Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 1 iunie 2012

Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 1 iunie 2012
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Procedura
Preț: 11,20 lei
14,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Noul Cod de procedura civila 2012 si Legea de punere in aplicare. In vigoare de la 1 septembrie 2012, actualizat la 1 iunie 2012 cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.76/2012 (M.Of. nr. 365 din 30 mai 2012)Prezenta lucrare cuprinde textul noului Cod de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010 (M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010) si actualizat cu modificarile aduse prin recenta Lege de punere in aplicare nr. 76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012).

Suplimentar, am atasat noului Cod de procedura civila o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic. Precizam ca ele nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu, pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Veti mai regasi aici, redate integral, si celelalte dispozitii ale legii de punere in aplicare, respectiv:
    titlurile I-II, care includ dispozitiile generale si normele ce reglementeaza aspectele tranzitorii si unele aspecte fundamentale pentru aplicarea unitara si asigurarea coerentei reglementarii procesual-civile;
    titlurile IV-V, care contin dispozitiile de modificare si completare a legislatiei speciale, in vederea adaptarii acesteia la noul cod, precum si dispozitiile finale ale legii.

Am considerat util sa redam in aceasta editie si expunerea de motive care a insotit proiectul legii de punere in aplicare, deoarece ea cuprinde argumentele care justifica necesitatea noii reglementari procesual-civile si, totodata, sintetizeaza cat se poate de bine substanta modificarilor aduse codului prin legea de aplicare. De observat insa ca versiunea finala a legii rezultate din Parlament difera, in buna masura, de proiectul initial.

Potrivit art. 81 din Legea de punere in aplicare, data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila este 1 septembrie 2012.


1  NCPC
Noul Cod de procedura civila
Art.
TITLUL PRELIMINAR
Domeniul de reglementare al Codului de procedura civila
si principiile fundamentale ale procesului civil ________________ 1-28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedura
civila _____________________________________________________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil __________ 5-23
Capitolul III. Aplicarea legii de procedura civila _________________ 24-28
CARTEA I. DISPOZITII GENERALE ________________________ 29-186
Titlul I. Actiunea civila ____________________________________ 29-39
Titlul II. Participantii la procesul civil _______________________ 40-91
Capitolul I. Judecatorul. Incompatibilitatea ____________________ 40-53
Capitolul II. Partile ________________________________________ 54-89
Sectiunea 1. Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale _______ 55-57
Sectiunea a 2-a. Persoanele care sunt impreuna reclamante
sau parate ______________________________________________ 58-59
Sectiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecata ____ 60-78
 1. Interventia voluntara _________________________________ 60-66
 2. Interventia fortata ___________________________________ 67-78
I. Chemarea in judecata a altei persoane ______________________ 67-70
II. Chemarea in garantie _____________________________________ 71-73
III. Aratarea titularului dreptului _______________________________ 74-76
IV. Introducerea fortata in cauza, din ofi ciu, a altor persoane _____ 77-78
Sectiunea a 4-a. Reprezentarea partilor in judecata ____________ 79-88
 1. Dispozitii generale __________________________________ 79-81
 2. Dispozitii speciale privind reprezentarea conventionala ______ 82-88
Sectiunea a 5-a. Asistenta judiciara __________________________89-891
Capitolul III. Participarea Ministerului Public in procesul civil ______ 90-91
Titlul III. Competenta instantelor judecatoresti _____________ 92-142
Capitolul I. Competenta materiala __________________________ 92-104
Sectiunea 1. Competenta dupa materie si valoare ______________ 92-95
Sectiunea a 2-a. Determinarea competentei dupa valoarea
obiectului cererii introductive de instanta _____________________ 96-104
Capitolul II. Competenta teritoriala ________________________ 105-1181
Capitolul III. Dispozitii speciale ____________________________ 119-124
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenta
instantei ______________________________________________ 125-142
Sectiunea 1. Necompetenta si confl ictele de competenta ______ 125-132
Sectiunea a 2-a. Litispendenta si conexitatea ________________ 133-134
NCPC  2
Sectiunea a 3-a. Stramutarea proceselor. Delegarea instantei __ 135-142
Titlul IV. Actele de procedura ___________________________ 143-174
Capitolul I. Forma cererilor _______________________________ 143-147
Capitolul II. Citarea si comunicarea actelor de procedura ______ 148-168
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedura __________________ 169-174
Titlul V. Termenele procedurale _________________________ 175-181
Titlul VI. Amenzi judiciare si despagubiri _________________ 182-186
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASA ___________ 187-519
Titlul I. Procedura in fata primei instante _________________ 187-449
Capitolul I Sesizarea instantei de judecata __________________ 187-205
Sectiunea 1 Dispozitii generale ___________________________ 187-188
Sectiunea a 2-a. Cererea de chemare in judecata ____________ 189-199
Sectiunea a 3-a. Intampinarea ____________________________ 200-203
Sectiunea a 4-a. Cererea reconventionala __________________ 204-205
Capitolul II. Judecata ____________________________________ 206-399
Sectiunea 1. Dispozitii generale ___________________________ 206-231
Sectiunea a 2-a. Cercetarea procesului _____________________ 232-382
Subsectiunea 1. Dispozitii comune ________________________ 232-238
Subsectiunea a 2-a Exceptiile procesuale ___________________ 239-242
Subsectiunea a 3-a Probele ______________________________ 243-382
 1. Dispozitii generale ________________________________ 243-258
 2. Dovada cu inscrisuri _______________________________ 259-302
I. Dispozitii generale_______________________________________ 259-262
II. Inscrisul autentic _______________________________________ 263-265
III. Inscrisul sub semnatura privata __________________________ 266-275
IV. Inscrisurile pe suport informatic __________________________ 276-278
V. Duplicatele si copiile de pe inscrisurile autentice
sau sub semnatura privata _________________________________ 279-281
VI. Inscrisurile recognitive sau reinnoitoare _______________________ 282
VII. Regimul altor inscrisuri ________________________________ 283-285
VIII. Administrarea probei cu inscrisuri _______________________ 286-294
IX. Verifi carea inscrisurilor _________________________________ 295-302
 3. Proba cu martori __________________________________ 303-320
I. Admisibilitatea probei cu martori __________________________ 303-304
II. Administrarea probei cu martori __________________________ 305-320
 4. Prezumtiile ______________________________________ 321-323
 5. Expertiza _______________________________________ 324-334
 6. Mijloacele materiale de proba _______________________ 335-338
 7. Cercetarea la fata locului ___________________________ 339-341
 8. Marturisirea _____________________________________ 342-352
I. Admisibilitatea probei ____________________________________ 342-344
II. Interogatoriul __________________________________________ 345-352
 9. Asigurarea probelor _______________________________ 353-359
3  NCPC
Subsectiunea a 4-a Administrarea probelor de catre
avocati sau consilieri juridici ______________________________ 360-382
Sectiunea a 3-a. Dezbaterea in fond a procesului ____________ 383-388
Sectiunea a 4-a. Deliberarea si pronuntarea hotararii _________ 389-399
Capitolul III. Unele incidente procedurale ___________________ 400-417
Sectiunea 1. Renuntarea la judecata _______________________ 400-401
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la dreptul pretins _______________ 402-404
Sectiunea a 3-a. Suspendarea procesului ___________________ 405-409
Sectiunea a 4-a. Perimarea cererii _________________________ 410-417
Capitolul IV. Hotararile judecatoresti _______________________ 418-449
Sectiunea 1. Dispozitii generale ___________________________ 418-429
 1. Denumirea, intocmirea si comunicarea hotararii _________ 418-422
 2. Efectele hotararii judecatoresti _______________________ 423-429
Sectiunea a 2-a Hotararile date in baza recunoasterii
pretentiilor _____________________________________________ 430-431
Sectiunea a 3-a Hotararea prin care se incuviinteaza
invoiala partilor _________________________________________ 432-435
Sectiunea a 4-a. Indreptarea, lamurirea si completarea
hotararii _______________________________________________ 436-441
Sectiunea a 5-a. Executarea provizorie _____________________ 442-444
Sectiunea a 6-a. Cheltuielile de judecata ____________________ 445-449
Titlul II. Caile de atac ___________________________________ 450-507
Capitolul I. Dispozitii generale ____________________________ 450-459
Capitolul II. Apelul ______________________________________ 460-476
Capitolul III. Caile extraordinare de atac ____________________ 477-507
Sectiunea 1. Recursul ___________________________________ 477-496
Sectiunea a 2-a. Contestatia in anulare _____________________ 497-502
Sectiunea a 3-a. Revizuirea ______________________________ 503-507
Titlul III. Dispozitii privind asigurarea unei practici
judiciare unitare _______________________________________ 508-514
Capitolul I. Recursul in interesul legii ______________________ 508-5111
Capitolul II. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in
vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru
dezlegarea unor probleme de drept ________________________ 512-514
Titlul IV. Contestatia privind tergiversarea procesului ______ 515-519
CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASA
JUDICIARA __________________________________________ 520-5321
Titlul I. Dispozitii generale ______________________________ 520-530
Titlul II. Dispozitii speciale _____________________________ 531-5321
CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ_____________________ 533-612
Titlul I. Dispozitii generale ______________________________ 533-539
NCPC  4
Titlul II. Conventia arbitrala _____________________________ 540-546
Titlul III. Tribunalul arbitral ______________________________ 547-562
Titlul IV. Procedura arbitrala ____________________________ 563-598
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral ____________________ 563-566
Capitolul II. Judecata ___________________________________ 567-5851
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale __________________________ 586-591
Capitolul IV. Hotararea arbitrala ___________________________ 592-598
Titlul V. Desfi intarea hotararii arbitrale ___________________ 599-604
Titlul VI. Executarea hotararii arbitrale ___________________ 605-606
Titlul VII. Arbitrajul institutionalizat ______________________ 607-612
CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITA ___________ 613-902
Titlul I. Dispozitii generale ______________________________ 613-715
Capitolul I. Scopul si obiectul executarii silite ________________ 613-622
Capitolul II. Titlul executoriu ______________________________ 623-633
Capitolul III. Participantii la executarea silita _________________ 634-652
Capitolul IV. Efectuarea executarii silite _____________________ 653-695
Sectiunea 1. Sesizarea organului de executare ______________ 653-662
Sectiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silita ________ 663-676
Sectiunea a 3-a. Executarea impotriva mostenitorilor _________ 677-679
Sectiunea a 4-a. Interventia altor creditori ___________________ 680-686
Sectiunea a 5-a Perimarea executarii silite __________________ 687-689
Sectiunea a 6-a. Amanarea, suspendarea si restrangerea
executarii _____________________________________________ 690-692
Sectiunea a 7-a. Incetarea executarii silite __________________ 693-695
Capitolul V. Prescriptia dreptului de a obtine executarea
silita __________________________________________________ 696-700
Capitolul VI. Contestatia la executare ______________________ 701-709
Capitolul VII. Depunerea cu afectatiune speciala _____________ 710-711
Capitolul VIII. Intoarcerea executarii _______________________ 712-715
Titlul II. Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului _______ 716-876
Capitolul I. Urmarirea mobiliara ___________________________ 716-801
Sectiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmari ___________ 716-719
Sectiunea a 2-a. Procedura urmaririi mobiliare _______________ 720-769
 1. Sechestrarea bunurilor mobile _______________________ 720-741
 2. Valorifi carea bunurilor sechestrate ____________________ 742-746
 3. Vanzarea la licitatie publica _________________________ 747-767
 4. Dispozitii speciale _________________________________ 768-769
Sectiunea a 3-a. Poprirea ________________________________ 770-783
Sectiunea a 4-a. Urmarirea fructelor si a veniturilor
imobilelor _____________________________________________ 784-801
 1. Urmarirea silita a fructelor neculese si a recoltelor
prinse de radacini ____________________________________ 784-788
 2. Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor ____________ 789-801
5  NCPC
Capitolul II. Urmarirea imobiliara __________________________ 802-852
Sectiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmarite _____________ 802-807
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea urmaririi imobiliare ____________ 808-815
Sectiunea a 3-a. Efectele urmaririi _________________________ 816-817
Sectiunea a 4-a. Vanzarea la licitatie publica ________________ 818-845
1. Formalitatile premergatoare vanzarii _____________________ 818-823
 2. Scoaterea in vanzare a imobilului ____________________ 824-830
 3. Licitatia si adjudecarea imobilului _____________________ 831-845
Sectiunea a 5-a. Efectele adjudecarii _______________________ 846-848
Sectiunea a 6-a. Dispozitii speciale ________________________ 849-852
Capitolul III. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate
prin urmarirea silita _____________________________________ 853-876
Sectiunea 1. Dispozitii generale ___________________________ 853-857
Sectiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vanzarea
bunurilor urmarite _______________________________________ 858-867
Sectiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmarirea silita _____ 868-876
Titlul III. Executarea silita directa ________________________ 877-902
Capitolul I Dispozitii generale _____________________________ 877-881
Capitolul II. Predarea silita a bunurilor mobile ________________ 882-884
Capitolul III Predarea silita a bunurilor imobile _______________ 885-891
Capitolul IV. Executarea silita a altor obligatii de a face
sau a obligatiilor de a nu face ____________________________ 8911-902
Sectiunea 1 Dispozitii comune ___________________________ 8911-897
Sectiunea a 2-a. Executarea hotararilor judecatoresti
referitoare la minori _____________________________________ 898-902
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE _______________ 903-1.049
Titlul I. Procedura divortului ____________________________ 903-923
Capitolul I. Dispozitii comune _____________________________ 903-916
Capitolul II. Divortul remediu ______________________________ 917-921
Sectiunea 1. Divortul prin acordul sotilor ____________________ 917-920
Sectiunea a 2-a. Divortul din motive de sanatate _________________921
Capitolul III. Divortul din culpa sotilor _______________________ 922-923
Titlul II. Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca __ 924-930
Titlul III. Procedura de declarare a mortii _________________ 931-938
Titlul IV. Masuri asiguratorii si provizorii _________________ 939-964
Capitolul I. Sechestrul asigurator __________________________ 939-956
Sectiunea 1. Dispozitii generale ___________________________ 939-946
Sectiunea a 2-a. Dispozitii speciale privind sechestrul
asigurator al navelor civile ________________________________ 947-956
Capitolul II. Poprirea asiguratorie __________________________ 957-958
Capitolul III. Sechestrul judiciar ___________________________ 959-964
Capitolul IV. Masuri provizorii in materia drepturilor
de proprietate intelectuala ____________________________ 9641-9642
NCPC  6
Titlul V. Procedura partajului judiciar ____________________ 965-981
Titlul VI. Procedura ordonantei presedintiale ______________ 982-987
Titlul VII. Cererile posesorii _____________________________ 988-990
Titlul VIII. Procedura ofertei de plata si consemnatiunii _____ 991-998
Titlul IX. Procedura ordonantei de plata ________________ 999-1.010
Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare
redusa ____________________________________________ 1.011-1.018
Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate
fara drept __________________________________________ 1.019-1.034
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________ 1.019-1.024
Capitolul II. Procedura de evacuare _____________________ 1.025-1.030
Capitolul III. Dispozitii speciale _________________________ 1.031-1.034
Titlul XII. Procedura privitoare la inscrierea drepturilor
dobandite in temeiul uzucapiunii _____________________ 1.035-1.038
Titlul XIII. Procedura refacerii inscrisurilor si hotararilor
disparute __________________________________________ 1.039-1.041
Titlul XIV. Cautiunea judiciara ________________________ 1.042-1.049
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNATIONAL ___ 1.050-1.119
Titlul I. Competenta internationala a instantelor
romane ____________________________________________ 1.051-1.067
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________ 1.051-1.063
Capitolul II. Dispozitii speciale de competenta
internationala a instantelor romane _______________________1.064-1.067
Titlul II. Legea aplicabila in procesul civil international __ 1.068-1.078
Capitolul I. Capacitatea si drepturile partilor in proces _____ 1.068-1.072
Capitolul II. Legea aplicabila in materie procedurala _______ 1.073-1.078
Titlul III. Efi cacitatea hotararilor straine _______________ 1.079-1.095
Capitolul I. Recunoasterea hotararilor straine _____________ 1.080-1.087
Capitolul II. Executarea hotararilor straine ________________ 1.088-1.095
Titlul IV. Arbitrajul international si efectele hotararilor
arbitrate straine ____________________________________ 1.096-1.118
Capitolul I. Procesul arbitral international ________________ 1.096-1.108
Capitolul II. Efectele hotararilor arbitrale straine ___________ 1.109-1.118
Dispozitii fi nale ____________________________________________ 1.119Pagini:    440
Data aparititei:    1 Iunie 2012
Format: Carte brosata
Vezi și alte cărți: Cod, Procedura, Civila, Legea, Septembrie

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.8752 sec