Tenhica legislativa - editia a II-a - actualizata la 5 ianuarie 2011

Tenhica legislativa - editia a II-a - actualizata la 5 ianuarie 2011
-15%
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti diverse
Preț: 17,00 lei
20,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

CONTINE:

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative - actualizata
      Dispozitii generale
            Activitatea de legiferare
            Tehnica legislativa
            Respectarea normelor de tehnica legislativa
            Ierarhia actelor normative
            Initierea actelor normative
            Continutul si fundamentarea solutiilor legislative
            Evaluarea preliminara a impactului noilor reglementari
            Forma de redactare a actelor normative
            Avizarea proiectelor
            Avizul Consiliului Legislativ
            Publicarea actelor normative
            Intrarea in vigoare a actelor normative
      Sistematizarea si unificarea legislatiei
            Integrarea proiectului in ansamblul legislatiei
            Unicitatea reglementarii in materie
            Reglementari speciale si derogatorii
            Evitarea paralelismelor
            Asanarea legislatiei
           Sistematizarea si concentrarea legislatiei in coduri
      Elaborarea actelor normative
          Documentarea
                Activitatea de documentare
                Jurisprudenta si doctrina juridica
                Raportul cu legislatia comunitara si cu tratatele internationale
         Alegerea solutiilor legislative si definirea conceptelor
                Stabilirea solutiilor legislative
                Sfera de cuprindere a solutiilor preconizate
                Determinarea conceptelor si notiunilor
                Solutii pentru situatii tranzitorii
         Elaborarea codurilor si a altor legi complexe
                Teze prealabile
                Aprobarea tezelor prealabile
                Adoptarea codurilor si a legilor complexe
         Motivarea proiectelor de acte normative
                Instrumentele de prezentare si motivare
                Cuprinsul motivarii
                Redactarea motivarii
                Studiul de impact
                Semnarea instrumentelor de prezentare si motivare
      Redactarea actelor normative
                Sistematizarea ideilor in text
                Stilul actelor normative
                Unitatea terminologica
                Exprimarea continutului normativ
                Referirea la alt act normativ
      Structura actului normativ
           Partile constitutive ale actului normativ
                Partile constitutive ale actului normativ
                Titlul actului normativ
                Formula introductiva
                Preambulul
                Partea dispozitiva
                Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare
                Atestarea autenticitatii actului normativ
                Articolul, elementul structural de baza al partii dispozitive
                Alineatul
                Enumerarile in text
                Trimiterea la alte acte normative
         Sistematizarea continutului actului normativ
                Sistematizarea continutului actului normativ
                Dispozitiile generale
                Dispozitiile de fond
                Dispozitiile tranzitorii
                Dispozitiile finale
                Numerotarea si denumirea capitolelor si ale celorlalte grupari de articole
                Anexele
      Modificarea, completarea, abrogarea si alte evenimente legislative
                Evenimentele legislative
                Modificarea
                Completarea
                Conditiile de fond pentru modificarea si completarea actelor normative
                Efectele dispozitiilor de modificare si de completare
                Norma derogatorie
                Abrogarea
                Conditiile de forma si de fond ale abrogarii
                Suspendarea actului normativ
                Evenimentele legislative implicite
                Actele normative cu aplicare limitata
                Interpretarea legala
                Republicarea
                Rectificari
    Norme privind pregatirea si elaborarea proiectelor de acte normative prin care se ratifica sau se aproba intelegeri internationale
               Actele de ratificare, aprobare
               Aplicarea normelor de tehnica legislativa
               Titlul actului
               Ratificarea ori aprobarea mai multor tratate sau intelegeri printr-un singur act
               Publicarea actelor de ratificare sau de aprobare
   Norme cu privire la ordinele, instructiunile si celelalte acte normative emise de conducatorii ministerelor si ai altor organe  ale administratiei publice centrale de specialitate sau de  autoritatile administrative autonome
               Actele date in executarea unui act normativ
               Sfera reglementarii
               Termenul de emitere
      Norme cu privire la actele normative adoptate de autoritatile administratiei publice locale
               Obiectul de reglementare
               Subordonarea fata de actele de nivel superior
               Temeiul legal
               Publicarea
      Dispozitii finale
               Regulamentele proprii de aplicare
               Abrogarea

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei  legislative de catre cetateni - republicata
               Exercitarea initiativei
               Comitetul de initiativa
               Propunerea legislativa
               Semnaturile sustinatorilor
               Atestarea listelor de sustinatori
               Inregistrarea propunerii legislative
               Verificarea initiativei de catre Curtea Constitutionala
               Raspunderi
               Santajul
               Uzurparea de calitati oficiale
               Refuzul nejustificat de a atesta listele de sustinatori
               Punerea in miscare a actiunii penale
               Dispozitii finale
Legea nr. 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ - republicata
                Infiintarea si atributiile Consiliului Legislativ
                Organizarea Consiliului Legislativ
                Functionarea Consiliului Legislativ
                Personalul Consiliului Legislativ
                Dispozitii finale


Regulamentul biroului permanent al Camerei Deputatilor de organizare si functionare a Consiliului Legislativ
        Dispozitii generale
        Structura organizatorica a Consiliului Legislativ
        Conducerea Consiliului Legislativ
        Sectiile Consiliului Legislativ
              Structura si domeniile de activitate ale sectiilor
              Atributiile presedintilor de sectie
                     Atributii comune
                     Atributii specifice sectiilor de avizare
                     Atributii specifice Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare
              Atributiile sefului de sector
       Departamentul pentru armonizarea legislatiei cu reglementarile Uniunii Europene
       Departamentul de informatica legislativa
       Avizarea de catre Consiliul Legislativ a proiectelor de acte normative
               Solicitarea avizului
               Procedura avizarii
               Forma de redactare a avizelor
    Elaborarea proiectelor de coduri si de alte legi complexe de  catre Consiliul Legislativ sau sub coordonarea acestuia
              Elaborarea nemijlocita de coduri sau de alte legi complexe de catre Consiliul Legislativ
              Elaborarea de coduri sau de alte legi complexe, sub coordonarea Consiliului Legislativ
       Secretariatul Consiliului Legislativ si celelalte compartimente administrative
             Secretariatul Consiliului Legislativ
             Registrele Consiliului Legislativ
             Dosarele lucrarilor de avizare
             Compartimentul de audit public intern
             Biroul organizare, resurse umane si contencios
       Personalul Consiliului Legislativ
             Conditii de numire
             Salarizare si concedii de odihna
             Raspunderea disciplinara
       Colaboratori externi
       Bugetul
       Dispozitii finale
       Structura organizatorica a Consiliului Legislativ
       Nomenclatorul de functii


Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale - republicata
       Dispozitii generale
       Organizarea Curtii Constitutionale
       Competenta Curtii Constitutionale
            Dispozitii comune
            Procedura jurisdictionala
       Plenul Curtii Constitutionale
       Reguli procedurale specifice activitatii Curtii Constitutionale
       Statutul judecatorilor Curtii Constitutionale
       Personalul Curtii Constitutionale
       Dispozitii tranzitorii si finale

Hotararea CC nr. 2/2005 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale
      Dispozitii generale
      Plenul si presedintele Curtii Constitutionale
      Corpul magistratilor-asistenti
      Functionarea Curtii
            Registrele Curtii
            Activitatea premergatoare sedintelor de dezbateri
            Activitatea in timpul sedintelor de dezbateri
            Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor
      Secretariatul General al Curtii Constitutionale
      Raspunderea disciplinara
      Dispozitii finale

Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului - actualizata
      Dispozitii generale
      Mandatul Avocatului Poporului
      Adjunctii Avocatului Poporului
      Atributiile Avocatului Poporului
      Raspundere, incompatibilitati si imunitati
      Serviciile institutiei Avocatul Poporului
      Dispozitii tranzitorii si finale
      Birourile teritoriale ale institutiei avocatul poporului


Hotararea biroului permanent al Senatului nr. 5/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  a institutiei Avocatul Poporului
      Dispozitii generale
      Conducerea institutiei
              Avocatul Poporului
              Adjunctii Avocatului Poporului
              Secretarul general
      Structura organizatorica
      Functionarea institutiei
              Registrele institutiei
              Procedura de primire si de solutionare a cererilor. Procedura in cazul sesizarii din oficiu
      Statutul personalului institutiei
      Raspunderea disciplinara
      Dispozitii finale
      Structura organizatorica a institutiei Avocatului Poporului

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara - actualizata
      Dispozitii generale
              Principiile organizarii judiciare
              Accesul la justitie
              Dispozitii generale privind procedura judiciara
      Instantele judecatoresti
              Inalta Curte de Casatie si Justitie
                     Organizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie
                     Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie
                     Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie
                     Completele de judecata
             Curtile de apel, tribunalele, tribunalele specializate si judecatoriile
                      Organizarea curtilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate  si a judecatoriilor
                      Conducerea instantelor judecatoresti
                      Completele de judecata
             Instantele militare
      Ministerul Public
             Atributiile Ministerului Public
             Organizarea Ministerului Public
                       Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
                       Parchetul National Anticoruptie
              Parchetele de pe langa curtile de apel, tribunale,  tribunale pentru  minori si familie si judecatorii
                       Organizarea parchetelor militare
      Organizarea si functionarea Institutului National al Magistraturii
      Asistentii judiciari
      Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor
      Paza instantelor judecatoresti si a parchetelor si protectia magistratilor
      Gestiunea economico-financiara si administrativa a instantelor  si parchetelor
            Organizarea departamentului economico-financiar si administrativ
            Bugetele instantelor si parchetelor
      Dispozitii tranzitorii si finale
            Lista judecatoriilor, parchetelor si localitatilor de resedinta ale acestora
            Lista tribunalelor, parchetelor de pe langa tribunale si localitatilor de resedinta
     Lista curtilor de apel, parchetelor de pe langa curtile de apel circumscriptiilor acestora si localitatilor de resedinta
          Lista circumscriptiilor instantelor militare, ale parchetelor de pe langa acestea si localitatilor de resedinta

Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor - fragment -

Regulamentul ICCJ privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - actualizat
    Dispozitii generale
    Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie
           Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie
           Vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie
           Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie
           Adunarea generala a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie
      Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie
      Completele competente sa judece recursurile in interesul legii
      Completele de 5 judecatori ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie
      Sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie
      Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie
      Magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie
      Compartimentele din structura Inaltei Curti de Casatie si Justitie
            Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica
            Cancelaria
            Departamentul economico-financiar si administrativ
            Biroul de informare si relatii publice
            Biroul relatii internationale
            Compartimentul de audit public intern
            Compartimentul de protectie a muncii
    Vacanta judecatoreasca
    Raspunderea disciplinara
    Programul de functionare al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in raporturile cu justitiabilii
    Dispozitii finale
    


bun de tipar: 5 ianuarie 2011
Nr.pagini: 228
REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.5327 sec