Regimul constructiilor. Editia a XII-a 1 noiembrie 2011

Regimul constructiilor. Editia a XII-a 1 noiembrie 2011
-15%
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti diverse
Preț: 10,20 lei
12,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor  de constructii - actualizata
     Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
     Concesionarea terenurilor pentru constructii
     Raspunderi si sanctiuni
     Dispozitii finale si tranzitorii
     Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
     Definirea unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii            
   

Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea executarii lucrarilor de constructii
     PREAMBUL
     Dispozitii generale
          Obiectivele normelor metodologice
               Asigurarea cadrului unitar al autorizarii
               Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii
               Autonomia locala - descentralizare si parteneriat
               Simplificarea procedurii de autorizare
               Asigurarea transparentei procedurii de autorizare
               Intarirea disciplinei in autorizare si in executia lucrarilor autorizate
          Cadrul legal
               Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu
          Cadrul institutional in domeniul autorizarii execuarii  lucrarilor de constructii
               Autoritati emitente
               Atributii speciale ale autoritatii administratiei publice judetene/a municipiului Bucuresti
               Structura institutionala a administratiei publice locale
               Atributii principale ale structurilor de specialitate
               Atributii specifice ale structurilor de specialitate
          Legalitatea executarii lucrarilor de constructii
               Principiul autorizarii executarii lucrarilor de constructii
               Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
               Autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare a constructiilor/lucrarilor
               Autorizarea executarii lucrarilor de constructii amplasate in zone asupra carora este instituit un anumit regim de protectie
               Autorizarea executarii lucrarilor in regim de urgenta
               Lucrari care se excepteaza de la autorizare
     Documentele autorizarii
          Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire/desfiintare
               Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
               Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare
               Documentatia tehnica - D.T.
          Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare
          Avizul primarului
               Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judetean
               Avize si acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilitati urbane
               Avize si acorduri ale autoritatilor centrale/serviciilor deconcentrate
               Actele autoritatii competente pentru protectia mediului
               Acordul vecinilor
          Continutul si elaborarea documentatiilor tehnice necesare in procedura de autorizare
               Intocmirea Documentatiei tehnice - D.T. (D.T.A.C./D.T.A.D.)
               Competente de elaborare a documentatiilor tehnice - D.T.
               Procedura de autorizare
          Certificatul de urbanism
               Definitie
               Solicitantul certificatului de urbanism
               Cerinte urbanistice
               Depunerea documentatiei
               Verificarea continutului documentatiei
               Redactarea certificatului de urbanism
               Semnarea certificatului de urbanism
               Inregistrarea certificatului de urbanism
               Eliberarea certificatului de urbanism
               Valabilitatea certificatului de urbanism
               Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism
               Asigurarea caracterului public
          Autorizatia de construire/desfiintare
               Definitie
               Emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
               Solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare
               Depunerea documentatiei
               Verificarea continutului documentatiei depuse
               Examinarea tehnica si avizarea documentatiei
               Redactarea autorizatiei de construire/desfiintare
               Semnarea autorizatiei de construire/desfiintare
               Inregistrarea autorizatiei de construire/desfiintare
               Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare
               Valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare
               Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
               Pierderea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare. Emiterea unei noi autorizatii.
               Asigurarea caracterului public
     Alte precizari privind autorizarea
          Situatii speciale in procedura de autorizare
               Autorizarea executiei unor lucrari fara intocmirea unor documentatii de urbanism/amenajare a teritoriului
               Autorizarea lucrarilor cu caracter militar
               Autorizarea executarii lucrarilor aferente infrastructurii de transport rutier de interes national
               Intrarea in legalitate
          Situatii speciale urbanistice si tehnice
               Terenuri pentru constructii
               Terenuri destinate construirii, apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
               Desfiintarea constructiilor/lucrarilor neautorizate, realizate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului, ori al unitatilor administrativ-teritoriale
               Lucrari care se pot executa fara emiterea unei autorizatii suplimentare  ori prelungirea valabilitatii autorizatiei existente
               Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare
               Lucrari de instalatii aferente constructiilor care se excepteaza de la autorizare
               Modificari de tema in timpul executarii lucrarilor de constructii
               Schimbarea solutiilor tehnice din proiect pe parcursul executiei
               Completari sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului
          Taxe si cote
               Taxe in procedura de autorizare
               Cote ulterioare autorizarii
     Asigurarea disciplinei autorizarii, raspunderi, sanctiuni
     Organe de control
               Abilitari de control ale organelor administratiei publice locale
               Sanctiuni
               Aplicarea sanctiunilor contraventionale
     Alte dispozitii
          Obligatii ale investitorului/beneficiarului si emitentului autorizatiei, ulterioare autorizarii
               Operatiuni privind asigurarea cerintelor de calitate in constructii
               Operatiuni privind obligatiile investitorilor/beneficiarilor fata de autoritati
               Operatiuni privind obligatiile emitentului autorizatiei
          Obligatii ale proiectantului si executantului
               Obligatii ale proiectantului
               Obligatii ale executantului
          Dispozitii tranzitorii si finale
               Banca de date ale autoritatilor administratiei publice
               Forme de perfectionare a pregatirii profesionale
              Dispozitii finale si tranzitorii
          Formulare necesare autorizarii

Decizia CSJ nr. VII/2000 privind aplicarea dispozitiilor art. 26 si 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Ordinul ISC nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizarii in  activitatea de control al statului in amenajarea teritoriului,  urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii - actualizat
Legitimatie de control - model

Ordinul MDLPL/ISC nr. 486/500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul  de Stat in Constructii - I.S.C. pentru interventii in timp asupra  constructiilor existente - actualizat
     Dispozitii generale
     Cadrul legal
     Domeniul de aplicare
     Continutul documentatiei tehnice necesare in vederea emiterii acordului
     Competentele privind emiterea acordului
     Etapele procesului de emitere a acordului
     Dispozitii finale
     Cerere
     Acord

Hotararea Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
     Atributiile generale si specifice ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
     Structura organizatorica a Inspectoratului de Stat in Constructii
     Inspectoratele Judetene in Constructii

Ordinul ISC nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. - actualizat
     Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
     Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces lainformatiile de interes public
     Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii
     Structurile componente si activitatea acestora pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii


Anul aparitiei:2011

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.3287 sec