 6-a. Efectele contractului ___________________________________ 1270-1294
  1. Efectele intre parti _______________________________________________ 1270-1279
  2. Efectele fata de terti ______________________________________________ 1280-1294
I. Dispozitii generale _________________________________________________ 1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia ________________________________________________1283
III. Stipulatia pentru altul ______________________________________________ 1284-1288
IV. Simulatia _______________________________________________________ 1289-1294
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea _______________________________________ 1295-1314
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului __________________________________ 1315-1320
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului __________________________________ 1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral ____________________________________ 1324-1329
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1324-1326
Sectiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligatii ________________________ 1327-1329
Capitolul III. Faptul juridic licit _______________________________________ 1330-1348
Sectiunea 1. Gestiunea de afaceri ______________________________________ 1330-1340
Sectiunea a 2-a. Plata nedatorata ______________________________________ 1341-1344
Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza _____________________________ 1345-1348
Capitolul IV. Raspunderea civila ______________________________________ 1349-1395
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1349-1350
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere _______________________ 1351-1356
Sectiunea a 3-a. Raspunderea pentru fapta proprie ________________________ 1357-1371
Sectiunea a 4-a. Raspunderea pentru fapta altuia __________________________ 1372-1374
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau
de lucruri __________________________________________________________ 1375-1380
Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale _________ 1381-1395
Titlul III. Modalitatile obligatiilor ______________________________________ 1396-1420
Capitolul I. Dispozitii generale _______________________________________ 1396-1398
Capitolul II. Conditia ________________________________________________ 1399-1410
Capitolul III. Termenul ______________________________________________ 1411-1420
Titlul IV. Obligatiile complexe ________________________________________ 1421-1468
Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile __________________ 1421-1433
Capitolul II. Obligatiile solidare _______________________________________ 1434-1460
Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori _____________________________ 1434-1442
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori __________________________ 1443-1460
  1. Dispozitii generale _______________________________________________ 1443-1446
  2. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari __________ 1447-1455
I. Efectele principale in raporturile dintre creditor si debitorii solidari ____________ 1447-1453
II. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari ___________ 1454-1455
  3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori ________________________ 1456-1460
Capitolul III. Obligatiile alternative si facultative _________________________ 1461-1468
CUPRINS NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE. 8
Sectiunea 1. Obligatiile alternative ______________________________________ 1461-1467
Sectiunea a 2-a. Obligatiile facultative ________________________________________1468
Titlul V. Executarea obligatiilor _______________________________________ 1469-1565
Capitolul I. Plata ___________________________________________________ 1469-1515
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1469-1471
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii _______________________________________ 1472-1479
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii ________________________________________ 1480-1498
Sectiunea a 4-a. Dovada platii _________________________________________ 1499-1505
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii ________________________________________ 1506-1509
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului ________________________ 1510-1515
Capitolul II. Executarea silita a obligatiilor _____________________________ 1516-1557
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1516-1520
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului _________________________ 1521-1526
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura _______________________________ 1527-1529
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent ______________________________ 1530-1548
  1. Dispozitii generale ____________________________________________________1530
  2. Prejudiciul ______________________________________________________ 1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului _____________________________________________ 1531-1537
II. Clauza penala si arvuna ____________________________________________ 1538-1546
  3. Vinovatia debitorului ______________________________________________ 1547-1548
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor _____________ 1549-1554
Sectiunea a 6-a. Cauze justifi cate de neexecutare a obligatiilor contractuale _____ 1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului _____________ 1558-1565
Sectiunea 1. Masurile conservatorii _____________________________________ 1558-1559
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica _______________________________________ 1560-1561
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie ___________________________________ 1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea si transformarea obligatiilor ____________________ 1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanta ______________________________________ 1566-1592
Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general _____________________________ 1566-1586
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ,
la ordin sau la purtator _______________________________________________ 1587-1592
Capitolul II. Subrogatia _____________________________________________ 1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei _______________________________________ 1599-1608
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1559-1604
Sectiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract incheiat cu debitorul __________ 1605-1608
Capitolul IV. Novatia ________________________________________________ 1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligatiilor _______________________________________ 1615-1634
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________1615
Capitolul II. Compensatia ___________________________________________ 1616-1623
Capitolul III. Confuziunea ___________________________________________ 1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie ____________________________________ 1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuita de executare _____________________________1634
Titlul VIII. Restituirea prestatiilor _____________________________________ 1635-1649
Capitolul I. Dispozitii generale _______________________________________ 1635-1638
Capitolul II. Modalitatile de restituire __________________________________ 1639-1647
Capitolul III. Efectele restituirii fata de terti _____________________________ 1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale ___________________________________ 1650-2278
Capitolul I. Contractul de vanzare ____________________________________ 1650-1762
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1650-1740
  1. Domeniul de aplicare _____________________________________________ 1650-1651
  2. Cine poate cumpara sau vinde ______________________________________ 1652-1656
  3. Obiectul vanzarii _________________________________________________ 1657-1667
9. NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE CUPRINS
  4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare si promisiunea de vanzare ___ 1668-1670
  5. Obligatiile vanzatorului ____________________________________________ 1671-1718
I. Dispozitii generale _________________________________________________ 1671-1672
II. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut _________________________ 1673-1684
III. Predarea bunului _________________________________________________ 1685-1694
IV. Garantia contra evictiunii __________________________________________ 1695-1706
V. Garantia contra viciilor bunului vandut _________________________________ 1707-1715
VI. Garantia pentru buna functionare ____________________________________ 1716-1718
  6. Obligatiile cumparatorului __________________________________________ 1719-1729
  7. Dreptul de preemptiune ___________________________________________ 1730-1740
Sectiunea a 2-a. Vanzarea bunurilor imobile ______________________________ 1741-1746
  1. Reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor ___________________________ 1741-1745
  2. Vanzarea terenurilor forestiere ___________________________________________1746
Sectiunea a 3-a. Vanzarea mostenirii ___________________________________ 1747-1754
Sectiunea a 4-a. Alte varietati de vanzare ________________________________ 1755-1762
  1. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii __________________ 1755-1757
  2. Vanzarea cu optiune de rascumparare _______________________________ 1758-1762
Capitolul II. Contractul de schimb ____________________________________ 1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare ___________________________________ 1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report _____________________________________ 1772-1776
Capitolul V. Contractul de locatiune ___________________________________ 1777-1850
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1777-1823
  1. Cuprinsul contractului _____________________________________________ 1777-1785
  2. Obligatiile locatorului _____________________________________________ 1786-1795
  3. Obligatiile locatarului _____________________________________________ 1796-1804
  4. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune _____________________ 1805-1808
  5. Expirarea termenului si tacita relocatiune _____________________________ 1809-1810
  6. Instrainarea bunului dat in locatiune _________________________________ 1811-1815
  7. Incetarea contractului _____________________________________________ 1816-1823
Sectiunea a 2-a. Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor ____________ 1824-1835
Sectiunea a 3-a. Reguli particulare in materia arendarii _____________________ 1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriza _________________________________ 1851-1880
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriza _________________ 1851-1873
  1. Dispozitii generale _______________________________________________ 1851-1856
  2. Obligatiile partilor ________________________________________________ 1857-1869
  3. Incetarea contractului _____________________________________________ 1870-1873
Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii __________ 1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate __________________________________ 1881-1954
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1881-1889
Sectiunea a 2-a. Societatea simpla _____________________________________ 1890-1948
  1. Incheierea contractului de societate __________________________________ 1890-1893
  2. Efectele contractului de societate ____________________________________ 1894-1924
I. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei _______________________________ 1894-1912
II. Administrarea societatii ____________________________________________ 1913-1919
III. Obligatiile asociatilor fata de terti ____________________________________ 1920-1924
  3. Pierderea calitatii de asociat _______________________________________ 1925-1924
  4. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii _________________ 1930-1940
  5. Lichidarea societatii ______________________________________________ 1941-1948
Sectiunea a 3-a. Asocierea in participatie ________________________________ 1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport _________________________________ 1955-2008
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 1955-1960
Sectiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri _________________________ 1961-2001
CUPRINS NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE. 10
Sectiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane si bagaje _______________ 2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat ____________________________________ 2009-2071
Sectiunea 1. Dispozitii comune ________________________________________ 2009-2012
Sectiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare _______________________________ 2013-2038
  1. Forma si intinderea mandatului _____________________________________ 2013-2016
  2. Obligatiile mandatarului ___________________________________________ 2017-2024
  3. Obligatiile mandantului ____________________________________________ 2025-2029
  4. Incetarea mandatului _____________________________________________ 2030-2038
Sectiunea a 3-a. Mandatul fara reprezentare ______________________________ 2039-2071
  1. Dispozitii generale _______________________________________________ 2039-2042
  2. Contractul de comision ____________________________________________ 2043-2053
  3. Contractul de consignatie __________________________________________ 2054-2063
  4. Contractul de expeditie ____________________________________________ 2064-2071
Capitolul X. Contractul de agentie ____________________________________ 2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere _______________________________ 2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit ___________________________________ 2103-2143
Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ____________________ 2103-2123
  1. Dispozitii generale _______________________________________________ 2103-2106
  2. Obligatiile depozitarului ___________________________________________ 2107-2121
  3. Obligatiile deponentului ___________________________________________ 2122-2123
Sectiunea a 2-a. Depozitul necesar _____________________________________ 2124-2126
Sectiunea a 3-a. Depozitul hotelier _____________________________________ 2127-2137
Sectiunea a 4-a. Sechestrul conventional ________________________________ 2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de imprumut _________________________________ 2144-2170
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 2144-2145
Sectiunea a 2-a. Imprumutul de folosinta _________________________________ 2146-2157
Sectiunea a 3-a. Imprumutul de consumatie ______________________________ 2158-2170
  1. Dispozitii comune ________________________________________________ 2158-2166
  2. Imprumutul cu dobanda ___________________________________________ 2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent _______________________________ 2171-2183
Capitolul XV. Contul bancar curent si alte contracte bancare ______________ 2184-2198
Sectiunea 1. Contul bancar curent ______________________________________ 2184-2190
Sectiunea a 2-a. Depozitul bancar ______________________________________ 2191-2192
Sectiunea a 3-a. Facilitatea de credit ____________________________________ 2193-2195
Sectiunea a 4-a. Inchirierea casetelor de valori ____________________________ 2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare _________________________________ 2199-2241
Sectiunea 1. Dispozitii comune ________________________________________ 2199-2213
Sectiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ___________________________________ 2214-2220
Sectiunea a 3-a. Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi
fi nanciare _________________________________________________________ 2221-2222
Sectiunea a 4-a. Asigurarea de raspundere civila __________________________ 2223-2226
Sectiunea a 5-a. Asigurarea de persoane ________________________________ 2227-2238
Sectiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea ________________ 2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de renta viagera _____________________________ 2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de intretinere _______________________________ 2254-2263
Capitolul XIX. Jocul si pariul _________________________________________ 2264-2266
Capitolul XX. Tranzactia ____________________________________________ 2267-2278
Titlul X. Garantiile personale _________________________________________ 2279-2322
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________________________2279
Capitolul II. Fideiusiunea ____________________________________________ 2280-2320
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 2280-2292
Sectiunea a 2-a. Efectele fi deiusiunii ____________________________________ 2293-2313
11. NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE CUPRINS
  1. Efectele fi deiusiunii intre creditor si fi deiusor ___________________________ 2293-2304
  2. Efectele fi deiusiunii intre debitor si fi deiusor ___________________________ 2305-2312
  3. Efectele fi deiusiunii intre mai multi fi deiusori ________________________________2313
Sectiunea a 3-a. Incetarea fi deiusiunii ___________________________________ 2314-2320
Capitolul III. Garantiile autonome _____________________________________ 2321-2322
Titlul XI. Privilegiile si garantiile reale _________________________________ 2323-2499
Capitolul I. Dispozitii generale _______________________________________ 2323-2332
Capitolul II. Privilegiile ______________________________________________ 2333-2342
Sectiunea 1. Dispozitii comune ________________________________________ 2333-2337
Sectiunea a 2-a. Privilegiile generale si privilegiile speciale __________________ 2338-2341
Sectiunea a 3-a. Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci ___2342
Capitolul III. Ipoteca ________________________________________________ 2343-2428
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 2343-2376
  1. Dispozitii comune ________________________________________________ 2343-2349
  2. Obiectul si intinderea ipotecii _______________________________________ 2350-2359
  3. Efectele ipotecii fata de terti ________________________________________ 2360-2364
  4. Ipotecile conventionale ____________________________________________ 2365-2376
Sectiunea a 2-a. Ipoteca imobiliara _____________________________________ 2377-2386
  1. Constituirea ipotecii imobiliare ______________________________________ 2377-2383
  2. Drepturile si obligatiile partilor ______________________________________ 2384-2385
  3. Ipotecile legale _______________________________________________________2386
Sectiunea a 3-a. Ipoteca mobiliara ______________________________________ 2387-2419
  1. Dispozitii generale _______________________________________________ 2387-2397
I. Constituirea ipotecii ________________________________________________ 2387-2393
II. Drepturile si obligatiile partilor _______________________________________ 2394-2397
  2. Ipotecile asupra creantelor _________________________________________ 2398-2408
I. Dispozitii comune _________________________________________________ 2398-2402
II. Drepturile si obligatiile partilor _______________________________________ 2403-2408
  3. Perfectarea ipotecilor mobiliare _____________________________________ 2409-2412
  4. Inscrierea ipotecilor mobiliare _______________________________________ 2413-2419
Sectiunea a 4-a. Concursul intre creditorii ipotecari _________________________ 2420-2427
Sectiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor _________________________________________2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii ______________________________________ 2429-2479
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 2429-2434
Sectiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare ____________________________ 2435-2477
  1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale ___________________ 2435-2463
I. Deposedarea debitorului ____________________________________________ 2435-2444
II. Vanzarea bunului ipotecat __________________________________________ 2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat in contul creantei ___________________________ 2460-2463
  2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ____________________________2464
  3. Executarea ipotecii asupra creantelor ________________________________ 2465-2467
  4. Preluarea bunului in vederea administrarii _____________________________ 2468-2473
  5. Sanctiuni _______________________________________________________ 2474-2477
Sectiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare __________________________ 2478-2479
Capitolul V. Gajul __________________________________________________ 2480-2494
Sectiunea 1. Constituirea gajului _______________________________________ 2480-2486
Sectiunea a 2-a. Drepturile si obligatiile creditorului gajist ____________________ 2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retentie ______________________________________ 2495-2499
CUPRINS NCC. REGLEMENTARILE ANTERIOARE. 12
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADEREA SI
CALCULUL TERMENELOR __________________________________________ 2500-2556
Titlul I. Prescriptia extinctiva _________________________________________ 2500-2544
Capitolul I. Dispozitii generale _______________________________________ 2500-2516
Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive ____________________________ 2517-2522
Capitolul III. Cursul prescriptiei extinctive ______________________________ 2523-2543
Sectiunea 1. Inceputul prescriptiei extinctive ______________________________ 2523-2531
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive _______________________ 2532-2536
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive ________________________ 2537-2543
Capitolul IV. Implinirea prescriptiei ________________________________________2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decadere _____________________ 2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor _________________________________________ 2551-2556
CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT _________ 2557-2663
Titlul I. Dispozitii generale ___________________________________________ 2557-2571
Titlul II. Confl icte de legi ____________________________________________ 2572-2663
Capitolul I. Persoane _______________________________________________ 2572-2584
Sectiunea 1. Persoana fi zica __________________________________________ 2572-2579
Sectiunea a 2-a. Persoana juridica _____________________________________ 2580-2584
Capitolul II. Familia _________________________________________________ 2585-2612
Sectiunea 1. Casatoria _______________________________________________ 2585-2602
  1. Incheierea casatoriei _____________________________________________ 2585-2588
  2. Efectele casatoriei _______________________________________________ 2589-2596
  3. Desfacerea casatoriei _____________________________________________ 2597-2602
Sectiunea a 2-a. Filiatia ______________________________________________ 2603-2610
  1. Filiatia copilului din casatorie _______________________________________ 2603-2604
  2. Filiatia copilului din afara casatoriei __________________________________ 2605-2606
  3. Adoptia ________________________________________________________ 2607-2610
Sectiunea a 3-a. Autoritatea parinteasca. Protectia copiilor ________________________2611
Sectiunea a 4-a. Obligatia de intretinere ______________________________________2612
Capitolul III. Bunurile _______________________________________________ 2613-2632
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 2613-2616
Sectiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale _______________________________ 2617-2619
Sectiunea a 3-a. Mijloacele de transport _________________________________ 2620-2621
Sectiunea a 4-a. Titlurile de valoare _____________________________________ 2622-2623
Sectiunea a 5-a. Bunurile incorporale ___________________________________ 2624-2625
Sectiunea a 6-a. Formele de publicitate _______________________________________2626
Sectiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare _____________________________________ 2627-2632
Capitolul IV. Mostenirea _____________________________________________ 2633-2636
Capitolul V. Actul juridic ____________________________________________ 2637-2639
Capitolul VI. Obligatiile _____________________________________________ 2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin si cecul ___________________________ 2647-2658
Sectiunea 1. Dispozitii generale ________________________________________ 2647-2650
Sectiunea a 2-a. Cambia si biletul la ordin ________________________________ 2651-2654
Sectiunea a 3-a. Cecul _______________________________________________ 2655-2658
Capitolul VIII. Fiducia _______________________________________________ 2659-2662
Capitolul IX. Prescriptia extinctiva _________________________________________2663
Dispozitii fi nale _________________________________________________________2664

Ed. ingrijita si adnotata de prof. univ. dr. Mona Maria Pivniceru
Data aparitiei: 09.01.2012
Nr.pagini: 632

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 6.4052 sec