Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala, actualizat 7 ianuarie 2014 (cu legea de punere in aplicare, expuneri de motive si index alfabetic - Editia a 3-a)

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala,  actualizat 7 ianuarie 2014 (cu legea de punere in aplicare, expuneri de motive si index alfabetic - Editia a 3-a)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2014
Categoria: Procedura
Preț: 14,40 lei
18,00 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Prezenta editie cuprinde modificarile aduse Legii nr. 255/2013 prin O.U.G. nr. 116/2013 (publicata in M. Of. nr. 837 din 24 decembrie 2013 si intrata in vigoare la 30 decembrie 2013).

Lucrarea reuneste cele doua noi legi de baza in materie penala si de procedura penala, oferind o baza teoretica de studiu practicienilor, cadrelor didactice, studentilor, dar si tuturor celor interesati sa cunoasca dispozitiile care, potrivit legilor de punere in aplicare, vor intra in vigoare la 1 februarie 2014.

Sunt redate noul Cod penal adoptat prin Legea nr. 286/2009 (M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009), actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 27/2012 (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012), Legea nr. 63/2012 (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012) si Legea de punere in aplicare nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), respectiv noul Cod de procedura penala adoptat prin Legea nr. 135/2010 (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010), actualizat cu modificarile si completarile aduse prin Legea de punere in aplicare nr. 255/2013 (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013).

Toate modificarile si completarile au fost inserate direct la nivelul fiecarui articol din cele doua coduri, iar, acolo unde a fost cazul, sub textele de lege au fost asezate dispozitiile interpretative si cele de aplicare, precum si cele privind situatiile tranzitorii.

De asemenea, sunt prezentate expunerile de motive la proiectele Legilor de punere in aplicare, care sintetizeaza substanta modificarilor aduse noului Cod penal, respectiv noului Cod de procedura penala si legilor speciale in materie.

Cartea mai cuprinde o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic pentru fiecare cod, care nu fac parte din textele oficiale ale acestora, ci faciliteaza orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.Cuprins general

1. Expunere de motive la Legea de punere In aplicare

a noului Cod penal 1

2. Noul Cod penal 33

Index 180

3. Legea nr. 187/2012 pentru punerea In aplicare

a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (extras) 195

4. Expunere de motive la Legea de punere In aplicare

a noului Cod de procedura penala 203

5. Noul Cod de procedura penala 221

Index 504

6. Legea nr. 255/2013 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura

penala (extras) 525

Noul Cod penal

CUPRINS

PARTEA GENERALA 1-187

Titlul 1. Legea penala si limitele ei de aplicare 1-14

Capitolul 1. Principii generale 1-2

Capitolul II. Aplicarea legii penale 3-14

Sectiunea 1. Aplicarea legii penale In timp 3-7

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale In spatiu 8-14

Titlul II. Infractiunea 15-52

Capitolul 1. Dispozitii generale 15-17

Capitolul II. Cauzele justificative 18-22

Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate 23-31

Capitolul IV. Tentativa 32-34

Capitolul V. Unitatea si pluralitatea de infractiuni 35-45

Capitolul VI. Autorul si participantii 46-52

Titlul III. Pedepsele 53-106

Capitolul 1. Categoriile pedepselor 53-55

Capitolul II. Pedepsele principale 56-64

Sectiunea 1. Detentiunea pe viata 56-59

Sectiunea a 2-a. Inchisoarea 60

Sectiunea a s-e. Amenda 61-64

Capitolul III. Pedeapsa accesorie si pedepsele

complementare 65-70

Sectiunea 1. Pedeapsa accesorie 65

Sectiunea a 2-a. Pedepsele complementare 66-70

Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor 71-73

Capitolul V. Individualizarea pedepselor 74-106

Sectiunea 1. Dispozitii generale 74

Sectiunea a 2-a. Circumstantele atenuante si

circumstantele agravante 75-79

Sectiunea a s-e. Renuntarea la aplicarea pedepsei 80-82

Sectiunea a 4-a. Amanarea aplicarii pedepsei 83-90 Sectiunea a 5-a. Suspendarea executarii pedepsei

sub supraveghere 91-98

ART.

Sectiunea a 6-a. Libera rea conditionata 99-1 06

NCP• 34

Titlul IV. Masurile de siguranta 1 07-112'

Capitolul 1. Dispozitii generale 107-108

Capitolul II. Regimul masurilor de siguranta 109-112'

Titlul V. Minoritatea 113-134

Capitolul 1. Regimul raspunderii penale a minorului 113-116

Capitolul II. Regimul masurilor educative neprivative

de libertate 117-123

Capitolul III. Regimul masurilor educative privative

de libertate 124-127

Capitolul IV. Dispozitii comune 128-134

Titlul VI. Raspunderea penala a persoanei juridice _ 135-151

Capitolul 1. Dispozitii generale 135-137

Capitolul II. Regimul pedepse lor complementare aplicate

persoanei juridice 138-145

Capitolul III. Dispozitii comune 146-151

Titlul VII. Cauzele care Inlatura raspunderea penala _ 152-159 Titlul VIII. Cauzele care Inlatura sau modifica

executarea pedepsei 160-164

Titlul IX. Cauzele care Inlatura consecintele

condamnarii 165-171

Titlul X. Intelesul unor termeni sau expresii

In legea penaIa 172-187

PARTEA SPECIALA 188-446

Titlul 1. Infractiuni contra persoanei 188-227

Capitolul 1. Infractiuni contra vietii 188-192

Capitolul II. Infractiuni contra integritatii corporale sau

sanatatii 193-198

Capitolul III. Infractiuni savarsite asupra unui membru

de familie 199-200

Capitolul IV. Agresiuni asupra fatului 201-202 Capitolul V. Infractiuni privind obligatia de asistenta a

celor In primejdie 203-204

Capitolul VI. Infractiuni contra libertatii persoanei 205-208 Capitolul VII. Traficul si exploatarea persoanelor

vulnerabile 209-217

Capitolul VIII. Infractiuni contra libertatii si integritatii

sexuale 218-223

35• NCP

Capitolul IX. Infractiuni ce aduc atingere domiciliului

si vietii private 224-227

Titlul II. Infractiuni contra patrimoniului 228-256

Capitolul 1. Furtul 228-232

Capitolul II. Talharia si pirateria 233-237

Capitolul III. Infractiuni contra patrimoniului prin

nesocotirea increderii 238-248

Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme informatice

si mijloace de plata electronice 249-252

Capitolul V. Distrugerea si tulburarea de posesie 253-256

Titlul III. Infractiuni privind autoritatea si frontiera

de stat 257-265

Capitolul 1. Infractiuni contra autoritatii 257-261

Capitolul II. Infractiuni privind frontiera de stat 262-265

Titlul IV. Infractiuni contra infaptuirii justitiei 266-288

Titlul V.lnfractiuni de coruptie si de serviciu 289-309

Capitolul 1. Infractiuni de coruptie 289-294

Capitolul II. Infractiuni de serviciu 295-309

Titlul VI. Infractiuni de fals 310-328

Capitolul 1. Falsificarea de monede, timbre sau de alte

valori 310-316

Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare

sau de marcare 317-319

Capitolul III. Falsuri in inscrisuri 320-328

Titlul VII. Infractiuni contra sigurantei publice 329-366

Capitolul 1. Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe

caile ferate 329-333

Capitolul II. Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe

drumurile publice 334-341

Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor, munitiilor,

materialelor nucleare si al materiilor explozive 342-347

Capitolul IV. Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru

alte activitati reglementate de lege 348-351

Capitolul V. Infractiuni contra sanatatii publice 352-359

Capitolul VI. Infractiuni contra sigurantei si integritatii

sistemelor si datelor informatice 360-366

NCP• 36

Titlul VIII. Infractiuni care aduc atingere unor relatii

privind convietuirea sociala 367-384

Capitolul 1. Infractiuni contra ordinii si linistii publice _ 367-375 Capitolul II. Infractiuni contra familiei 376-380 Capitolul III. Infractiuni contra libertatii religioase si

respectului datorat persoanelor decedate 381-384

Titlul IX. Infractiuni electorale 385-393

Titlul X. Infractiuni contra securitatii nationale 394-412

Titlul XI. Infractiuni contra capacitatii de lupta

a fortelor armate 413-437

Capitolul 1. Infractiuni savarsite de militari 413-431 Capitolul II. Infractiuni savarsite de militari sau de civili_ 432-437 Titlul XII. Infractiuni de genocid, contra umanitatii si

de razboi 438-445

Capitolul 1. Infractiuni de genocid si contra umanitatii _ 438-439

Capitolul II. Infractiuni de razboi 440-445

Titlul XIII. Dispozitii finale 446


Subtitlu: Actualizat 7 ianuarie 2014
Data aparititei:  20 Ianuarie 2014
Editia:    a 3-a revizuita
Pagini:  544

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.2546 sec