Laura Buhaciuc - Evaluare nationala 2016. Limba si literatura romana. Teme de recapitulare si aprofundare, modele de teste

Laura Buhaciuc - Evaluare nationala 2016. Limba si literatura romana. Teme de recapitulare si aprofundare, modele de teste
-20%
Editura:
Anul publicării: 2015
Preț: 13,60 lei
17,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea de fata are ca scop principal atingerea competentelor, vizate de Programa pentru Evaluarea Nationala, fiecareia dintre acestea fiindu-i destinat un capitol special.

Astfel, Capitolul I are drept obiectiv formarea competentei de intelegere a unui text literar sau nonliterar si de identificare a valorilor etice si culturale intrun text, exprimanduti impresiile si preferintele.

Capitolul al II-lea propune sarcini diverse pentru formarea competentei de redactare a unor compuneri vizand scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului, articol, stire etc.) si a unor texte argumentative.

In Capitolul al III-lea, rezolvarea exercitiilor te va ajuta sa-ti formezi competenta de sesizare a corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si a punctuatiei.

In sfarsit, Capitolul al IV-lea vizeaza evaluarea competentelor, formate in capitolele anterioare, de receptare a mesajului scris, din textele literare si nonliterare, si de exprimare scrisa/ de utilizare corecta si adecvata a limbii romane in redactarea de mesaje scrise.

Testele din capitolul al IV-lea au fost structurate potrivit modelelor publicate pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Vei gasi in acest capitol subiectele din concurs din anii trecuti, modelele oferite de Serviciul National de Evaluare, dar si un set de teste concepute dupa aceeasi structura si respectand programa din acest an. Prin testele acestea vei putea sa verifici in ce masura ai dobandit anumite capacitati si deprinderi, putand sa revii la capitolele anterioare pentru a-ti perfectiona competentele.

Raspunsurile reprezinta repere de la care tu poti sa pornesti in rezolvare, dar iti ofera si posibilitatea de a te autoevalua.

Indiferent de forma pe care o vei alege spre a recapitula materia claselor V-VIII - individual sau la clasa - aceasta carte iti va fi un util si placut ghid, care te va ajuta sa spulberi emotiile, fiindca urmandu-l vei putea spune: ACUM STIU!


Cuprins:

    ARGUMENT
    PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA-2016
    CALENDARUL EVALUARII NATIONALE 2016
    CAPITOLUL I - RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR / NONLITERAR
    TEXTUL LITERAR CULT
    Opera narativa
    Structura operei literare
    Moduri de expunere
    Naratiunea
    Descrierea
    Dialogul
    Imbinarea modurilor de expunere
    Structura operei literare epice. Insertia. Inlantuirea. Alternanta
    Constructia personajului
    Specii epice culte
    Schita
    Nuvela
    Schita si Nuvela
    Fabula (I)
    Fabula. Alegoria (II)
    Romanul
    Opera lirica - trasaturi generale
    Metafora
    Valoarea artistica a sunetelor
    Interogatia retorica
    Invocatia
    Specii lirice culte
    Pastelul (I)
    Pastelul (II)
    Opera dramatica
    TEXTUL LITERAR POPULAR
    Specii literare populare
    Basmul popular
    Balada populara
    Doina populara
    Speciile genului epic - Schema recapitulativa
    Speciile genului liric - Schema recapitulativa
    TEXTUL NONLITERAR
    Textul nonliterar - Trasaturi
    Textul jurnalistic
    Articolul de ziar / de revista
    Textul argumentativ
    CAPITOLUL al II-lea - SCRIEREA DESPRE TEXTUL LITERAR / NONLITERAR
    Realizarea planului unui eseu/ a unui eseu
    Schita
    Realizarea unui eseu dupa un plan sugerat. Compunerea de argumentare/ incadrare in genul/specia corespunzatoare
    Opera lirica
    Genul liric - compunere model
    Exprimarea opiniei despre mesajul unei opere lirice - compunere model
    Opera narativa
    Genul epic - compunere model
    Exprimarea opiniei despre mesajul unei opere epice - compunere model
    Opera dramatica
    Genul dramatic - compunere model
    Exprimarea opiniei despre mesajul unei opere dramatice - compunere model
    Explicatia titlului - compunere model
    Nuvela
    Nuvela - compunere model
    Pastelul
    Pastelul - compunere model
    Fabula
    Fabula - compunere model
    Basmul
    Basmul - compunere model
    Schita
    Schita - compunere model
    Romanul
    Romanul - compunere model
    Doina populara
    Doina populara - compunere model
    Balada populara
    Balada populara - compunere model
    Realizarea rezumatului unei opere literare sau nonliterare
    Caracterizarea personajelor
    Caracterizarea unui personaj literar - compunere model
    Structura textului argumentativ
    Opera populara
    Opera populara - compunere model
    Dialogul
    Dialogul - compunere model
    Descrierea
    Descrierea literara - compunere model
    Naratiunea
    Naratiunea - compunere model
    Redactarea unui articol de ziar/de revista
    Redactarea stirii
    CAPITOLUL al III-lea - FOLOSIREA CORECTA A LIMBII ROMANE
    VOCABULAR
    FONETICA
    VERBUL
    SUBSTANTIVUL. ARTICOLUL
    ADJECTIVUL
    PRONUMELE
    NUMERALUL
    PARTILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE
    SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI
    Partile de propozitie
    Predicatul si propozitia predicativa (PR)
    Subiectul si propozitia subiectiva (SB)
    Atributul si propozitia atributiva (AT)
    Complementele direct si indirect. Propozitiile completiva directa (CD) si completiva indirecta
    Complementele si propozitiile circumstantiale de loc, de timp si de mod (CL, CT, CM)
    Propozitia subordonata circumstantiala cauzala (CZ)
    Propozitia subordonata circumstantiala de scop (CS)
    Propozitia subordonata circumstantiala conditionala (CT)
    Propozitia subordonata circumstantiala concesiva (CV)
    Propozitia subordonata circumstantiala consecutiva (CNS)
    SEMNE DE ORTOGRAFIE SI DE PUNCTUATIE
    CAPITOLUL AL IV-LEA - MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NATIONALA
    VARIANTE DIN CONCURS, MODELE OFERITE DE MINISTERUL EDUCATIEI (2010 - 2015)
    Testele 1 - 46
    RASPUNSURI
    BIBLIOGRAFIE

EVALUAREA NATIONALA PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a - 2016 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA SI LITERATURA ROMANA I. STATUTUL DISCIPLINEI Limba si literatura romana are, in cadrul evaluarii nationale de la finalul clasei a VIII-a, statut de disciplina obligatorie. Prezenta programa pentru evaluarea nationala de la finalul clasei a VIII-a la disciplina limba si literatura romana vizeaza evaluarea competentelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse, de exprimare scrisa si de utilizare corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. Deoarece competentele de evaluat sunt ansambluri de cunostinte, deprinderi si atitudini formate in clasele a V-a - a VIII-a, subiectele pentru evaluarea nationala vor evalua atat competentele specifice si continuturile asociate acestora, conform programei scolare actualizate pentru clasa a VIII-a (aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii cu nr. 5097/ din 09. 09. 2009), cat si continuturile din programele scolare actualizate pentru clasele a V-a - a VII-a. Prin evaluarea nationala la limba si literatura romana, in evaluarea unitatilor de continut care privesc domeniul limba romana (Elemente de constructie a comunicarii), se are in vedere viziunea comunicativ-pragmatica, abordarea functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea lor corecta si adecvata in propria exprimare scrisa. Sarcinile de lucru vizeaza exercitii de tip analitic (de recunoastere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de constructie), de subliniere a valorilor stilistice si de evidentiere a aspectelor ortografice si de punctuatie, in situatiile care impun o asemenea abordare. In evaluarea unitatilor de continut ale domeniului lectura, sarcinile de lucru implica cerinte care privesc intelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trasaturi generale si particulare ale textului si exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum si redactarea de catre elev a unor compuneri vizand scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumara a unor secvente, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea in vedere evaluarea competentelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere, motivarea apartenentei la un gen literar sau la o specie literara), reflexive si imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidentierea trasaturilor unui obiect intr-o descriere, scurte naratiuni, continuarea logica a unor dialoguri etc.) Pentru competentele de receptare si de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activitati specifice si vor realiza evaluarea de parcurs a progresului elevilor. II. COMPETENTE DE EVALUAT Tabelul de mai jos cuprinde competentele generale care vizeaza receptarea si producerea mesajelor scrise din programa scolara pentru clasa a VIII-a (Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse; Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor in competentele specifice si continuturile asociate, din programele scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a. 1. Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse 1. 1. Dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date - idei principale, idei secundare; ordinea logica si temporala a ideilor /a intamplarilor dintr-un text; - moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog); - structuri in textele epice (logica actiunii, timp, spatiu, modalitati de caracterizare a personajelor, relatiile dintre personaje, naratorul) si lirice (concordanta dintre forma grafica a poeziei si ideea transmisa de aceasta; eul liric); - subiectul operei literare, momentele subiectului; - procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetitia fonetica/ aliteratia, metafora, hiperbola, epitetul, comparatia, repetitia, enumeratia, antiteza); - sensul propriu si sensul figurat al unor cuvinte intr-un context dat; - elemente de versificatie (masura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa); - trasaturile specifice genului epic, liric si dramatic in opere literare studiate sau in texte la prima vedere; - trasaturi ale speciilor literare: schita, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela, romanul, doina populara, balada populara; - texte literare (populare si culte - apartinand diverselor genuri si specii); texte nonliterare. 1. 2. Sesizarea corectitudinii si a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei - arhaisme, regionalisme si neologisme; cuvinte derivate, compuse sau obtinute prin schimbarea valorii gramaticale/ conversiune; - categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; constructii pleonastice; sensurile cuvintelor in contexte diferite; - mijloacele interne de imbogatire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale/conversiunea), familia de cuvinte; mijloacele externe de imbogatire a vocabularului; - ortografierea diftongilor, a triftongilor si a vocalelor in hiat; - despartirea cuvintelor in silabe; - semne de punctuatie: punctul, virgula, doua puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul intrebarii, semnul exclamarii, cratima, punctul si virgula, linia de pauza; - semne ortografice: cratima, punctul; - valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical si morfosintactic) intr-un text dat; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia; - categorii morfologice specifice partilor de vorbire (conform programelor scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a): partile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) si neflexibile (adverbul, prepozitia, conjunctia, interjectia); relatii si functii sintactice; - elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei (probleme de acord; functii sintactice; tipuri de propozitii principale si subordonatele indicate de programa scolara; propozitia regenta, elementul regent, cuvintele si constructiile incidente; relatii sintactice; topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii acestora in textul dat); 1. 3. identificarea valorilor etice si culturale intr-un text, exprimandu-si impresiile si preferintele - elemente etice si culturale in texte literare si nonliterare si exprimarea propriei atitudini fata de acestea; 2. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse 2. 1. Redactarea diverselor texte, cu scopuri si destinatii diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta - elemente de redactare a unor compuneri pe o anumita tema/ urmarind un plan dat sau conceput de elev; partile componente ale unei compuneri; organizarea planului unei compuneri pe o tema data; structurarea detaliilor in jurul ideii principale; dispunerea in pagina a diverselor texte; scrierea ingrijita, lizibila si corecta; - redactarea unor texte reflexive si imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidentierea unor trasaturi ale unui obiect (peisaj, opera de arta, persoana) - intr-o descriere; - redactarea unor scurte naratiuni; continuarea unor dialoguri; redactarea unor texte argumentative (sustinerea preferintelor si a opiniilor); redactarea unor compuneri avand ca suport texte literare studiate sau la prima vedere - rezumat, caracterizare de personaj; - motivarea apartenentei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literara sau la un gen literar; - prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvente din texte la prima vedere, pe baza unor cerinte date (de exemplu: elemente de structura a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificatie etc.) sau prin exprimarea argumentata a opiniei personale privind structura textului, semnificatia titlului, procedeele de expresivitate artistica invatate si semnificatiile/mesajului din fragmentul dat; - exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind un text studiat sau textul la prima vedere; aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate sau la prima vedere; 2. 2 Utilizarea in redactarea unui text propriu a cunostintelor de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie - elemente de lexic studiate in clasele V - VIII; - aplicarea corecta a cunostintelor de morfosintaxa in exprimarea scrisa; - folosirea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul propozitiei si al frazei (coordonare, subordonare, incidenta); - enuntul, fraza, parti de propozitie si propozitii studiate (predicatul si propozitia subordonata predicativa, subiectul si propozitia subordonata subiectiva; atributul si propozitia subordonata atributiva; complementul direct si propozitia subordonata completiva directa; complementul indirect si propozitia subordonata completiva indirecta; complementele circumstantiale si propozitiile subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop); propozitia subordonata circumstantiala conditionala, cencesiva, consecutiva; expansiunea si contragerea.


Format: 16. 5 x 23. 5 cm
Anul aparitiei: 2015
Nr. pagini: 296

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.7123 sec