Proprietatea comuna pe cote - parti in doctrina si jurisprudenta

Proprietatea comuna pe cote - parti in doctrina si jurisprudenta
-10%
Anul publicării: 2013
Categoria: Administrativ
Preț: 31,50 lei
35,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

In demersul stiintific de fata, am urmarit conturarea unei imagini cat mai completa a ceea ce inseamna in doctrina si in jurisprudenta proprietatea comuna pe cote-parti, atat prin prisma evolutiei sinuoase a acestei institutii de-a lungul istoriei, cat si printr-o analiza comparativa a dispozitiilor vechiului si noului Cod civil privind formele proprietatii comune, trasaturile acestora, drepturile si obligatiile coproprietarilor.

Am incercat evidentierea rolului pe care practica instantelor de judecata si studiile specialistilor in drept l-au avut in a inchega o teorie generala privind regimul juridic al acestei varietati a dreptului de proprietate, plecand de la principiile dreptului civil si de la particularitatile pe care le prezinta aceasta modalitate de proprietate, reguli care apoi au fost preluate de catre legiuitor si consacrate in textele actualului Cod civil.

Am identificat lacune ale legislatiei in materia cercetata si am facut propuneri de lege ferenda pentru a le corecta, exprimand opinii in probleme controversate, iar in numeroase cazuri am analizat dispozitii legale din noua reglementare si le-am dat interpretari proprii. De asemenea, am sustinut consideratiile doctrinare cu o bogata jurisprudenta mai recenta si mai veche, atat a instantelor nationale, cat si a celor franceze si, unde a fost cazul, a Curtii Europene a Drepturilor Omului.


CUPRINS

Abrevieri 7

Capitolul 1

Consideratii generale privind dreptul de proprietate

privata 9

1. Notiunea si definitia dreptului de proprietate privata 9

2. Continutul dreptului de proprietate privata l3

2.1. Aspecte generale 13

2.2. Posesia 13

2.3. Folosinta 14

2.4. Dispozitia 14

3. Caracterele dreptului de proprietate privata 15

3.1. Aspecte generale 15

3.2. Caracterul absolut 15

3.3. Caracterul exclusiv 16

3.4. Caracterul perpetuu 16

Capitolul II

Privire generala asupra modalitatilor dreptului de

proprietate privata 18

1. Notiune si definitie 18

2. Clasificarea modalitatilor dreptului de proprietate 19

3. Proprietatea rezolubila 20

3 .1. Notiune si definitie 20

3.2. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate

pendinte conditione 21

3.3. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate

eveniente conditione 22

3.4. Cazuri de proprietate rezolubila 22

3.4.1. Vointa partilor 22

3.4.2. Vointa legiuitorului 23

296

Mihaela Florentina Cojan

3.4.2.1. Conditia rezolutorie in contractele

sinalagmatice 23

3.4.2.2. Revocarea donatiei intre soti 24

3.4.2.3. Revocarea donatiei pentru caz de nastere a

unui copil 25

3.4.2.4. Actiunea in rectificare impotriva tertilor

dobanditori 25

3.4.2.5. Vanzarea cu pact de rascumparare 29

3.4.3. Situatii controversate 31

3.4.3.1. Dreptul de proprietate asupra constructiei

ridicate de o persoana cu materiale proprii

pe terenul altei persoane 31

3.4.3.2. Desfiintarea dreptului de proprietate al persoanelor care au dobandit acest drept prin constituire, in temeiul legilor funciare, ca urmare a neindeplinirii cerintelor

impuse de Legea nr. 18/1991 35

4. Proprietatea anulabila 37

4.1. Notiune si definitie 37

4.2. Validarea actului juridic. Efecte 38

4.3. Anularea actului juridic. Efecte .40

5. Proprietatea inalienabila 41

5.1. Notiune si definitie .41

5.2. Inalienabilitatea legala 41

5.3. Inalienabilitatea conventionala .43

5.4. Domeniu de aplicare 46

5.5. Conditii de valabilitate ale clauzei de

inalienabilitate 46

5.5.1. Conformitatea clauzei cu ordinea publica si cu

bunele moravuri 47

5.5.2. Caracterul temporar al clauzei de

inalienabilitate 47

5.5.3. Existenta unui interes serios si legitim .49

5.6. Efectele clauzei de inalienabilitate .49

5.7. Ridicarea clauzei de inalienabilitate 5 O

5.8. Sanctiunea incalcarii clauzei de inalienabilitate 50

5.9. Conditii de opozabilitate a clauzei de inalienabilitate 51

Proprietatea comuna pe cote-parti in doctrina si jurisprudenta 297

6. Proprietatea fiduciara 52

6.1. Notiune si definitie 52

6.2. Conditii de valabilitate 53

6.2.1. Partile contractului de fiducie 53

6.2.2. Caracterul solemn 55

6.2.3. Caracterul temporar 56

6.2.4. Mentiuni obligatorii 57

6.2.5. Conditia inregistrarii 58

6.2.6. Conditii de opozabilitate 58

6.3. Efectele contractului de fiducie 59

6.3.1. Masa patrimoniala fiduciara 59

6.3.2. Obligatiile fiduciarului 60

6.3.2.1. Obligatia de a da socoteala 60

6.3.2.2. Obligatia de a raspunde pentru prejudicii 61

6.3.3. Obligatia constituitorului de a-l remunera

pe fiduciar 61

6.4. Inlocuirea fiduciarului 61

6.5. Incetarea contractului de fiducie 62

6.5.1. Denuntarea unilaterala si revocarea contractului 62

6.5.2. Renuntarea la contract 63

6.5.3. Insolventa fiduciarului 63

6.5.4. Implinirea termenului sau realizarea scopului

prevazut in contract 63

6.5.5. Efectele incetarii contractului de fiducie 64

7. Proprietatea periodica 64

7 .1. Notiune si definitie 64

7.2. Natura juridica a proprietatii periodice 67

7.3. Proprietatea periodica - varianta a coproprietatii

fortate 68

7.4. Izvoarele proprietatii periodice 69

7.5. Drepturile si obligatiile titularilor proprietatii

periodice 70

7.5.1. Drepturile titularilor proprietatii periodice 71

7.5.2. Obligatiile titulari lor proprietatii periodice 72

7.6. Excluderea coproprietarilor 73

7.7. Incetarea proprietatii periodice 74

298

Mihaela Florentina Cojan

8. Proprietatea comuna 75

8.1. Notiune. Aspecte generale. Formele proprietatii

comune 75

8.2. Proprietatea comuna in devalmasie 76

8.2.1. Notiune si cazuri 76

8.2.2. Exercitarea dreptului de proprietate comuna

in devalmasie 77

8.2.2.1. Regimul comunitatii legale reglementat de

Codul familiei 77

8.2.2.2. Regimurile matrimoniale in noul Cod civil

- consideratii generale 79

8.2.2.3. Regimul comunitatii legale 84

8.2.2.4. Regimul separatiei de bunuri 89

8.2.2.5. Regimul comunitatii conventionale 92

8.2.3. Incetarea dreptului de proprietate comuna in

devalmasie 93

8.2.3.1. Incetarea proprietatii comune devalmase

potrivit Codului familiei 93

8.2.3.2. Incetarea proprietatii comune devalmase

potrivit noului Cod civil... 94

Capitolul III

Consideratii generale privind dreptul de proprietate

comuna pe cote-parti 97

1. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti, modalitate a

dreptului de proprietate 97

1.1. Notiunea de proprietate comuna pe cote-parti 97

1.2. Terminologie 98

1.3. Definitia dreptului de proprietate comuna pe

cote-parti 99

2. Natura juridica a dreptului de proprietate comuna pe

cote-parti 100

3. Repere istorice privind dreptul de proprietate comuna pe

cote-parti 104

3.1. Proprietatea comuna la civilizatiile primitive 104

3.2. Proprietatea comuna in dreptul roman - epoca

prestatala 105

Proprietatea comuna pe cote-parti in doctrina si jurisprudenta 299

3.3. Proprietatea comuna la romani in perioada statala 106

3.4. Proprietatea comuna in Evul Mediu 110

3.5. Proprietatea comuna in vechiul drept romanesc 111

4. Trasaturile dreptului de proprietate comuna pe cote-parti 114

4.1. Precizari prealabile 114

4.2. Pluralitatea de subiecti 115

4.3. Cota-parte din dreptul de proprietate comuna pe

cote-parti al titularilor sai 116

4.4. Caracterul limitat al atributelor dreptului de

proprietate comuna pe cote-parti 118

4.5. Caracterul temporar al dreptului de proprietate

comuna pe cote-parti 119

4.6. Exercitarea simultana si concurenta a drepturilor

coproprietarilor 120

Capitolul IV

Coproprietatea obisnuita 121

1. Principiile coproprietatii obisnuite 121

2. Drepturile coproprietarilor 122

2.1. Exercitarea atributului posesiei de catre

coproprietari 122

2.2. Exercitarea atributului folosintei de catre

coproprietari 125

2.2.1. Exercitarea dreptului de a utiliza bunul - jus

utendi - prin acte materiale 126

2.2.2. Partajul de folosinta 129

2.2.3. Exercitarea dreptului de a utiliza bunul prin acte

juridice 133

2.2.4. Exercitarea dreptului de a culege fructele - jus

fruendi 141

2.3. Exercitarea atributului dispozitiei de catre

coproprietari 143

2.3.1. Dispozitia materiala 143

2.3.2. Dispozitia juridica 144

2.3.3. Exercitarea drepturilor coproprietarilor asupra

cotei-parti ideale din dreptul de proprietate 152

3. Obligatiile coproprietarilor in cazul coproprietatii

obisnuite 157

300

Mihaela Florentina Cojan

Capitolul V

Partajul 159

1. Modurile de incetare a coproprietatii 159

2. Notiune si definitie 160

3. Dreptul de a cere partaju1 161

3.1. Temeiu11ega1 161

3.2. Imprescriptibi1itatea dreptului de a cere partaju1 161

3.3. Natura juridica a dreptului de a cere partaju1... 165

3.4. Titularii dreptului de a cere partaju1... 168

3.5. Exercitarea dreptului de a cere partaju1 pe calea

actiunii ob1ice 168

3.6. Impedimente in calea partaju1ui 170

3.6.1. Uzucapiunea 170

3.6.2. Existenta unui act de impartea1a 172

3.6.3. Autorizatia de construire 174

4. Obiectul partaju1ui 175

4.1. Masa partajabi1a 175

4.2. Partaju1 total si partaju1 partial.. 176

5 . Felurile partaju1ui 177

5.1. Aspecte genera1e 177

5.2. Partaju1 conventiona1 178

5.3. Partaju1judiciar 181

5.3.1. Consideratii genera1e 181

5.3.2. Imparteala in natura 182

5.3.3. Imparteala prin atribuirea bunului comun 187

5.3.4. Imparteala prin vanzare 190

6. Efectele partaju1ui 191

6.1. Efectul declarativ al partaju1ui in vechiul Cod civi1 191

6.2. Consecintele efectu1ui declarativ al partaju1ui 192

6.3. Efectul constitutiv al partaju1ui in noul Cod civil.. 194

7. Obligatia de garantie intre copartasi 196

8. Desfiintarea partaju1ui 197

8.1. Notiuni genera1e 197

8.2. Nulitatea relativa a partaju1ui 198

8.3. Nulitatea absoluta a partaju1ui 201

8.4. Efectele desfiintarii partaju1ui 202

Proprietatea comuna pe cote-parti in doctrina si jurisprudenta 301

Capitolul VI

Coproprietatea fortata 203

1. Notiune si definitie 203

2. Caracterele coproprietatii fortate 205

2.1. Caracterul fortat 205

2.2. Caracterul perpetuu 205

2.3. Caracterul accesoriu 206

3. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 207

4. Incetarea coproprietatii fortate 211

5. Cazurile de coproprietate fortata 212

6. Coproprietatea fortata asupra despartiturilor comune 214

6.1. Aspecte generale 214

6.2. Dovada coproprietatii asupra despartiturilor comune 215

6.2.1. Titlul 216

6.2.2. Uzucapiunea 217

6.2.3. Prezumtia de comunitate si prezumtiile de

necomunitate 217

6.3. Cesiunea fortata a coproprietatii zidului 22l

6.4. Drepturile si obligatiile coproprietarilor asupra

despartiturilor comune 224

7. Coproprietatea fortata asupra lucrurilor comune 229

7.1. Aspecte generale. Conditii 229

7.2. Drepturile si obligatiile coproprietarilor asupra

lucrurilor comune 231

7.3. Coproprietatea fortata asupra lucrurilor comune si

dreptul de servitute asupra acestora 232

8. Coproprietatea fortata asupra bunurilor care au apartinut

formelor asociative 232

8.1. Reglementare 232

8.2. Subiectele dreptului de coproprietate fortata asupra

terenurilor ce au apartinut formelor asociative 233

8.3. Obiectul dreptului de coproprietate fortata asupra

terenurilor ce au apartinut formelor asociative 234

8.4. Particularitatile dreptului de coproprietate fortata

asupra terenurilor ce au apartinut formelor asociative .... 235

302

Mihaela Florentina Cojan

8.5. Exercitarea dreptului de coproprietate fortata asupra

terenurilor ce au apartinut formelor asociative 236

8.5.1. Posesia si folosinta 236

8.5.2. Dispozitia 237

8.6. Incetarea dreptului de coproprietate fortata asupra

terenurilor ce au apartinut formelor asociative 238

9. Dreptul de coproprietate fortata asupra partilor comune din cladirile cu mai multe apartamente sau spatii cu alta

destinatie 240

9.1. Reglementare 240

9.2. Notiune si definitie 241

9.3. Obiectul coproprietatii fortate asupra partilor

comune dintr-o cladire cu mai multe apartamente

sau spatii cu alta destinatie 243

9.4. Natura juridica a coproprietatii fortate asupra

partilor comune dintr-o cladire cu mai multe

apartamente sau spatii cu alta destinatie 247

9.5. Asociatia de proprietari 248

9.6. Drepturile si obligatiile coproprietarilor 254

9.6.1. Drepturile si obligatiile asupra proprietatii

individuale. Limitele dreptului de proprietate

asupra proprietatii individuale 254

9.6.2. Drepturile si obligatiile asupra proprietatii

comune. Limitele dreptului de proprietate

asupra proprietatii comune 258

9.7. Incetarea dreptului de coproprietate fortata asupra

partilor comune din cladirile cu mai multe apartamente

sau spatii cu alta destinatie 263

10. Dreptul de coproprietate fortata asupra amintirilor

de familie 265

Capitolul VII

Scurte consideratii privind natura juridica a bunurilor

dobandite de concubini 269

1. Notiune 269

2. Parteneriatul civil si concubinajul in lumina noului

Cod civil 270

Proprietatea comuna pe cote-parti in doctrina si jurisprudenta 303

3. Natura juridica a bunurilor dobandite de concubini 27l

3.1. Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti al

concubinilor 271

3.2. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie al

concubinilor 274

4. Dovada calitatii de bun comun 277

5. Logodna 280

5.1. Notiune 280

5.2. Logodna si concubinajul.. 281

Bibliografie 285


Data aparitiei: 2013
Pagini: 304

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.6446 sec