Proiectarea structurilor din zidarie. Editia I - 14 iulie 2011

Proiectarea structurilor din zidarie. Editia I - 14 iulie 2011
-15%
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti diverse
Preț: 38,25 lei
45,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Ordinul MTCT nr. 1712/2006 privind aprobarea Reglementarii tehnice"Cod de proiectare pentru structuri din zidarie", indicativ CR 6-2006
     Prevederi generale
          Domeniul de utilizare si scopul Codului
          Relatia cu alte norme
          Definitii principale
               Tipuri de zidarii
               Mortare
               Elemente pentru zidarie
               Pereti din zidarie
          Notatii, unitati de masuraîn Sistemul International (SI)
               Notatii
               Unitati de masura
               Echivalenta notatiilor din Cod (1.4.1.) cu cele din normativul de referinta STAS 10107/0-90
               Lista tabelelor
               Lista figurilor
          Reglementari tehnice conexe
          Documente normative de referinta
     Bazele proiectarii constructiilor din zidarie
          Cerinte fundamentale
               Reliabilitate (siguranta structurala, sigurantaîn exploatare si durabilitatea)
               Proiectarea duratei de exploatare si durabilitatea
          Conditii tehnice asociate cerintei de"rezistenta si stabilitate"
               Mecanismul favorabil de disipare a energiei seismice
               Conditia de rezistenta
               Conditia de stabilitate
               Conditia de rigiditate
               Conditia de ductilitate
          Principiile proiectarii la stari limita ultime pentru cladiriîn zidarie
          Variabile de baza
               Actiuni
               Caracteristicile fizice si mecanice ale materialelor si produselor
                    Proprietatile materialelor si produselor
                    Valorile caracteristice ale rezistentelor materialelor
                    Valori de proiectare ale proprietatilor mecanice ale zidariei
                         Valori de proiectare ale rezistentelor zidariei pentru starea limita ultima (ULS)
                         Valori de proiectare ale rezistentelor zidariei pentru starea limita de serviciu (SLS)
     Materiale
          Elemente pentru zidarie
               Tipuri de elemente pentru zidarie
               Gruparea elementelor pentru zidarie
                    Grupareaîn functie de nivelul deîncredere al proprietatilor mecanice
                    Grupareaîn functie de caracteristicile geometrice
                    Grupareaîn functie de profilatia exterioara a elementului
               Proprietatile elementelor pentru zidarie
                    Proprietatile mecanice ale elementelor pentru zidarie
                         Rezistenta la compresiune a elementelor pentru zidarie
                    Proprietatile fizice ale elementelor pentru zidarie
          Mortare
               Tipuri de mortare pentru zidarie
               Prevederi pentru mortarele pentru zidarie
               Proprietatile mortarelor
                    Rezistenta la compresiune a mortarelor pentru zidarie
                    Aderentaîntre elementele pentru zidarie si mortar
                    Lucrabilitatea mortarului
          Beton
               Generalitati
               Prevederi specifice pentru betonul din elementele de confinare si pentru stratul median al ZIA
               Proprietatile mecanice ale betonului pentru elementele de confinare si pentru ZIA
               Prevederile specifice pentru betoanele folosite pentru alte elemente structurale  (planse, scari si infrastructura)
          Oteluri pentru armaturi
          Alte materiale pentru armarea zidariei
     Zidarie
          Proprietatile mecanice ale zidariei
               Proprietatile de rezistenta ale zidariei
                    Rezistenta la compresiune a zidariei
                         Rezistenta unitara caracteristica la compresiune a zidariei
                         Rezistenta unitara de proiectare la compresiune a zidariei
                         Coeficientii conditiilor de lucru pentru zidarie
                    Rezistenta zidariei la forfecareîn rost orizontal
                         Rezistenta unitara caracteristica a zidariei la forfecareîn rost orizontal
                         Rezistenta unitara de proiectare a zidariei la forfecareîn rost orizontal
                    Rezistenta unitara laîntindere dinîncovoiere perpendicular pe planul zidariei
                         Rezistentele unitare caracteristice laîntindere dinîncovoiere perpendicular pe planul zidariei
                         Rezistentele unitare de proiectare laîntindere dinîncovoiere perpendicular pe planul zidariei
                    Rezistenta caracteristica de ancorare
               Proprietati de deformabilitate ale zidariei
                    Relatia efort unitar - deformatie specifica
                    Modulul de elasticitate al zidariei
                         Modulul de elasticitate longitudinal
                         Modulul de elasticitate transversal
          Proprietatile fizice ale zidariei
          Durabilitatea zidariei
               Generalitati
               Clasificarea conditiilor de mediuînconjurator
                    Conditii de microclimat de expunere
               Durabilitatea componentelor zidariei
                    Elemente pentru zidarie
                    Mortar
                    Otel pentru armaturi
                    Durabilitatea betoanelor
                    Straturi de rupere a capilaritatii
                    Elemente de legatura pentru pereti
                    Eclise, scroabe si cornifere
               Durabilitatea zidariei aflata sub nivelul terenului
     Proiectarea preliminara a cladirilor cu pereti structurali din zidarie
          Proiectarea preliminara arhitectural-structurala a cladirilor etajate curente
               Principii de alcatuire arhitectural-structurala a cladirilor etajate curente
               Alcatuirea cladiriiîn plan siîn elevatie
               Criterii de regularitate structurala
               Separarea cladiriiîn tronsoane
               Dimensiuni maxime ale cladirilor
                    Dimensiuni maximeîn plan
                    Dimensiuni maximeîn elevatie
          Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale verticale (pereti structurali)
               Alegerea sistemului de pereti structurali
                    Structuri de pereti desi
                    Structuri de pereti rari
               Alegerea tipului de zidarie
                    Zidaria nearmata (ZNA)
                    Zidaria armata (ZC, ZC+AR, ZIA)
               Dispunereaîn plan a peretilor structurali
               Dispunerea stâlpisorilor si centurilor de beton armat la zidaria confinata
               Goluriîn peretii structurali din zidarie
               Grosimea peretilor structurali
          Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale orizontale (plansee, sarpanta)
               Tipul planseului
               Pozitionarea golurilor mariîn planse
               Supante, console
               Sarpante
          Proiectarea preliminara a infrastructurii
               Fundatii
               Socluri
               Pereti de subsol
               Plansee la infrastructura
     Calculul cladirilor cu pereti structurali din zidarie
          Principii generale de calcul
          Calculul strucuturilor laîncarcari verticale
               Modelul de calcul pentruîncarcari verticale
               Metode de calcul pentruîncarcari verticale
                    Determinarea fortelor axiale de compresiuneîn peretii structrurali
                    Determinarea excentricitatilor de aplicare aîncarcarilor verticale
                         Excentricitati provenite din alcatuirea structurii
                         Excentricitati datorate imperfectiunilor de executie (excentricitate accidentala)
                         Excentricitatea datorata momentelorîncovoietoare produse de fortele orizontale  perpendiculare pe planul peretelui
          Calculul structurilor din zidarie laîncarcari orizontale
               Modelul de calcul pentru forte seismice orizontale
               Metode de calcul pentru forte orizontale
                    Calculul fortelor seismice orizontale pentru ansamblul cladirii
                    Calculul eforturilor sectionaleîn peretii structurali
                    Calculul deformatiilor si deplasarilor lateraleîn planul peretelui
               Calculul peretilor structurali si nestructurali laîncarcari orizontale perpendiculare pe planul peretelui
                    Modele de calcul pentruîncarcari perpendiculare pe planul peretelui
                    Metode de calcul pentruîncarcari perpendiculare pe planul peretelui
               Calculul planseelor
                    Modelul de calcul
                    Metoda de calcul
               Calculul rezistentei de proiectare a peretilor de zidarie
                    Conditii generale de calcul
                         Modelul de calcul
                         Ipoteze de calcul
                         Caracteristici geometrice ale sectiunii orizontale a peretelui
                         Rezistente unitare de proiectare ale zidariei, betonului si armaturii
                    Rezistenta de proiectare a peretilor la forta axiala
                         Rezistenta la compresiune a peretilor din zidarie nearmata (ZNA) cu elemente din argila arsa
                              Determinarea coeficientului de reducere a rezistentei
                              Determinarea coeficientului de reducere a rezistentei
                              Determinareaînaltimii efective a peretelui
                         Rezistenta la compresiune a peretilor din zidarie armata - ZC, ZC+AR, ZIA
                         Rezistenta peretilor la compresiune locala sub efectulîncarcarilor concentrate
                    Rezistenta de proiectare la forta axiala siîncovoiereîn planul median a peretilor din zidarie
                         Conditii generale de calcul
                         Pereti din zidarie nearmata
                         Pereti din zidarie confinata cu sau fara armaturiîn rosturile orizontale
                         Pereti de zidarie cu inima armata
                    Rezistenta de proiectare la forta taietoare a peretilor structurali de zidarie
                         Ipoteze de calcul
                         Pereti de zidarie nearmata
                         Pereti de zidarie confinata
                         Pereti de zidarie confinata si armataîn rosturile orizontale (ZC+AR)
                         Pereti din zidarie cu inima armata
                         Rezistenta de proiectare la forta de lunecare verticala asociataîncovoierii peretelui
                    Rezistenta de proiectare a panourilor de zidarie de umplutura
                    Rezistenta de proiectare a peretilor supusi laîncovoiere perpendicular pe planul median
               Calculul rezistentei de proiectare a planseelor
               Verificarea sigurantei cladirilor din zidarie
                    Verificarea cerintei de rezistenta
                         Verificarea cerintei de rezistenta pentru solicitarileîn planul peretelui
                         Verificarea cerintei de rezistenta pentru solicitarile perpendiculare pe planul peretelui
                         Verificarea cerintei de rezistenta pentru plansee
                    Verificarea cerintei de rigiditate
                    Verificarea cerintei de stabilitate
                    Verificarea cerintei de ductilitate
     Prevederi constructive pentru cladiri din zidarie
          Prevederi constructive privind suprastructura
               Prevederi generale
                    Materiale pentru structura
                    Sectiuni de zidarie slabite prin goluri si slituri
               Prevederi specifice pentru constructii cu pereti structurali de zidarie
                    Prevederi specifice pentru constructii cu pereti structurali de zidarie nearmata (ZNA)
                    Prevederi specifice pentru constructii cu pereti structurali de zidarie confinata (ZC)
                         Prevederi referitoare la stâlpisorii de beton armat
                         Prevederi referitoare la centuri
                         Prevederi referitoare la riglele de cuplare
                         Armarea zidarieiîn rosturile orizontale
                    Prevederi specifice pentru constructii cu pereti de zidarie confinata si armata în rosturile orizontale (ZC+AR)
                    Prevederi specifice pentru constructii cu pereti de zidarie cu inima armata (ZIA)
               Prevederi constructive referitoare la plansee
          Prevederi constructive privind infrastructura
               Fundatii
               Socluri
               Pereti de subsol
               Planseeîn infrastructura
          Prevederi constructive pentru elementele nestructurale din zidarie
               Prevederi constructive pentru peretii exteriori nestructurali (de fatada)
               Prevederi specifice pentru peretii interiori nestructurali (de compartimentare)
               Prevederi specifice pentru calcane, timpane si alte elemente de zidarie care lucreazaîn consola      Executia constructiilor din zidarie
          Generalitati
          Materiale
               Acceptare, manipulare si depozitarea materialelor
               Armaturi
               Prepararea materialelor
                    Prepararea mortarelor si betoanelor la santier. Generalitati
                         Continut de clor
                         Rezistenta de compresiune a mortarelor
                         Aditivi
                         Dozare
                         Metode si timp de preparare
                         Perioada de priza
                         Utilizarea ape calde la preparare
                    Utilizarea mortarelor predozate
          Executarea zidariilor
               Generalitati
               Rosturi
                    Generalitati
                    Rostuireaîn timpul executiei zidariei
                    Rostuire la zidarie existenta
                    Legaturile peretilor
                    Montarea armaturilor
          Protectia zidariei nou executate
               Generalitati
               Protectia zidariei
               Protectiaîmpotrivaînghetului
              Încarcarea zidariei
               Abateri limita
               Alte detalii de executie
                    Rosturi de mortar care permit deplasari
                   Înaltimea zidariei
                    Pereti dubli cu beton armat de umplutura (zidarie cu inima armata)
                    Zidarie confinata
                    Tiranti din otel si accesorii
     Controlul proiectarii si executiei constructiilor din zidarie
          Controlul proiectarii
          Controlul executiei
                    Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor
                    Verificari de efectuat laîncheierea fazei de lucru
                    Verificari de efectuat la terminarea lucrarilor aferente obiectului
     Comentarii referitoare la prevederile reglementarii tehnice"Cod  de proiectare pentru structuri
din zidarie", indicativ CR 6-2006
          Prevederi generale
               Domeniul de utilizare si scopul Codului
               Relatia cu alte norme
               Definitii principale
                    Tipuri de zidarii
                    Mortare
                    Elemente pentru zidarie
                    Pereti din zidarie
               Notatii, unitati de masuraîn Sistemul International (SI)
                    Echivalenta notatiilor din Cod (1.4.1.) cu cele din normativul de referinta STAS 10107/0-90
               Reglementari tehnice conexe
               Documente normative de referinta
          Bazele proiectarii constructiilor din zidarie
               Cerinte fundamentale
                    Proiectarea duratei de exploatare si durabilitatea
               Conditii tehnice asociate cerintei de"rezistenta si stabilitate"
                    Mecanismul favorabil de disipare a energiei seismice
                    Conditia de rezistenta
                    Conditia de rigiditate
                    Conditia de ductilitate
               Principiile proiectarii la stari limita ultime pentru cladiri din zidarie
               Variabile de baza
                    Actiuni
                    Caracteristicile fizice si mecanice ale materialelor si produselor
                         Proprietatile materialelor si produselor
                         Valorile caracteristice ale rezistentelor materialelor
                         Valori de proiectare ale proprietatilor mecanice ale zidariei
                              Valori de proiectare ale rezistentelor zidariei pentru starea limita ultima (ULS)
                              Valori de proiectare ale rezistentelor zidariei pentru starea limita de serviciu (SLS)
          Materiale
               Elemente pentru zidarie
                    Tipuri de elemente pentru zidarie
                    Gruparea elementelor pentru zidarie
                         Grupareaîn functie de nivelul deîncredere al proprietatilor mecanice
                         Grupareaîn functie de caracteristicile geometrice
                         Grupareaîn functie de profilatia exterioara a elementului
                    Proprietatile elementelor pentru zidarie
                         Proprietatile mecanice ale elementelor pentru zidarie
                              Rezistenta la compresiune a elementelor pentru zidarie
                         Proprietatile fizice ale elementelor pentru zidarie
               Mortare
                    Tipuri de mortare pentru zidarie
                    Prevederi pentru mortarele pentru zidarie
                    Proprietatile mortarelor
                         Rezistenta la compresiune a mortarelor pentru zidarie
                         Aderentaîntre elementele pentru zidarie si mortar
                         Lucrabilitatea mortarului
               Beton
                    Prevederi specifice pentru betonul din elementele de confinare si pentru stratul median al ZIA
                    Proprietatile mecanice ale betonului pentru elementele de confinare si pentru ZIA
               Oteluri pentru armaturi
               Alte materiale pentru armarea zidariei
          Zidarie
               Proprietatile mecanice ale zidariei
                              Rezistenta unitara caracteristica la compresiune a zidariei
                              Rezistenta unitara de proiectare la compresiune a zidariei
                              Coeficientii conditiilor de lucru pentru zidarie
                         Rezistenta zidariei la forfecareîn rost orizontal
                              Rezistenta unitara caracteristica a zidariei la forfecareîn rost orizontal
                         Rezistenta unitara laîntindere dinîncovoiere perpendicular pe planul zidariei
                              Rezistentele unitare caracteristice laîntindere dinîncovoiere perpendicular pe planul zidariei
                         Proprietati de deformabilitate ale zidariei
                              Relatia efort unitar - deformatie specifica
                              Modulul de elasticitate al zidariei
                                   Modulul de elasticitate longitudinal
                                   Modulul de elasticitate transversal
          Durabilitatea zidariei
               Generalitati
               Clasificarea conditiilor de mediuînconjurator
                    Conditii de microclimat de expunere
               Durabilitatea componentelor zidariei
                    Elemente pentru zidarie
                    Mortar
                    Otel pentru armaturi
                    Straturi de rupere a capilaritatii
                    Elemente de legatura pentru pereti
                    Eclise, scroabe si cornifere
     Proiectarea preliminara a cladirilor cu pereti structurali din zidarie
          Proiectarea preliminara arhitectural-structurala a cladirilor etajate curente
               Principii de alcatuire arhitectural-structurala a cladirilor etajate curente
               Alcatuirea cladiriiîn plan siîn elevatie
               Criterii de regularitate structurala
               Separarea cladiriiîn tronsoane
          Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale verticale (pereti structurali)
               Alegerea sistemului de pereti structurali
               Alegerea tipului de zidarie
                    Zidaria nearmata (ZNA)
                    Zidaria armata (ZC, ZC+AR, ZIA)
               Dispunereaîn plan a peretilor structurali
               Dispunerea stâlpisorilor si centurilor de beton armat la zidaria confinata
               Goluriîn peretii structurali din zidarie
               Grosimea peretilor structurali
          Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale orizontale (plansee, sarpanta)
               Tipul planseului
          Proiectarea preliminara a infrastructurii
               Fundatii
               Socluri
               Pereti de subsol
               Plansee la infrastructura
     Calcului cladirilor cu pereti structurali din zidarie
          Principii generale de calcul
          Calculul strucuturilor laîncarcari verticale
               Metode de calcul pentruîncarcari verticale
                    Determinarea excentricitatilor de aplicare aîncarcarilor verticale
                         Excentricitati provenite din alcatuirea structurii
                         Excentricitati datorate imperfectiunilor de executie (excentricitate accidentala)
                         Excentricitatea datorata momentelorîncovoietoare produse de fortele orizontale  perpendiculare pe planul peretelui
          Calculul structurilor din zidarie laîncarcari orizontale
               Modelul de calcul pentru forte seismice orizontale
          Calculul peretilor structurali si nestructurali laîncarcari orizontale perpendiculare pe planul peretelui
               Modele de calcul pentruîncarcari perpendiculare pe planul peretelui
                    Ipoteze de calcul
                    Caracteristici geometrice ale sectiunii orizontale a peretelui
                    Rezistente unitare de proiectare ale zidariei, betonului si armaturii
               Rezistenta de proiectare a peretilor la forta axiala
                   Rezistenta la compresiune a peretilor din zidarie nearmata (ZNA) cu elemente din argila arsa
                         Determinareaînaltimii efective a peretelui
               Rezistenta de proiectare la forta axiala siîncovoiereîn planul median a peretilor din zidarie
                    Conditii generale de calcul
                    Pereti din zidarie nearmata
                    Pereti din zidarie confinata cu sau fara armaturiîn rosturile orizontale
               Rezistenta de proiectare la forta taietoare a peretilor structurali de zidarie
                    Ipoteze de calcul
               Rezistenta de proiectare a panourilor de zidarie de umplutura
               Rezistenta de proiectare a peretilor supusi laîncovoiere perpendicular pe planul median
               Verificarea cerintei de rezistenta
                    Verificarea cerintei de rezistenta pentru solicitarile perpendiculare pe planul peretelui
          Prevederi constructive pentru cladiri din zidarie
                         Prevederi referitoare la centuri
               Prevederi constructive privind infrastructura
     Executia constructiilor din zidarie
          Generalitati
          Materiale
               Acceptare, manipulare si depozitarea materialelor
               Prepararea materialelor
                    Prepararea mortarelor si betoanelor la santier. Generalitati
                    Utilizarea mortarelor predozate
          Executarea zidariilor
               Generalitati
               Rosturi
                    Generalitati
                    Montarea armaturilor
          Protectia zidariei nou executate
               Protectiaîmpotrivaînghetului
              Încarcarea zidariei
               Abateri limita
     Anexa A - Standarde europene armonizate adoptateîn România (SR EN)
     Exemple de calculAnul aparitiei:2011

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 1.1980 sec