Prezentare comparativa. Noul si vechiul Cod de procedura penala (Legislatie consolidata - 15 februarie 2014)

Prezentare comparativa. Noul si vechiul Cod de procedura penala (Legislatie consolidata - 15 februarie 2014)
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Cod
Preț: 22,41 lei
24,90 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Noul si vechiul Cod de procedura penala. Legislatie consolidata - 15 februarie 2014. Contine modificarile aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014)


LUCRAREA INCLUDE SI MODIFICARILE ADUSE PRIN
O.U.G. nr. 3/2014 (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014) pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative

Ingrijita de conf. univ. dr., judecator Dan Lupascu, lucrarea Prezentare comparativa: Noul si vechiul Cod de procedura penala asigura atat practicienilor, cat si teoreticienilor, studentilor ori chiar publicului larg o vedere de ansamblu asupra modificarilor fundamentale survenite in Dreptul procesual penal incepand cu 1 februarie 2014, odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod.

Astfel, sunt prezentate, sub articolele Noului Cod, dispozitiile corespondente din vechiul Cod, alaturi de recursuri in interesul legii, decizii ale Curtii Constitutionale etc. Extrase din Legea de punere in aplicare a Noului Cod, inclusiv modificarile aduse unor acte normative care contin dispozitii penale/procesual penale, un index util si un tabel de corespondente detaliat, ofera o informatie completa si usor de utilizat in vederea unei intelegeri depline a diferentelor si a asemanarilor dintre legislatia in vigoare si cea veche.

Cuprins

Prezentare comparativa: Noul si vechiul Cod de procedura penala 7
Index alfabetic al Noului Cod de procedura penala 487
Tabel de corespondente: Noul si vechiul Cod de procedura penala 515
Legea nr. 255/2013 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale (extras) 549
O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative (extras) 603


Prezentare comparativa Noul si vechiul Cod de procedura penala
NOUL COD DE PROCEDURA PENALA1) (Legea nr. 135/2010)

1) M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010. Istoric:
- Legea nr. 255/2013 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii proces ual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013; In vigoare de la 1 februarie 2014);
- O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014). N.n. Modificarile aduse prin O.u.G. nr. 3/2014 sunt evidentiate In text printr-o bara verticala.
In legatura cu Noul Cod de procedura penala, semnalam incidenta dispozitiilor art. IV-V din Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012; cu modificarile ulterioare), potrivit carora: ,Ari. IV. Ori de cate ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedura penala se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera facuta la art. 112 si 1121 si ori de cate ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedura penala se face trimitere la confiscare ca masura de siguranta, trimiterea se va considera facuta si la confiscarea extinsa. Ari. V. Dispozitiile art. 1/ si IV intra In vigoare la data intrarii In vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal".
De asemenea, potrivit ari. 27 din Legea nr. 8212012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de turnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de turnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private In sectorul comunicatiilor electronice (M. Of. nr. 406 din 18 iunie 2012; cu modificarile ulterioare):"La intrarea In vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, sintagma<> din prezenta lege va fi Inlocuita cu sintagma<>, iar sintagma<> din prezenta lege va fi Inlocuita cu sintagma<>".

TABLA DE MATERII
PARTEA GENERALA (art. 1-284) 17
Titlul 1. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale (art. 1-13) 17
Titlul II. Actiunea penala si actiunea civila
In procesul penal (art. 14-28) 29
Capitolul 1. Actiunea penala (art. 14-18) 29
Capitolul II. Actiunea civila (art. 19-28) 31
Titlul III. Participantii In procesul penal (art. 29-96) 40
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 29-34) 40
Capitolul II. Competenta organelor judiciare (art. 35-76) 41
Sectiunea 1. Competenta functionala, dupa materie si dupa calitatea persoanei a instantelor judecatoresti (art. 35-40) 41
Sectiunea a 2-a. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti (art. 41-42) .47
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale privind competenta instantelor judecatoresti (art. 43-52) 49
Sectiunea a 4-a. Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara (art. 53-54) 55
Sectiunea a 5-a. Organele de urmarire penala si competenta acestora (art. 55-63) 55
Sectiunea a 6-a. Incompatibilitatea si stramutarea (art. 64-76) 63
Capitolul III. Subiectii procesuali principali si drepturile acestora (art. 77-81) 75
Capitolul IV. Inculpatul si drepturile acestuia .. (art. 82-83) 78
Capitolul V. Partea civila si drepturile acesteia (art. 84-85) 79
Capitolul VI. Partea responsabila civilmente si drepturile acesteia (art. 86-87) 79
Capitolul VII. Avocatul. Asistenta juridica si reprezentarea (art. 88-96) 80
Titlul IV. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii (art. 97-201) 88
Capitolul 1. Reguli generale (art. 97-103) 88

Tabla de materii

Capitolul II. Audierea persoanelor (art. 104-131) 91
Sectiunea 1. Reguli generale In materia audierii persoanelor (art. 104-106) 91
Sectiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului (art. 107-110) 92
Sectiunea a 3-a. Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente (art. 111-113) 95
Sectiunea a 4-a. Audierea martori/or (art. 114-124) 98
Sectiunea a 5-a. Protectia martori/or (art. 125-130) 103
Subsectiunea 1. Protectia martorilor amenintati (art. 125-129) 103
Subsectiunea a 2-a. Protectia martorilor vulnerabili (art. 130) 108
Sectiunea a 6-a. Confruntarea (art. 131) 108
Capitolul III. Identificarea persoanelor si a obiectelor (art. 132-137) 109
Capitolul IV. Metode speciale de supraveghere sau cercetare (art. 138-153) 111
Capitolul V. Conservarea datelor informatice (art. 154-155) 132
Capitolul VI. Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri (art. 156-171) 133
Sectiunea 1. Perchezitia domici/iara (art. 157-164) 134
Sectiunea a 2-a. Alte forme de perchezitie (art. 165-168) 143
Sectiunea a 3-a. Ridicarea de obiecte si inscrisuti (art. 169-171) 147
Capitolul VII. Expertiza si constatarea (art. 172-191) 149
Capitolul VIII. Cercetarea locului faptei si reconstituirea (art. 192-195) 168
Capitolul IX. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane (art. 196) 170
Capitolul X. Mijloace materiale de proba (art. 197) 171
Capitolul XI. Inscrisurile (art. 198-201) 171
Titlul V. Masurile preventive si alte masuri procesuale (art. 202-256) 175
Capitolul 1. Masurile preventive (art. 202-244) 175
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 202-208) 175
Sectiunea a 2-a. Retinerea (art. 209-210) 184
Sectiunea a 3-a. Controlul judiciar (art. 211-215) 188


Tabla de materii
Sectiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cautiune (art. 216-217) 194
Sectiunea a 5-a. Arestul la domiciliu (art. 218-222) 196
Sectiunea a 6-a. Arestarea preventiva (art. 223-240) 201
Sectiunea 7-a. Incetarea de drept, revocarea si Inlocuirea masurilor preventive (art. 241-242) 219
Sectiunea a 8-a. Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicate minorilor (art. 243-244) 223
Capitolul II. Aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical. (art. 245-248) 225
Sectiunea 1. Obligarea provizorie la tratament medical (art. 245-246) 225
Sectiunea a 2-a. Internarea medicala provizorie (art. 247-248) 228
Capitolul III. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii (art. 249-256) 231
Titlul VI. Acte procesuale si procedurale comune (art. 257-284) 244
Capitolul 1. Citarea, comunicarea actelor procedurale si mandatul de aducere (art. 257-267) 244
Capitolul II. Termenele (art. 268-271) 256
Capitolul III. Cheltuielile judiciare (art. 272-276) 258
Capitolul IV. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite (art. 277-279) 263
Capitolul V. Nulitatile (art. 280-282) 264
Capitolul VI. Amenda judiciara (art. 283-284) 268
PARTEA SPECIALA (art. 285-603) 272
Titlul 1. Urmarirea penala (art. 285-341) 272
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 285-287) 272
Capitolul II. Sesizarea organelor de urmarire penaIa (art. 288-298) 273
Sectiunea 1. Reglementari generale (art. 288-2941) 273
Sectiunea a 2-a. Plangerea prealabila (art. 295-298) 279
Capitolul III. Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuror (art. 299-304) 281

Tabla de materii

Capitolul IV. Efectuarea urmaririi penale (art. 305-326) 284
Sectiunea 1. Desfasurarea urmaririi penale (art. 305-311) 284
Sectiunea a 2-a. Suspendarea urmaririi penale (art. 312-313) 289
Sectiunea a 3-a. Clasarea si renuntarea la urmarirea penala (art. 314-320) 290
Sectiunea a 4-a. Terminarea urmaririi penale (art. 321-323) 295
Sectiunea a 5-a. Dispozitii privind efectuarea urmaririi penale de catre procuror (art. 324-326) 297
Capitolul V. Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei (art. 327-331) 298
Capitolul VI. Reluarea urmaririi penale (art. 332-335) 302
Capitolul VII. Plangerea Impotriva masurilor si actelor de urmarire penala (art. 336-341) 304
Titlul II. Camera preliminara (art. 342-348) 313
Titlul III. Judecata (art. 349-47i) 317
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 349-370) 317
Capitolul II. Judecata In prima instanta (art. 371-470) 332
Sectiunea 1. Desfasurarea judecarii cauzelor (art. 371-390) 332
Sectiunea a 2-a. Deliberarea si hotararea instantei (art. 391-407) 344
Capitolul III. Apelul (art. 408-425) 357
Capitolul 1111. Contestatia (art. 4251) 368
Capitolul V. Caile extraordinare de atac (art. 426-470) 369
Sectiunea 1. Contestatia In anulare (art. 426-432) 369
Sectiunea a 2-a. Recursul In casatie (art. 433-451) 373
Sectiunea a 3-a. Revizuirea (art. 452-465) 384
Sectiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal In cazul judecarii In lipsa persoanei condamnate (art. 466-470) 395
Capitolul VI. Dispozitii privind asigurarea unei practici judiciare unitare (art. 471-4771) 398
Sectiunea 1. Recursul In inte!esullegii (art. 471-4741) 398
Sectiunea a 2-a. Sesizarea Inaltei
Curti de Casatie si Justitie In vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept (art. 475-4 rr, 403


Data aparitiei: Februarie 2014
Format: 13x20
Pagini: 600

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.4367 sec