Virginia Greceanu Cocos, Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor

Virginia Greceanu Cocos, Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor
-23%
Preț: 26,95 lei
35,00 lei (-23%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 204
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

 ”Contabilitatea aplicata a intreprinderilor si microintreprinderilor” este o lucrare noua a doamnei expert contabil Virginia Greceanu-Cocos, autor a numeroase carti de specialitate economica, financiara, fiscala si contabila, aceasta fiind a 54-a carte a sa.

         La baza construirii prezentului titlu au stat introducerea in Codul fiscal a sistemului de incasare a TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013 si modificarile ulterioare aduse Ordinului MFP nr. 3. 055/2009.

          Lucrarea cuprinde:

           • 78 de monografii contabile

           • conexiuni cu Codul fiscal

           • Planul de conturi al Ord. nr. 3. 055/2009, actualizat/01. 06. 2014

         Lucrarea poate deservi si microintreprinderile cu cifra de afaceri sub 35. 000 euro/an, care au decis sa aplice in continuare Ordinul nr. 3. 055/2009, nu Ordinul nr. 2. 239/2011, aplicabil de la 1 ianuarie 2012, pentru cele cu o cifra de afaceri sub 35. 000 euro/an, prevazuta de acest ordin, care nu sunt obligate la plata TVA,  dar si pentru cele cu o cifra de afaceri peste 65. 000 euro/an, prevazuta de acest ordin, care au optat pentru plata in sistem normal a TVA, nefiind obligate la plata TVA la incasare conform Codului fiscal.

         Sfera de utilizare a lucrarii este foarte larga, de la elevii scolilor economice, studentii institutelor de invatamant superior care studiaza contabilitatea, contabilii si expertii contabili, auditorii financiari, consultantii fiscali, lichidatorii si toti lucratorii financiar-contabili angajati ca salariati ai firmelor cu statut de intreprindere sau microintreprindere, obligati sa analizeze operatiunile care le prelucreaza inainte de a le procesa si centraliza.

         Sunt utile informatiile cartii si pentru administratorii si patronii care vor sa stie cum se reflecta efortul lor managerial in  contabilitatea firmei pe care o administreaza sau conduc.


Cuprins:

Cuvant inainte /5

 PARTEA I

OPERATORI ECONOMICI CARE APLICA PLATA TVA LA INCASARE

 Capitolul I. Monografii contabile utile intreprinderilor (microintreprinderilor), care aplica directiva a IV-a din Ordinul MFP nr. 3. 055/2009-MO nr. 766 bis/10. 11. 2009 si sistemul de plata a tva la incasare  / 7

1. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni contabile privind circulatia ambalajelor  in planul de conturi aplicabil de la 1. I. 2010, de catre intreprinderile care aplica de la 1. I. 2013 Ordinul nr. 1. 519/2012privind Ghidul de plata a TVA la incasare/7

2. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu clientii si furnizorii pentru achizitionarea, producerea, consumul si livrarea de stocuri de materiale, obiecte de inventar, produse si marfuri/15

3. MONOGRAFIA

principalelor operatiuni contabile privind inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor de catre clienti, in planul de conturi aplicabil la 1. I. 2010, aprobat prin  Ordinul nr. 3. 055/2009, aplicabil de la1. I. 2010/20

4. MONOGRAFIA

inregistrarii pagubelor conform noului plan de conturi aplicabil la 1. 01. 2010/ 21

5. MONOGRAFIA

inregistrarii donatiilor si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit (sponsorizari) si a imobilizarilor realizate pe cont propriu, conform planului nou de conturi aplicabil la 1 ianuarie 2010/22

6. MONOGRAFIA

principalelor operatiuni privind inregistrarea in contabilitate a intrarilor si iesirilor de imobilizari (imobilizari necorporale, corporale, in curs si financiare) /23

7. MONOGRAFIA

 principalelor operatiuni sintetice privind primirea si utilizarea fondurilor financiare a C. E. la agentiile pentru dezvoltare regionala si la (micro)intreprinderi /26

8. MONOGRAFIA

inregistrarii operatiunilor cu colaboratorii pentru prestari de servicii efectuate (pana de 5 ori castigul  mediu brut pe economie) / 29

9. MONOGRAFIA

privind inregistrarea operatiunilor de regularizare si diferentele de conversie la sfarsitul anului/29

10. MONOGRAFIA

principalelor operatiuni privind decontarile cu titlurile de plasament  / 31

11. MONOGRAFIA

principalelor operatiuni privind decontarile cu  mijloacele banesti prin conturile de trezorerie   /32

12. MONOGRAFIA

operatiunilor privind inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli si stabilirea

rezultatelor financiare  / 33

13. MONOGRAFIA

operatiunilor privind aporturile, rezervele si fondurile (proprii si atrase) /34

14. MONOGRAFIA

principalelor operatiuni privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de masa, conform Anexei nr. 3 la Normele de aplicare a Legii nr. 142/ 1998, aprobate prin HG nr. 5/14. 01. 1999-MO nr. 26/25. 01. 1999, la angajatorii care au organizate

in cadrul lor cantine-restaurant sau bufete (in planul de conturi aplicabil de la

1. 01. 2006) /36

15. MONOGRAFIA

Inregistrarea obtinerii si vanzarii de produse finite din activitatea economica a microintreprinderii (exemplificare) /38

16. MONOGRAFIA

inregistrarii operatiunilor privind constituirea, utilizarea si deductibilitatea fiscala a provizioanelor si ajustarilor la microintreprinderi, comparativ cu agentii economici, potrivit Ordinului MFP nr. 1880/2001 (MO nr. 651/2001), HG nr. 830/2002(MO nr. 606/2002) si a Precizarilor aprobate prin Ordinul MFP nr. 1459/1996(MO nr. 208/1995), date pe principiul evaluarii la cursul zilei din data efectuarii operatiunii si evidentiate pe venituri sau cheltuieli, actualizate conform Ordinului MFP nr. 3. 055/

2009, aplicabil de la 1. I. 2010/44

17. MONOGRAFIA

inregistrarii diferentelor de curs valutar provenite din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a creantelor si datoriilor in valuta la agentii economici si, comparativ, la microintreprinderi, conform Precizarilor aprobate prin Ordinul MF nr. 1670/1997 (MO nr. 298/1997), date pe principiul evaluarii la cursul zilei din data efectuarii operatiunii si evidentiate pe venituri sau cheltuieli, actualizate  conform Ordinului MFP nr. 3. 055/2009, aplicabil de la 1. I. 2010/ 45

18. MONOGRAFIA

inregistrarii alocatiilor bugetare pentru investitii acordate de la bugetul de stat sub forma cheltuielilor de capital, conform Ordinului MF nr. 1459/1995(MO nr. 208/1995) la agentii economici si microintreprinderi, actualizata  conf. Ordinului nr.

3. 055/2009, aplicabil de la 1. I. 2010/40/47

19. MONOGRAFIA

inregistrarii garantiilor retinute angajatilor care detin functia de gestionar, conform Ordinului MF nr. 1459/1995(MO nr. 208/1995) la agentii economici si microintreprinderi, actualizata  conform   Ordinului nr. 3. 055/2009, aplicabil de la

1. I. 2010 /48

20. MONOGRAFIA

inregistrarii acoperirii pierderilor contabile conform Ordinului MF nr. 314/1999 (MO nr. 144/1999) la agentii economici si microintreprinderi, actualizat prin Ordinul nr. 3. 055/2009, aplicabil de la 1. I. 2010 /49

21. MONOGRAFIA

inregistrarii la microintreprinderi, comparativ cu agentii economici, a operatiunilor rezultate din aplicarea OUG nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata si modificata prin Legea nr. 162/1997, in baza Ordinului MF nr. 314/1999 (MO nr. 144/1999), actualizate cu Ordinul MFP nr. 3. 055/ 2009, aplicabil de la

1. I. 2010 /50

22. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitate a operatiunilor ocazionate de participarea la licitatiile valutare, conform Precizarilor aprobate prin Ordinul MF nr. 1670/1997 (MO nr. 298/1997), anexa nr. 2, la agentii economici si microintreprinderi, actualizate cu Ordinul MFP nr. 3. 055/ 2009, aplicabil de la 1. I. 2010 /50

23. MONOGRAFIA

contabila a operatiunilor privind asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate /51

24. MONOGRAFIA

inregistrarii rezultatelor inventarierii conform noului plan de conturi aprobat prin Ordinul nr. 3. 055/2010, la agentii economici /53

25. MONOGRAFIA

inregistrarii operatiunilor privind acordarea avansurilor si decontarea cheltuielilor de delegare, detasare, deplasare in doua variante:/55

26. MONOGRAFIA

principalelor operatiuni privind decontarile intre entitatile afiliate (foste in cadrul grupului sau unitatii-ct. 451) si a celor privind operatiunile de decontari in participatie (ct. 458) cu unitatile afiliate, conform Ordinului nr. 3. 055/2009, aplicabil de la

1. I. 2010 /58

27. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitate a principalelor operatiuni privind TVA,  conform   planului de conturi aprobat prin Ordinul nr. 3. 055/ 2010, aplicabil de la 1. I. 2010 si a Ordinului nr. 1. 519/2012 privind TVA la incasare, aplicabil de la 1. I. 2013 /58

28. MONOGRAFIA

inregistrarii taxei de drum la agentii economici care cumpara pentru consum benzina pe baza de bonuri valorice /63

29. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind accizele si impozitul pe titei si gaze naturale din productie interna la antrepozitul fiscal de productie si la cumparatorul-revanzator sau consumator, conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 44/2004 si Planului de  conturi aprobat prin Ordinul MFP nr. 3. 055/2009, aplicabil  de la 1 ianuarie 2010 /65

30. MONOGRAFIA

principalelor operatiuni privind evidentierea imobilizarilor corporale si necorporale primite gratuit, fara plata, de la terti si a miscarii acestora (amortizare, vanzare, casare) /67

31. MONOGRAFIA

inregistrarii pierderilor contabile la persoanele juridice (agenti economici si microintreprinderi), conform Ordinului MFP nr. 1088/16. 07. 2004-MO nr. 679/2004 si a planului de conturi aprobat prin Ordinul MFP nr. 3. 055/2009, aplicabil de la

1. I. 2010/68

32. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitatea operatorilor economici (societati nationale, companii nationale, societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regii autonome) a valorilor rezultate din rotunjirea sumelor reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, inscrise in deciziile de impunere, in actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si in declaratiile fiscale, potrivit prevederilor art. 83(7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in MO nr. 560/2004, astfel cum a fost completat prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2005, in baza Ordinului M. F. P. nr. 418/2005-MO nr. 310/13. 04. 2005 si a planului de conturi aprobat prin Ordinul nr. 3. 055/2009, aplicabil de la 1. I. 2010 /69

33. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitate a provizionului constituit potrivit cap. II„Metodologia de reflectare in contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevazute la art. 1(1), liniuta a 6-a din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum  si  la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile ulterioare“, din anexa la Ordinul MFP nr. 128/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici, publicat in MO nr. 153/21. 02. 2005, in baza Ordinului MFP nr. 418/2005-MO nr. 310/13. 04. 2005 care modifica /70

34. MONOGRAFIA

inregistrarii operatiunilor privind constituirea si plata Fondului de mediu  de catre detinatorii de deseuri, persoane juridice sau fizice / 71

35. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind decontarile cu bugetul de stat si alte fonduri special/72

36. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitatea operatorilor economici a TVA aferenta partii din veniturile realizate din vanzarea produselor obtinute, supuse TVA, cedate unui partener strain prin contractul incheiat cu acesta, care nu si-a desemnat un reprezentant fiscal domiciliat in Romania si obligatia platii aferente operatiunilor taxabile desfasurate de acesta pe teritoriul Romaniei revine beneficiarului conform Codului fiscal (art. 150) aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile

ulterioare, actualizate la Ordinul nr. 1. 519/2012 aplicabil de la 1. 01. 2013 /74

37. MONOGRAFIA

inregistrarii in contabilitate a principalelor operatiuni privind  leasingul conform Ordinului MF nr. 686/1999, modificat prin Ordinul nr. 1784/2002, transpuse in Ordinul nr. 3. 055/2009 (MO nr. 766  bis/2009) si Ordinul nr. 1. 519/2012 aplicabil de la

1. 01. 2013 /75

PARTEA A II-A

MONOGRAFII CONTABILE  LA ALTI OPERATORI ECONOMICI

Capitolul I. Monografii contabile utile intreprinderilor (microintreprinderilor), care aplica directiva a IV-a din Ordinul MFP nr. 3. 055/2009-MO nr. 766 bis/10. 11. 2009 si sistemul de plata normal a TVA, fara a folosi contul intermediar„4428“, sau sistemul de plata a tva la incasare, pentru operatiuni care nu necesita plata TVA / 83

1. MONOGRAFIA

inregistrarii capitalurilor, rezervelor si subventiilor pentru investitii si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit / 83

2. MONOGRAFIA

inregistrarii provizioanelor, imprumuturilor si datoriilor assimilate/ 85

3. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind leasingul financiar (locatar, utilizator) primit /86

4. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind activele imobilizate / 86

5. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind imobilizarea in creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung si a altor creante imobilizate (depozite si garantii platite) / 88

6. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor necorporale, corporale si financiare/89

7. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind productia, lucrarile, serviciile in curs de executie si produsele obtinute la finele perioadei (din productie proprie) /90

8. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu furnizorii /91

9. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu clientii/ 92

10. MONOGRAFIA

principalelor inregistrari privind decontarile cu personalul /93

11. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind decontarea unitatilor cu bugetul asigurarilor sociale si protectiei sociale si fondul asigurarilor sociale de sanatate/94

12. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind decontarile cu bugetul de stat si alte fonduri speciale /95

13. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind decontarile intre unitatile afiliate (foste in  cadrul grupului) si cu asociatii /96

14. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind decontarile cu debitorii si creditorii diversi si ajustarile pentru deprecierea creantelor / 97

15. MONOGRAFIA

inregistrarii principalelor operatiuni privind conturile de trezorerie / 98

Capitolul II. Monografii contabile utile intreprinderilor (microintreprinderilor), care aplica directiva a IV-a din Ordinul MFP nr. 3. 055/2009-MO nr. 766 bis/10. 11. 2009 privind Reglementarile contabile conforme cu directivele europene si dupa caz, aplica sistemul de plata a TVA la incasare, elaborate in baza actelor de modificare emise ulterior datei de 1. 01. 2010 /100

1. Modificari aduse prin Legea contabilitatii  nr. 82/1991 si  OUG nr. 37/2011, baza legala a OMFP nr. 2. 239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate - MO nr. 522 bis/15. 07. 2011/100

2. Modificari aduse prin Ordinul MFP nr. 2. 869/2010-MO nr. 882/2010 /108

3. Modificari aduse prin Ordinul nr. 1. 118/2012 - MO nr.. 603/2012 /110

MONOGRAFIA

inregistrarii certificatelor verzi  (pct. 3) si a diferentelor rezultate din cesionarea unei creante (pct. 4), conform OMFP nr. 1118/2012-MO nr. 603/2012 /110

4. Modificari aduse prin Ordinul nr. 1. 690/2012-MO nr. 85/18. 12./111

5. Exceptia  introdusa de OG nr. 8/2013 la intreprinderile mici pentru plata tva care nu le mai da posibilitatea sa opteze pentru plata TVA la incasare /113

6. Cum se inregistreaza impozitarea depasirii indemnizatiilor de deplasare-detasare introdusa prin legea nr. 168/2013, de aprobare a OG nr. 8/2013  /115

7. Ce modificari aduce Ordonanta Guvernului nr. 88/2013 de la 1 ianuarie 2014,  la Codul fiscal si la Legea sanatatii nr. 95/2006, cu privire la impozitul pe veniturile din chirii si din alte surse de venit /117

8. Ce modificari s-au facut la titlul IV1„Impozitul pe veniturile microintreprinderilor“ din Codul fiscal prin O. U. G. nr. 102/2013?/123

9. Ce alte modificari s-au facut la Codul fiscal prin O. U. G. nr. 102/2013, devenit un instrument de acoperire a„gaurilor“ bugetare?/124

10. Ce modificari aduce ordinul MFP nr. 1. 898/2013 la Ordinul nr. 3. 055/2009?/127

11. Ce consecinte„invizibile“ are Ordinul MFP nr. 1. 898/2013 asupra costurilor si profitului/venitului net impozabil?  / 132

12. De ce si pentru ce s-a modificat iar Codul fiscal prin OUG nr. 111/2013-MO nr. 809/2013? /137

13. Ce modificari aduce Ordinul MFP nr. 2067/24. 12. 2013-MO nr. 6/7. 01. 2014 la OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea si planul de conturi al agentilor economici/138

14. Ce prevad Legea bugetului asigurarilor sociale si Legea bugetului de stat pe anul2014 cu privire la obligatiile contribuabililor pe anul 2014? /140

Capitolul III. Planul de conturi general al intreprinderilor aprobat prin Ordinul MFP nr. 3. 055/2009 (M. O. nr. 766 bis/10. 11. 2009), aplicabil de la 1 ianuarie 2010 actualizat la 30 iunie 2014  /142

PARTEA A III-A

MONOGRAFII CONTABILE SIMPLIFICATE

 Capitolul I. Monografii contabile simplificate pentru operatorii economici care aplica Ordinul MFP nr. 3. 055/2009-MO nr. 766 bis/2009, ordonate dupa modul

de tratare in ordin, care nu aplica TVA la incasare si inregistreaza TVA 

distinct /163–195

Bibliografie  /196

Cuprins /197

Nr. de pagini: 204
Anul aparitiei: 2014

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.108 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.