Noul Cod de procedura civila. Legislatie consolidata - 10 martie 2014 (M. Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014)

Noul Cod de procedura civila. Legislatie consolidata - 10 martie 2014 (M. Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014)
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Procedura
Preț: 10,71 lei
11,90 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Editia de fata cuprinde Noul Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010), actualizat pana la data de 10 martie 2014, articolele Codului fiind insotite, acolo unde este cazul, de dispozitii de aplicare si de varii extrase relevante, necesare unei depline intelegeri a noii reglementari.

Indexul alfabetic plasat la finalul Codului faciliteaza utilizarea acestuia, indicand sediul materiei pentru diverse institutii importante in domeniul procedurii civile si asigurand o cautare rapida a cuvintelor-cheie aferente.

De asemenea, in extras, cititorul va regasi atat dispozitii ale Legii pentru punerea in aplicare a Noului Cod de procedura civila (Legea nr. 76/2012), cat si ale Legii nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila– reglementari esentiale in vederea unei bune cunoasteri (si aplicari) a procedurii civile.
Lucrarea este destinata nu doar practicienilor si studentilor, ci si teoreticienilor interesati de acest domeniu.


Cuprins

Noul Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010) .7
Index alfabetic al Noului Cod de procedura civila .407
Legea nr. 76/2012 pentru punerea In aplicare
a Legii nr. 134/2010 privind de procedura civila
(extras) .431
Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii In aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedura civila (extras) .436
Actualizari terminologice .440

Noul Cod de procedura civila!' (Legea nr. 134/2010)
1) Republicat In M. Of. nr. 545 din 3 august 2012, In temeiul arI. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), dandu-se textelor o noua numerotare.
Istoric:
• Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea arI. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 762 din 13 noiembrie 2012);
• O.U.G. nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013);
• Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii In executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte Incheiate Intre profesionisti si Intre acestia si autoritati contractante (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013);
• O.C.C. nr. 473/2013 (M. Of. nr. 30 din 15 ianuarie 2014).
Tabla de materii
Titlul preliminar
Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile
fundamentale ale procesului civil (art. 1-28) 19
Capitolul 1. Domeniul de reglementare
al Codului de procedura civila (art. 1-4) 19
Capitolul II. Principiile fundamentale
ale procesului civil (art. 5-23) 20
Capitolul III. Aplicarea legii
de procedura civila (art. 24-28) 24
CARTEA I
Dispozitii generale (art. 29-191) 26
Titlul 1. Actiunea civila (art. 29-40) 26
Titlul II. Participantii la procesul civil (art. 41-93) 28
Capitolul 1. Judecatorul.
Incompatibilitatea (art. 41-54) 28
Capitolul II. Partile (art. 55-91 ) 34
Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul
drepturilor procedurale (art. 56-58) 34
Sectiunea a 2-a. Persoanele care
sunt Impreuna rec/amante sau parate (art. 59-60) 35
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care
pot lua parte la judecata (art. 61-79) 36
 1. Interventia voluntara (art. 61-67) 36
 2. Interventia fortata (art. 68-79) 38
1. Chemarea In judecata a altei
persoane (art. 68-71 ) 38
II. Chemarea In garantie (art. 72-74) 39
III. Aratarea titularului dreptului (art. 75-77) .40
IV. Introducerea fortata In cauza,
din oficiu, a altor persoane (art. 78-79) .41
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor
In judecata (art. 80-89) .41
 1. Dispozitii generale (art. 80-82) .41
 2. Dispozitii speciale privind
reprezentarea conventionaIa (art. 83-89) .44
10
Tabla de materii
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara (art. 90-91) .46
Capitolul III. Participarea Ministerului
Public In procesul civil (art. 92-93) .47
Titlul III. Competenta instantelor
judecatoresti (art. 94-147) .48
Capitolul 1. Competenta materiala (art. 94-106) .48
Sectiunea 1. Competenta dupa materie
si valoare (art. 94-97) .48
Sectiunea a 2-a. Determinarea
competentei dupa valoarea obiectului
cererii introductive de instanta (art. 98-106) 58
Capitolul II. Competenta teritoriala (art. 107-121) 60
Capitolul III. Dispozitii speciale (art. 122-128) 65
Capitolul IV. Incidente procedurale
privitoare la competenta instantei (art. 129-147) 66
Sectiunea 1. Necompetenta
si conflictele de competenta (art. 129-137) 66
Sectiunea a 2-a. Litispendenta
si conexitatea (art. 138-139) 69
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor.
Delegarea instantei (art. 140-147) 70
Titlul IV. Actele de procedura (art. 148-179) 72
Capitolul 1. Forma cererilor (art. 148-152) 72
Capitolul II. Citarea si comunicarea
actelor de procedura (art. 153-173) .74
Capitolul III. Nulitatea actelor
de procedura (art. 174- 179) 84
Titlul V. Termenele procedurale (art. 180-186) 86
Titlul VI. Amenzi judiciare si despagubiri (art. 187-191) 88
CARTEA A II-A
Procedura contencioasa (art. 192-526) 91
Titlul 1. Procedura In fata primei instante (art. 192-455) 91
Capitolul 1. Sesizarea instantei
de judecata (art. 192-210) 91
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 192-193) 91
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare
In judecata (art. 194-204) 91
Sectiunea a 3-a. Intampinarea (art. 205-208) 97
Tabla de materii
11
Sectiunea a 4-a. Cererea
reconventionala (art. 209-210) 98
Capitolul II. Judecata (art. 211-405) 98
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 211-236) 98
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului (art. 237-388) 106
Subsectiunea 1. Dispozitii comune (art. 237-244) 106
Subsectiunea a 2-a. Exceptiile
procesuale (art. 245-248) 109
Subsectiunea a 3-a. Probele (art. 249-365) 11 O
 1. Dispozitii generale (art. 249-264) 110
 2. Dovada cu inscrisuri (art. 265-308) 115
1. Dispozitii generale (art. 265-268) 115
II. Inscrisul autentic (art. 269-271) 115
III. Inscrisul sub semnatura privata (art. 272-281) 116
IV. Inscrisurile pe suport informatic (art. 282-284) 119
V. Duplicatele si copiile de pe
inscrisurile autentice sau sub
semnatura privata (art. 285-287) 119
VI. Inscrisurile recognitive
sau reinnoitoare (art. 288) 121
VII. Regimul altor inscrisuri (art. 289-291) 121
VIII. Administrarea probei
cu inscrisuri (art. 292-300) 121
IX. Verificarea inscrisurilor (art. 301-308) 124
 3. Proba cu martori (art. 309-326) 126
1. Admisibilitatea probei cu martori (art. 309-310) 126
II. Administrarea probei cu martori (art. 311-326) 127
 4. Prezumtiile (art. 327-329) 131
 5. Expertiza (art. 330-340) 132
 6. Mijloacele materiale de proba (art. 341-344) 135
 7. Cercetarea la fata locului (art. 345-347) 135
 8. Marturisirea (art. 348-358) 136
1. Admisibilitatea probei (art. 348-350) 136
II. Interogatoriul (art. 351-358) 137
 9. Asigurarea probelor (art. 359-365) 138
Subsectiunea a 4-a. Administrarea
probelor de catre avocati sau consilieri
juridici (art. 366-388) 140
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea In fond
a procesului (art. 389-394) 145
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si
pronuntarea hotararii (art. 395-405) 146
12
Tabla de materii
Capitolul III. Unele incidente
procedurale (art. 406-423) 149
Sectiunea 1. Renuntarea la judecata (art. 406-407) 149
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul
pretins (art. 408-410) 150
Sectiunea a 3-a. Suspendarea
procesului (art. 411-415) 150
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii (art. 416-423) 152
Capitolul IV. Hotarari le judecatoresti (art. 424-455) 154
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 424-435) 154
 1. Denumirea, Intocmirea si
comunicarea hotararii (art. 424-428) 154
 2. Efectele hotararii judecatoresti (art. 429-435) 156
Sectiunea a 2-a. Hotararile date
In baza recunoasterii pretentiilor (art. 436-437) 157
Sectiunea a 3-a. Hotararea prin care
se Incuviinteaza Invoiala partilor (art. 438-441) 158
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea
si completarea hotararii (art. 442-447) 158
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie (art. 448-450) 160
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata .. (art. 451-455) 161
Titlul II. Caile de atac (art. 456-513) 162
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 456-465) 162
Capitolul II. Apelul (art. 466-482) 165
Capitolul III. Caile extraordinare de atac (art. 483-513) 172
Sectiunea 1. Recursul (art. 483-502) 172
Sectiunea a 2-a. Contestatia In anulare (art. 503-508) 179
Sectiunea a 3-a. Revizuirea (art. 509-513) 180
Titlul III. Dispozitii privind asigurarea
unei practici judiciare unitare (art. 514-521) 172
Capitolul 1. Recursul In interesul legii (art. 514-518) 172
Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti
de Casatie si Justitie In vederea
pronuntarii unei hotarari prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept (art. 519-521) 186
Titlul IV. Contestatia privind tergiversarea
procesului (art. 522-526) 176
Tabla de materii
13
CARTEA A III-A
Procedura necontencioasa judiciara (art. 527-540) 191
Titlul 1. Dispozitii generale (art. 527-537) 191
Titlul II. Dispozitii speciale (art. 538-540) 193
CARTEA A IV-A
Despre arbitraj (art. 541-621) 195
Titlul 1. Dispozitii generale (art. 541-547) 195
Titlul II. Conventia arbitrala (art. 548-554) 197
Titlul III. Tribunalul arbitral (art. 555-570) 198
Titlul IV. Procedura arbitrala (art. 571-607) 202
Capitolul 1. Sesizarea tribunalului
arbitral (art. 571-574) 202
Capitolul II. Judecata (art. 575-594) 204
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale (art. 595-600) 209
Capitolul IV. Hotararea arbitrala (art. 601-607) 210
Titlul V. Desfiintarea hotararii arbitrale (art. 608-613) 212
Titlul VI. Executarea hotararii arbitrale (art. 614-615) 214
Titlul VII. Arbitrajul institutionalizat (art. 616-621) 214
CARTEA A V-A
Despre executarea silita (art. 622-913) 217
Titlul 1. Dispozitii generale (art. 622-725) 217
Capitolul 1. Scopul si obiectul
executarii silite (art. 622-631) 217
Capitolul II. Titlul executoriu (art. 632-642) 220
Capitolul III. Participantii la executarea
silita (art. 643-661) 222
Capitolul IV. Efectuarea executarii
silite (art. 662-704) 229
Sectiunea 1. Sesizarea organului
de executare (art. 662-671) 229
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor
de executare silita (art. 672-685) 234
Sectiunea a 3-a. Executarea Impotriva
mostenitorilor (art. 686-688) 237
14
Tabla de materii
Sectiunea a 4-a. Interventia altor
creditori (art. 689-695) 239
Sectiunea a 5-a. Perimarea executarii
silite (art. 696-698) 242
Sectiunea a 6-a. Amanarea,
suspendarea si restrangerea executarii (art. 699-701) 242
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii
silite (art. 702-704) 243
Capitolul V. Prescriptia dreptului
de a obtine executarea silita (art. 705-710) 244
Capitolul VI. Contestatia la executare (art. 711-719) 246
Capitolul VII. Depunerea cu
afectatiune speciala (art. 720-721) 251
Capitolul VIII. Intoarcerea executarii (art. 722-725) 252
Titlul II. Urmarirea silita asupra bunurilor
debitorului (art. 726-886) 253
Capitolul 1. Urmarirea mobiliara (art. 726-811) 253
Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se
pot urmari (art. 726-729) 253
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi
mobiliare (art. 730-779) 255
 1. Sechestra rea bunurilor mobile (art. 730-751) 255
 2. Valorificarea bunurilor sechestrate (art. 752-756) 263
 3. Vanzarea la licitatie publica (art. 757-777) 265
 4. Dispozitii speciale (art. 778-779) 274
Sectiunea a 3-a. Poprirea (art. 780-793) 275
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor
si a veniturilor imobilelor (art. 794-811) 282
 1. Urmarirea silita a fructelor
neculese si a recolte lor prinse
de radacini (art. 794-798) 282
 2. Urmarirea veniturilor generale
ale imobilelor (art. 799-811) 284
Capitolul II. Urmarirea imobiliara (art. 812-862) 288
Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot
fi urmarile (art. 812-817) 288
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi
imobiliare (art. 818-825) 290
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi (art. 826-827) 281
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie
publica (art. 828-855) 294

Data aparitiei: Martie 2014
Format: 13x20
Pagini: 440

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.5141 sec