Prezentare comparativa. Noul si vechiul Cod penal. Legislatie consolidata - 15 februarie 2014

Prezentare comparativa. Noul si vechiul Cod penal. Legislatie consolidata - 15 februarie 2014
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Cod
Preț: 18,81 lei
20,90 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Ingrijita de conf. univ. dr., judecator Dan Lupascu, lucrarea Prezentare comparativa: Noul si vechiul Cod penal asigura atat practicienilor, cat si teoreticienilor, studentilor ori chiar publicului larg o vedere de ansamblu asupra modificarilor fundamentale survenite in Dreptul penal incepand cu 1 februarie 2014, odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod.

Astfel, sunt prezentate, sub articolele Noului Cod, dispozitiile corespondente din legislatia anterioara, alaturi de recursuri in interesul legii, decizii ale Curtii Constitutionale etc. Extrase din Legea de punere in aplicare a Noului Cod, inclusiv modificarile aduse unor acte normative care contin dispozitii penale/procesual penale, un index util si un tabel de corespondente detaliat, ofera o informatie completa si usor de utilizat in vederea unei intelegeri depline a diferentelor si a asemanarilor dintre legislatia in vigoare si cea veche.NOUL COD PENAL 1) (Legea nr. 286/2009)
1) M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; In vigoare de la 1 februarie 2014 (cu exceptia dispozitiilor arI. 446 alin. (2) si (3) care au intrat In vigoare la 4 zile de la publicare).
Istoric:
- Legea nr. 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012);
- Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012);
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012; In vigoare de la 1 februarie 2014).
TABLA DE MATERII
PARTEA GENERALA (art. 1-187) 15
Titlul 1. Legea penala si limitele ei de aplicare .. (art. 1-14) 15
Capitolul 1. Principii generale (art. 1-2) 15
Capitolul II. Aplicarea legii penale (art. 3-14) 15
Sectiunea 1. Aplicarea legii penale In timp (art. 3-7) 16
Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale
In spatiu (art. 8-14) 24
Titlul II. Infractiunea (art. 15-52) 28
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 15-17) 28
Capitolul II. Cauzelejustificative (art.18-22) 29
Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate (art. 23-31) 30
Capitolul IV. Tentativa (art. 32-34) 33
Capitolul V. Unitatea si pluralitatea
de infractiuni (art. 35-45) 34
Capitolul VI. Autorul si participantii (art. 46-52) 42
Titlul III. Pedepsele (art. 53-106) 45
Capitolul 1. Categoriile pedepselor (art. 53-55) 45
Capitolul II. Pedepsele principale (art. 56-64) 46
Sectiunea 1. Detentiunea pe viata (art. 56-59) 46
Sectiunea a 2-a. Inchisoarea (art. 60) .47
Sectiunea a 3-a. Amenda (art. 61-64) .47
Capitolul III. Pedeapsa accesorie si
pedepsele complementare (art. 65-70) 50
Sectiunea 1. Pedeapsa accesorie (art. 65) 50
Sectiunea a 2-a. Pedepsele
complementare (art. 66-70) 52
Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor (art. 71-73) 55
Capitolul V. Individualizarea pedepselor (art. 74-106) 57
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 74) 57
Sectiunea a 2-a. Circumstantele
atenuante si circumstantele agravante (art. 75-79) 58
Sectiunea a 3-a. Renuntarea la
aplicarea pedepsei (art. 80-82) 62
Sectiunea a 4-a. Amanarea aplicarii
pedepsei (art. 83-90) 64
Sectiunea a 5-a. Suspendarea executarii
pedepsei sub supraveghere (art. 91-98) 68
Sectiunea a 6-a. Liberarea conditionata (art. 99-106) 74
Tabla de materii

Titlul IV. Masurile de siguranta (art. 107-1121) 82
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 107-108) 82
Capitolul II. Regimul masurilor
de siguranta (art. 109-1121) 82
Titlul V. Minoritatea (art. 113-134) 89
Capitolul 1. Regimul raspunderii penale
a minorului (art. 113-116) 89
Capitolul II. Regimul masurilor educative
neprivative de libertate (art. 117-123) 90
Capitolul III. Regimul masurilor educative
privative de libertate (art. 124-127) 94
Capitolul IV. Dispozitii comune (art. 128-134) 97
Titlul VI. Raspunderea penala a
persoanei juridice (art. 135-151) 99
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 135-137) 99
Capitolul II. Regimul pedepse lor
complementare aplicate persoanei
juridice (art. 138-145) 101
Capitolul III. Dispozitii comune (art.146-151) 105
Titlul VII. Cauzele care Inlatura
raspunderea penala (art. 152-159) 109
Titlul VIII. Cauzele care Inlatura
sau modifica executarea pedepsei (art. 160-164) 114
Titlul IX. Cauzele care Inlatura
consecintele condamnarii (art. 165-171) 118
Titlul X. Intelesul unor termeni
sau expresii In legea penala (art. 172-187) 122
PARTEA SPECIALA (art. 188-446) 128
Titlul 1. Infractiuni contra persoanei (art. 188-227) 128
Capitolul 1. Infractiuni contra vietii (art. 188-192) 128
Capitolul II. Infractiuni contra integritatii
corporale sau sanatatii (art. 193-198) 131
Capitolul III. Infractiuni savarsite asupra
unui membru de familie (art. 199-200) 136
Capitolul IV. Agresiuni asupra fatului (art. 201-202) 137
Capitolul V. Infractiuni privind obligatia
de asistenta a celor In primejdie (art. 203-204) 139

Tabla de materii
Capitolul VI. Infractiuni contra libertatii
persoanei (art. 205-208) 140
Capitolul VII. Traficul si exploatarea
persoanelor vulnerabile (art. 209-217) 143
Capitolul VIII. Infractiuni contra libertatii
si integritatii sexuale (art. 218-223) 148
Capitolul IX. Infractiuni ce aduc atingere
domiciliului si vietii private (art. 224-227) 154
Titlul II. Infractiuni contra patrimoniului (art. 228-256) 157
Capitolul 1. Furtul. (art. 228-232) 157
Capitolul II. Talharia si pirateria (art. 288-237) 160
Capitolul III. Infractiuni contra
patrimoniului prin nesocotirea Increderii (art. 238-248) 162
Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme
informatice si mijloace de plata
electronice (art. 249-252) 166
Capitolul V. Distrugerea si tulburarea
de posesie (art. 253-256) 169
Titlul III. Infractiuni privind autoritatea
si frontiera de stat (art. 257-265) 172
Capitolul 1. Infractiuni contra autoritatii (art. 257-261) 172
Capitolul II. Infractiuni privind frontiera
de stat (art. 262-265) 174
Titlul IV. Infractiuni contra infaptuirii
justitiei (art. 266-288) 177
Titlul V. Infractiuni de coruptie
si de serviciu (art. 289-309) 190
Capitolul 1. Infractiuni de coruptie (art. 289-294) 190
Capitolul II. Infractiuni de serviciu (art. 295-309) 194
Titlul VI. Infractiuni de fals (art. 310-328) 202
Capitolul 1. Falsificarea de monede,
timbre sau de alte valori (art. 310-316) 202
Capitolul II. Falsificarea instrumentelor
de autentificare sau de marcare (art. 317-319) 205
Capitolul III. Falsuri In inscrisuri (art. 320-328) 205
Titlul VII. Infractiuni contra sigurantei
publice (art. 329-366) 210
Capitolul 1. Infractiuni contra sigurantei
circulatiei pe caile ferate (art. 329-333) 210
Tabla de materii

Capitolul II. Infractiuni contra sigurantei
circulatiei pe drumurile publice (art. 334-341) 213
Capitolul III. Nerespectarea regimului
armelor, munitiilor, materialelor nucleare
si al materiilor explozive (art. 342-347) 220
Capitolul IV. Infractiuni privitoare la regimul
stabilit pentru alte activitati reglementate
de lege (art. 348-351) 225
Capitolul V. Infractiuni contra sanatatii
publice (art. 352-359) 226
Capitolul VI. Infractiuni contra sigurantei
si integritatii sistemelor si datelor
informatice (art. 360-366) 230
Titlul VIII. Infractiuni care aduc atingere
unor relatii privind convietuirea sociala (art. 367-384) 234
Capitolul 1. Infractiuni contra ordinii
si linistii publice (art. 367-375) 234
Capitolul II. Infractiuni contra familiei (art. 376-380) 240
Capitolul III. Infractiuni contra libertatii
religioase si respectului datorat
persoanelor decedate (art. 381-384) 242
Titlul IX. Infractiuni electorale (art. 385-393) 148
Titlul X. Infractiuni contra securitatii
nationale (art. 394-412) 252
Titlul XI. Infractiuni contra capacitatii
de lupta a fortelor armate (art. 413-437) 260
Capitolul 1. Infractiuni savarsite de militari .. (art. 413-431) 260
Capitolul II. Infractiuni savarsite de militari
sau de civili (art. 432-437) 266
Titlul XII. Infractiuni de genocid, contra
umanitatii si de razboi (art. 438-445) 269
Capitolul 1. Infractiuni de genocid si contra
umanitatii (art. 438-439) 269
Capitolul II. Infractiuni de razboi (art. 440-445) 271
Titlul XIII. Dispozitii finale (art. 446) 277
Art.1-2
PARTEA GENERALA
Titlul I
Legea penala si limitele ei de aplicare
Capitolul I Principii generale
Art. 1. Legalitatea incriminarii. (1) Legea penala prevede faptele care constituie infractiuni.
(2) Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita .
- Vechiul CP (Legea nr. 15/1968): ,,Art 2. Legalitatea incriminarii. Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua In cazul savarsirii acestor fapte. (..) Art 11. Neretroactivitatea legii penale. Legea penala nu se aplica faptelor care, la data cand au fost savarsite, nu erau prevazute ca irfractiuni".
Art. 2. Legalitatea sanctiunilor de drept penal. (1) Legea penala prevede pedepsele aplicabile si masurile educative ce se pot lua fata de persoanele care au savarsit infractiuni, precum si masurile de siguranta ce se pot lua fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.
(2) Nu se poate aplica o pedeapsa ori nu se poate lua o masura educativa sau o masura de siguranta daca aceasta nu era prevazuta de legea penala la data cand fapta a fost savarsita.
(3) Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita si aplicata In afara
limitelor generale ale acesteia.
- Vechiul CP: ,,Art 2. Legalitatea incriminarii. Legea prevede care fapte constituie infractiuni. pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua In cazul savarsirii acestor fapte. (..) Art 11. Neretroactivitatea legii penale. Legea penala nu se aplica faptelor care, la data cand au fost savarsite, nu erau prevazute ca irfractiuni".
Data aparitiei: Februarie 2014
Ed. ingrijita de: Dan Lupascu
Format: 13x20
Pagini: 400

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.3773 sec